„Cod roșu” de alertă în municipiul Soroca, dar și în alte 21 de localități din raion

0
11572

În municipiul Soroca, precum și în 21 de sate din raion se atestă Cod de alertă – Roșu. Potrivit documentului emis de Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică, la nivelul raionului și mun. Soroca pentru perioada 15-28 martie 2021, în baza indicatorilor incidenței la 100 mii populație, se instituie grad de alertă „Codul Roşu” de infecţie cu noul tip de coronavirus în localitățile Soroca, Băxani, Bulboci,  Bulbocii Noi, Cosăuți, Cureșnița, Cureșnita Nouă,  Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iorjnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Pîrlița, Rudi, Schineni, Șeptelici, Slobozia Nouă, Stoicani, Trifăuți și Voloave.

Potrivit vicepreședintei raionului Soroca, Svetlana Păunescu, în localitățile din raion, de mâine se va organiza procesul educațional în dependență de codul de alertă atribuit.

Hotărârea Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică:

COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

15 martie 2021                                                                                            mun. Soroca

Hotărîre nr.  33

        În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan naţional şi internaţional, Comisia raională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică se agravează rapid.

Incidența cazurilor  pentru ultimele 14 zile în RM constituie 547 la 100000 față de 533 pentru perioada anterioară, raionul Soroca 147c., rata medie de contagiozitate este de 1,05 pentru RM și 0,90 pentru raionul Soroca. Sunt înregistrate 96 cazuri active de COVID -19, inclusiv 48c. în mun.Soroca și  49 de cazuri active în 27 localități rurale cu focare mutiple în s.Rudi, Cosăuți, Voloave, Nimereuca.

        Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, a numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, a numărului formelor grave de boală, a numărului zilnic de decese, sporirea ratei de pozitivitate a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice și răspândirea comunitară a infecției, toate acestea atestă tendințe de agravare a procesului epidemic a infecției cu COVID-19 în Republica Moldova, inclusiv în raionul și mun.Soroca.

Reieșind din cele menționate, Comisia raională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

 1.  Se abrogă anexa nr.1 la Hotărârea CrESP nr.28 din 14 ianuarie 2021 şi punctul 1 al Hotărârii CrESP nr.32 din 27 februarie 2021.
 2. Se aprobă măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, conform Anexei.
 3. Implementarea, la nivelul teritoriului administrativ gestionat, în care este stabilit nivelul de alertă COD ROŞU, a următoarelor măsuri de prevenire a infecţiei COVID-19:

3.1. restricţionarea deplasării populaţiei şi izolarea la domiciliu;

3.2. interzicerea adunărilor în masă, inclusiv de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment;

 3.3. prestarea doar a serviciilor esenţiale (vitale);

3.4. interzicerea vizitelor neesenţiale la unităţile de interes public (bancă, poştă, etc.);

3.5. servicii de asistenţă medicale ajustate şi doar cele esenţiale;

3.6. organizarea procesului educational în instituțiilor de învățămînt în funcție de gradul de alertă atribuit localității în baza indicatorului incidenței la 100.000 populație.

 • Raportarea săptămânală, în adresa Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, a acţiunilor întreprinse în vederea implementării măsurilor menţionate la subpunctele 3.1. – 3.6.
 • Începând cu 16 martie 2021, se  dispune organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi, în funcție de gradul de alertă atribuit localității, în baza indicatorului incidenței la 100 mii populație, conform următoarelor scenarii:

5.1. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Verde sau Cod Galben (incidența mai mică de 49 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile) – participarea zilnică a preșcolarilor, elevilor și studenților cu prezență fizică în instituțiile de învățământ, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19. 5.2. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Portocaliu (incidența cuprinsă între 50 și 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile):

(i) Participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, elevilor din clasele absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a), precum și a elevilor din învățământul profesional tehnic antrenați în stagiile de practică și a studenților din anii terminali din învățământul superior la orele practice, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19;

 (ii) Participarea zilnică în procesul educațional la distanță a elevilor și studenților din celelalte clase și ani de studii.

 5.3. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Roșu (incidența mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile):

(i) Participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a preșcolarilor și a elevilor din învățământul primar; (ii) Participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a unui contingent de 50% din numărul total de elevi ai claselor absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a) și a elevilor și studenților din anii terminali din învățământul profesional tehnic și superior; (iii) Participarea zilnică în procesul educațional la distanță a elevilor și studenților din celelalte clase și ani de studii.

 • La nivelul raionului și mun. Soroca pentru perioada 15-28 martie 2021 inclusiv, în baza indicatorilor incidenței la 100 mii populație, se instituie următoarele grade de alertă:
 Ord.Denumire localitateNr. locuitoriIncidența La 100.000p.Cod de alertă
Rl.Soroca77656  128,42Cod Roșu
 m. Soroca28362183,3„Cod Roșu”
 Satul Alexandru cel Bun615 „Cod Verde”
 Satul Badiceni281071,20„Cod Portocaliu”
 Satul Balinti345 „Cod Verde”
 Satul Baxani936106,83„Cod Roșu”
 Satul Bulboci1937154,87„Cod Roșu”
 Satul Bulbocii Noi2461626,01„Cod Roșu”
 Satul Cainarii Vechi2760 „Cod Verde”
 Satul Cerlina1170 „Cod Verde”
 Satul Cosauti2680223,88„Cod Roșu”
 Satul Cremenciug570 „Cod Verde”
 Satul Curesnita400250,0„Cod Roșu”
 Satul Curesnita Noua341293,26„Cod Roșu”
 Satul Darcauti1150173,91„Cod Roșu”
 Satul Decebal132 „Cod Verde”
 Satul Dubna686147,77„Cod Roșu”
 Satul Dumbrăveni238 „Cod Verde”
 Satul Egoreni1078185,52„Cod Roșu”
 Satul Floriceni206 „Cod Verde”
 Satul Grigorauca140 „Cod Verde”
 Satul Holosnita1000100,00„Cod Portocaliu”
 Satul Hristici1120 „Cod Verde”
 Satul Iarova711 „Cod Verde”
 Satul Inundeni264 „Cod Verde”
 Satul Iorjnita680147,05„Cod Roșu”
 Satul Lugovoe212 „Cod Verde”
 Satul Malcauti230 „Cod Verde”
 Satul Nimereuca2175275,86„Cod Roșu”
 Satul Niorcani430 „Cod Verde”
 Satul Oclanda530 „Cod Verde”
 Satul Ocolina1040192,30„Cod Roșu”
 Satul Parcani905220,99„Cod Roșu”
 Satul Pirlita516193,79„Cod Roșu”
 Satul Racovat3249 l61,55„Cod Portocaliu”
 Satul Redi-Ceresnovat898 „Cod Verde”
 Satul Regina Maria580 „Cod Verde”
 Satul Rublenita3450 „Cod Verde”
 Satul Rublenita Noua160 „Cod Verde”
 Satul Rudi1001599,40„Cod Roșu”
 Satul Ruslanovca186 „Cod Verde”
 Satul Schineni1546129,37„Cod Roșu”
 Satul Septelici860348,83„Cod Roșu”
 Satul Slobozia Noua298335,57„Cod Roșu”
 Satul Slobozia-Cremene1680 „Cod Verde”
 Satul Slobozia-Varancau620 „Cod Verde”
 Satul Sobari311 „Cod Verde”
 Satul Solcani1412 „Cod Verde”
 Satul Solonet622 „Cod Verde”
 Satul Stoicani737135,68„Cod Roșu”
 Satul Tatarauca Noua449 „Cod Verde”
 Satul Tatarauca Veche578 „Cod Verde”
 Satul Tepilova893 „Cod Verde”
 Satul Tolocanesti61 „Cod Verde”
 Satul Trifauti996401,60„Cod Roșu”
 Satul Vadeni231843,14„Cod Verde”
 Satul Vantina212 „Cod Verde”
 Satul Varancau165060,60„Cod Portocaliu”
 Satul Vasilcau202549,38„Cod Galben”
 Satul Visoca1740 „Cod Verde”
 Satul Voloave853351,70„Cod Roșu”
 Satul Volovita1 268 „Cod Verde”
 Satul Zastinca242041,32„Cod Verde”
 • Se admite reluarea  activităţii centrelor comerciale, în zilele de sâmbătă şi duminică, a unităţilor comerciale specializate din cadrul acestora, cu excepţia unităţilor de agrement (recreative şi distractive), amplasate în incinta acestora.
 • Activitatea centrelor comerciale se va realiza în conformitate cu prevederile din Instrucţiunea cu privire la măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 în cadrul Centrelor comerciale, conform Anexei.
 • Se abrogă Anexa nr.1 la Hotărârea nr.13 din 30 mai 2020 a Comisiei raionale  extraordinare de sănătate publică.
 • Se dispune autorităţilor din domeniul ordinii publice să intesifice verificarea şi supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
 • Hotărârile Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 1. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
 1. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 1. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Consiliului raional Soroca.

Președinte al Comisiei,                                                      Svetlana PĂUNESCU

Vicepreședinte a raionului Soroca

Vicepreședinte al Comisiei,                                               Vladimir GUȚU

Șef CSP Soroca

           Secretar al Comisiei                                              Cristina MEREUȚĂ

Anexa 1

la Hotărârea nr. 33 din 15 martie 2021

 a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică

Măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova

1. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. în cazul minorilor pînă la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere este completată şi semnată de reprezentantul legal sau însoţitorul.

2. Excepţie de la prevederile punctului 1, se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

2.1. copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;

 2.2. persoanele, care deţin rezultatul testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză sau rusă;

2.3. conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;

 2.4. persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

2.5. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;

2.6. persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

2.7. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate emisă din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova, în baza invitaţiei sau contractului încheiat cu agentul economic din străinătate, sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;

2.8. lucrătorii transfontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

2.9. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

 2.10. sportivii care se deplasează în scopul participării la competiţii sportive internaţionale şi cantonamente, precum şi membrii delegaţiilor sportive sau însoţitorii acestora (părinţii sau reprezentaţii legali ai copiilor minori);

 2.11. persoanele în tranzit, itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;

2.12. persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova precum şi reprezentanţii lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest sens;

 2.13. persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză sau rusă.

3. Persoanele care se află în regim de autoizolare/carantină pot întrerupe acest regim, după a 10-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

Anexa 2

la Hotărârea nr. 33 din 15 martie 2021

 a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică

Instrucţiune cu privire la măsurile de prevenire şi control al

 infecţiei COVID-19 în cadrul Centrelor comerciale

1. Administratorii Centrelor comerciale vor asigura:

1.1. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

1.2. Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

1.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. în caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

1.4. Atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, cu excepţia membrilor unei familii sau a grupurilor de maxim 3 persoane.

 1.5. Monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrare si ieşire din Centrul Comercial.

 1.6. Admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieşind din normativul de 1 vizitator la 4 m2 din suprafaţa comercială.

1.7. Plasarea la intrare în Centrul comercial a informaţiei privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta Centrului comercial.

1.8. Monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta Centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare şi ieşire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază.

1.9. Limitarea numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spaţiile de uz comun din incinta Centrului comercial (de ex: WC, Lift, etc.).

1.10. Deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomeraţiilor la intrare/ieşire în/din Centrul comercial.

1.11. Separarea intrărilor de ieşiri prin instalarea indicatoarelor respective.

 1.12. Instalarea însemnurilor pe podea (indicator) în faţa utilajelor de deservire automată (de genul, dar nelimitându-se la cele menţionate: bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, terminalelor de plată, etc.) pentru respectarea distanţei de 1,5 metri între persoane.

1.13. Comercializarea produselor de igienă şi protecţie personală în cel puţin unul dintre magazine (unităţile comerciale) din incinta Centrului comercial. în lipsa acestora se va asigura organizarea unui punct de comercializare a produselor de igienă şi protecţie personală.

 1.14. Asigurarea cu produse de dezinfectare a mâinilor la intrare în Centrul comercial, la intrare în lifturi, în WC şi la fiecare nivel/etaj.

 1.15. Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi de prevenire a infecţiei.

1.16. Asigurarea cu o igienizare de cel puţin 2-3 ori pe zi a suprafeţelor de exploatare intensă (lift, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.).

1.17. Asigurarea locatarilor cu informaţiile privind normele de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

 2. Locatarii spaţiilor comerciale din cadrul Centrelor comerciale vor asigura:

 2.1. Admiterea în spaţiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieşind din normativul 1 persoană la 4 m2 din spaţiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 10 ani vor fi admişi în spaţiul comercial împreună cu persoanele mature ce-i însoţesc.

2.2. Instalarea, la intrare în spaţiul comercial gestionat, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienţilor.

2.3. Admiterea în spaţiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

2.4. Vînzătorii şi lucrătorii unităţilor comerciale vor atenţiona clienţii despre necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 metru, cu excepţia membrilor unei familii sau a grupurilor de maxim 3 persoane.

2.5. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. în caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

2.6. Asigurarea cu o igienizare de cel puţin 2-3 ori pe zi a suprafeţelor comerciale (mobilier, pardoseală etc.).

3. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucţiune.

PUBLICITATE