Ce drepturi și obligații avem la introducerea în țară a unui mijloc de transport cu numere de înmatriculare străine ?

0
353

Persoanele fizice rezidente și cele nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, fără achitarea drepturilor de import, doar în cazul în care acestea vor fi declarate prin acțiune și plasate sub regim vamal de admitere temporară, cu achitarea vinietei și cu respectarea următoarelor condiții:

  • mijlocul de transport se află la evidență permanentă în alt stat;
  • persoana fizică rezidentă să dețină în proprietate sau să aibă drept de folosință asupra mijlocului de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; 
  • persoana fizică nerezidentă să dețină în proprietate sau să aibă drept de folosință asupra mijlocului de transport și să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;
  • mijlocul de transport să fie scos de pe teritoriul țării până la expirarea termenului acordat (180 de zile într-o perioadă de 12 luni consecutive);
  • mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin și care dețin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acțiune, se pot afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe un termen de până la 3 ani.
  • mijlocul  de transport să nu fie folosit pentru prestarea serviciilor de transport al mărfurilor sau pasagerilor;
  • mijlocul de transport nu poate fi vândut, donat, transmis prin moștenire, închiriat, subînchiriat, dat în comodat, gajat, transferat sau pus la dispoziția unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decât cu acordul organului vamal, numai după achitarea drepturilor de import;
  • în cazul în care persoanei fizice nerezidente i se acordă un alt regim de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative trebuie să fie prezentate organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport declarat prin acțiune, informația respectivă fiind inclusă în Registrul de stat al transporturilor.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe detalii, Vă recomandăm să apelați Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal (24/24), la numărul de telefon: 373 (22) 78-88-88, unde puteți primi informații sigure, din prima sursă, cu privire la legislația vamală.

PUBLICITATE