Îndemnizaţii mai mari pentru familiile cu copii

0
231

Pentru copiii, născuţi începând cu 1 ianuarie 2021 cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului se majorează cu 1160 lei şi va constitui 9459 lei. Mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (pentru persoane neasigurate) se majorează cu 100 lei şi va constitui 740 lei.

Cuantumul minim a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani (pentru persoane asigurate) se majorează cu 100 lei şi va constitui 740 lei.


În cazul opţiunii până la 2 ani 2 luni a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, cuantumul lunar a indemnizaţiei pentru perioada de până la împlinirea vârstei de un an a copilului va constitui nu mai puţin de 1480 lei şi pentru perioada din ziua următoare a împlinirii vârstei de 1 an şi până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni cuantumul lunar a indemnizaţiei va constitui nu mai puţin de 740 lei.

Cuantumul indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate şi neasigurate se majorează cu 50 lei şi va constitui 370 lei.

Majorarea cuantumului indemnizaţiilor lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului şi indemnizaţiilor lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină beneficiarilor de indemnizaţiilor aflate în plată se va efectua, începând cu data de 1 ianuarie 2021, în mod automat.
 Conform legislaţiei în vigoare, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii se plătesc pentru luna precedentă. 

PUBLICITATE