Veaceslav Rusnac: „Apreciez în primul rând omul care se ţine de cuvânt”

0
341

La 21 noiembrie 2019, cu 26 de voturi din 32 consilieri prezenţi la şedinţa consiliului raional, Veaceslav Rusnac a fost ales în funcţia de preşedinte al raionului Soroca. Un an de activitate.

Cum a fost acesta? Carantină, alegeri prezidenţiale, restricţii privind desfăşurarea diferitor activităţi programate, inundaţie, secetă, dar şi un şir de realizări. Acestea şi alte întrebări i-am adresat preşedintelui raionului Soroca – Veaceslav Rusnac.

 • Dle preşedinte, suntem în ziua când cu Boboteaza, practic se finisează sărbătorile de iarnă. Începe un nou an de lucru. Dar cum a fost începutul anului precedent, ţineţi minte?
 • Ceea ce mă caracterizează este responsabilitatea şi disciplina. Sunt jurist de profesie şi am activat 25 de ani în cadrul ministerului afacerilor interne. Prin urmare cunosc aşa termini ca timp, corectitudine, rezolvare, echitate. Recunosc că am întâlnit mai multe lucruri noi, dar profesionalismul şefilor de direcţii, secţii, serviciilor desconcentrate în teritoriu au făcut posibilă soluţionarea corectă a problemelor. Am o bună conlucrare absolut cu toţi consilierii raionali. Toate proiectele de decizii propuse spre adoptare au fost votate. Discutăm pe puncte orice problemă pe ordinea de zi şi ţinem cont de expunerea părerii specialistului în domeniu. N-am eliberat pe nimeni din funcţie, au fost careva remanieri, dar la solicitarea persoanelor în cauză.
 • Care ar fi trei obiective de bază în mandatul dvs de preşedinte pe care le veţi soluţiona în aceşti patru ani?
 • Am şi promis în campania electorală că prima din ele ar fi cea privind construcţia staţiei de epurare. Recunosc aici meritul doamnei deputat, Ala Pilipeţcaia, care a iniţiat un dialog cu conducerea de vârf a ţării. Au fost propuse câteva soluţii. Toate au fost discutate. Am acceptat soluţia propusă de Guvern în urma discuţiei avute cu Banca Mondială. Mai bine de 25 de ani s-a discutat această problemă, dar nu s-a soluţionat. Suntem la etapa când săptămânal reprezentanţii Guvernului discută cu angajaţii Regiei Apă Canal din Soroca. S-au propus două locuri unde aceasta ar putea fi construită. Primul, în zona bazei de odihnă „La Volna” şi a doua variantă ar fi spre satul Egoreni. Am decis ca staţia de epurare să fie de tip închis, ca să nu aducă disconfort cetăţenilor. Cel târziu în primăvară vor începe lucrările de construcţie propriu-zise. În paralel discutăm un alt proiect de aprovizionare cu sistem de canalizare pe întreg teritoriul raionului.
  Al doilea obiectiv pe care mi l-am propus este cel privind aprovizionarea cu apă potabilă a satelor din raionul Soroca. Din cele 67 de localităţi doar 11 au apeduct, alte şase vor fi conectate în urma proiectului depus de către Consiliul Raional către ADR Nord şi alte două localităţi vor primi finanţare de la Fondul Ecologic. Voi înainta proiecte privind aprovizionarea cu apă potabilă şi în următorii ani, încât să avem apă bună în majoritatea satelor din raion. Este cel mai important factor ce apreciază sănătatea oamenilor.
  Şi al treilea obiectiv de lungă durată este infrastructura drumurilor raionale. Mi-am propus ca drumul bun să ducă călătorul către orice localitate din raion.
  În anul 2020 s-au construit 236,56 km de drumuri publice locale raionale, dintre care: 56,6 km beton asfaltic; 148,3 km piatră spartă şi pietriş. În acest scop au fost alocate de la Fondul Naţional rutier 29 mln 245 mii lei. În 17 localităţi sa construit drum cu piatră, în alte 10 localităţi s-a acoperit cu beton asfaltic. Iar porţiunea de 1,8 km dintre satele Rădi Cereşnovăţ – Voloave s-a reparat capital. În satele Slobozia Vărăncău, Slobozia Cremene şi Stoicani au fost instalate staţii pentru autobuse. Tot în anul precedent s-au efectuat lucrări de întreţinere curentă a drumurilor. Alte 38 mln 400 mii lei au fost cheltuite pentru construcţia a 19 km de drumuri şi străzi, – piatră spartă şi 12,66 km de drumuri şi străzi beton asfaltic. Aceşti bani au venit din cadrul proiectului „Drumuri bune pentru Moldova”.
 • Ce alte proiecte a implementat Consiliul Raional Soroca în anul 2020?
 • În anul precedent, Consiliul Raional Soroca a depus notele conceptuale în calitate de aplicant la două proiecte către ADR Nord, care deja au trecut în etapa a doua de selecţie şi deja urmează depunerea cererilor de finanţare. Primul din ele despre care am discutat anterior este „Apa – necesitate primordială pentru viaţa calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord”. Adică, construcţia apeductului magistral spre localităţile: Voloviţa, Vasilcău, Alexandru cel Bun, Racovăţ, Slobozia Cremene, Slobozia Vărăncău şi Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”. Costul estimativ 38 mln 970,0 mii lei, dintre care 10% ar fi contribuţia Consiliului Raional. Şi al doilea proiect este „Valorificarea Patrimoniului istorico-cultural al regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie şi Etnografie din municipiul Soroca”. Costul estimativ 15 mln lei şi de asemenea contribuţia Consiliului ar fi 10%.
  Şi este un alt proiect important implementat în anul precedent „Ştefan cel Mare, istorie şi moştenire culturală comună, Soroca-Vaslui”. Costul proiectului este de 1664118,4 euro dintre care 10% contribuţia consiliului. Scopul proiectului este restaurarea Cetăţii Medievale Soroca, 2014-2020, finanţat de UE şi implementat în comun cu România.
  Un alt proiect cu un buget total de 2335911,0 euro „Proiectul Drumuri bune şi accesibile în comuna Comarna, judeţul Iaşi, România şi comuna Vasilcă, raionul Soroca, Republica Moldova”. Proiectul prevede reparaţia drumului L103 cu lungimea de 3,7 km. Comuna Comarna vine cu 1208161,0 euro, alţi 1127050,0 – Consiliul Raional Soroca dintre care 1000000,0 euro va fi acordată ca grant de Uniunea Europeană.
 • Să vorbim de sistemul educaţional şi social. Care au fost realizările principale în aceste domenii în anul precedent?
 • Ambele domenii au avut un management eficient şi profesionist. În domeniul de învăţământ mă opresc la 2 momente: reconstrucţia liceului „P.Rareş”, iar obiectivele cheie țin de renovarea totală a blocului principal de studii, schimbarea acoperișurilor la toate blocurile, renovarea utilajului de la punctul termic și termoizolarea pereților. Aici s-au alocat 11 737 087, 27 lei în cadrul proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prin intermediul Fondului de Investiții Sociale din Moldova. În acest proiect aportul Consiliului Raional este de 1100,0 mii lei. Lucrările au fost execute 65 %.
  Şi al doilea moment 9992,8 mii lei alocate pentru modernizarea infrastructurii educaționale, în 43 instituții de învățământ, accentul fiind pus pe blocurile sanitare.
  În domeniul social am să specific următoarele. Prima: suportul Consiliului raional Soroca la instituirea unui nou serviciu social „Plasament familial pentru adulți”, în cadrul căruia s-a reușit mărirea numărului de unități de la 300 la 397, prin dezvoltarea Serviciului Asistență Personală, iar în baza Deciziei CR nr. 3/15 din 03.06.2020, numărul unităților de asistenți personali s-a mărit de la 120 la 221.
  Şi a doua: O problemă majoră cu care se confruntă domeniul social din raion și din care suferă populația, constă în faptul că, pentru Serviciile Sprijin familial pentru familiile cu copii și Suport monetar, au fost planificate mijloace financiare în sumă de 1419,9 mii lei, dintre care au fost alocate doar 472, 8 mii lei, iar restul de 947,1 mii lei nu au fost alocate până la moment.
 • Şi anii precedenţi s-a atras o atenţie deosebită şi s-a investit în sănătate, dar ce s-a reuşit în acest an?
 • În anul 2020 au fost repartizaţi bani în sumă de 565066,50 lei pentru procurarea echipamentelor, consumabilelor medicale. Începând cu 31 martie curent, Comisia Situații Excepționale a decis instituirea regimului de carantină în mun. Soroca, care a fost sistat începând cu data 8 mai s-au cheltuit:
 • 2 mln 993 mii lei – diminuarea riscurilor de contaminare și a consecințelor pandemiei;
 • 1 mln 966 mii – în perioada regimului de carantină;
 • 832 mii lei – donații de la bugetarii din raion pentru procurarea unui aparat respiratoriu, la inițiativa personală fost inițiat acest proces de colectare a mijloacelor financiare, remarc faptul că acest lucru sa înfăptuit numai în raionul Soroca și municipiul Chișinău.
 • 365 mii lei – echipamente, dezinfectanți ș.a.
  Aici vreau să aduc mulţumire tuturor sorocenilor care s-au implicat în lupta cu acest virus nemilos, dar şi pentru înţelegerea agenţilor economici care au fost restricţionaţi în buna desfăşurare a programului de activitate. Mulţumesc voluntarilor şi agenţilor economici care au făcut donaţii. Respect mult gestul dlui Constantin Andriuţa, care a donat 50 mii lei, din propria iniţiativă, pentru hrana militarilor care au asigurat paza în regimul de carantină a municipiului. Regret, că pandemia ne-a dat peste cap cele planificate, privind renovarea altor secţii din Spitalul Raional, dar sper să avem acest an unul bun şi cu sănătate şi vom realiza cele planificate.
 • Dle preşedinte şi la raion şi la municipiu avem aceeaşi coloratură politică. Aveţi preferinţe atunci când vine un alt primar de la alt partid în biroul dvs?
 • Nu. Şi o spun ferm. Este o opţiune politică pe care are dreptul s-o aibă orice cetăţean în statul nostru. N-am presat sau am impus pe nimeni. N-au primit transferuri de la bugetul raional către bugetele locale de nivelul unu, adică primăriile satelor şi comunelor, numai acei primari care n-au solicitat. Am fost practic în toate localităţile raionului, unde am avut discuţii cu aleşii locali, dar şi cu agenţii economici. La orice vizită am identificat probleme, dar şi căi de rezolvare a acestora. Aici aşi exemplifica câteva momente. Primăriei Vasilcău i s-a acordat 22,5 mii lei pentru reparaţia terenului de joacă la grădiniţă, Hristici – 45 mii lei contribuţii în cadrul unui proiect, Dărăcuţi – 380 mii lei contribuţii în două proiecte, Stoicani – 25 mii lei, Vărăncău – 200 mii lei, Băxani – 150 mii lei, Schineni – 105,5 mii lei; Bulboci – 15,0 mii lei, Nimereuca – 25,85 mii lei, Ocolina – 112 mii lei, Holoşniţa – 130 mii lei, Voloviţa – 248 mii lei, Şeptelici – 120 mii lei, Redi Cereşnovăţ – 228 mii lei, Rubleniţa – 44,4 mii lei. În total la decizia Consiliului Raional în anul 2020 au fost transferaţi către bugetele locale de nivel unu – 1 851,85 mii lei.
 • Dle preşedinte, pe parcursul discuţiei noastre am atras atenţie că mizaţi pe realizări, fapte concrete, ţineţi mult la numele de „sorocean” încât uitaţi de politică sau trece în umbră acest criteriu?
 • Nu din spusele cuiva, dar din acele momente pe care le-am trăit, vreau să zic că azi, în sfârşit, avem o conlucrare eficientă cu primăria municipiului, ceea ce n-a fost în ultimii ani. Nu este neapărat să vii din unul şi acelaşi partid pentru a avea o bună conlucrare, pentru a rezolva problemele cetăţenilor. Aleşii locali până la urmă au promisiunea dată alegătorilor, pentru a le face condiţii mai bune.
  Da, mândru rostesc cuvântul Soroca, sorocean, dar cea mai bună politică este de a rămâne un gospodar bun.
  A intervievat, Natalia VRANCEAN
PUBLICITATE