Garanții sociale pentru cetățenii Republicii Moldova care au realizat activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova și/sau în Federația Rusă

0
113

Republica Moldova și Federația Rusă urmează să semneze Aranjamentul Administrativ pentru punerea în aplicare a Acordului privind securitatea socială între cele două țări, care va oferi drept la pensie persoanelor care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă în Republica Moldova și/sau în Federația Rusă.

Documentul stabilește condiţiile şi procedurile de colaborare între autorităţile şi instituţiile competente pentru implementarea Acordului, în vederea realizării schimbului de informații și date statistice, și stabilirii dreptului la prestațiile de asigurări sociale persoanelor îndreptățite.

Potrivit prevederilor Angajamentului, persoanele care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă în Republica Moldova și/sau în Federația Rusă, vor beneficia de drept la pensie dobândit corelativ plății contribuțiilor de asigurări sociale, chiar dacă nu au realizat un stagiu de cotizare minim necesar pe teritoriul Republicii Moldova de 15 ani, dar îndeplinesc această condiție prin totalizarea perioadelor de asigurare în ambele state contractante.

La stabilirea și calcularea pensiei, fiecare stat va aplica legislația națională în domeniu. Atât Republica Moldova, cât și Federația Rusă vor calcula și vor achita pensia doar pentru perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu, prin aplicarea principiului proporționalității. Prevederile Acordului se aplică la pensiile publice stabilite în temeiul Legii nr. 156-XIV/1998, care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat în baza contribuțiilor achitate de persoană.

Aranjamentul va intra în vigoare la data intrării în vigoare a Acordului între Republica Moldova și Federația Rusă privind securitatea socială. Până în prezent, Republica Moldova a încheiat acorduri de securitate socială cu 14 state.

PUBLICITATE