Victor Artamaniuc:„Investim o dată şi calitativ”

0
184

Artamaniuc Victor Petru s-a născut în satul Bîrnova la 9 noiembrie 1961, raionul Ocnița.
În anul 1983 absolvește Institutul Pedagogic „Al. Russo”, or. Bălți, specialitatea pedagog de limba franceză.
Activitatea profesională:

 • a.a. 1983-1987, școala medie s. Plop, rnl Căușeni, locțiitor de director, director;
 • a.a.1987 – 1989, Comitetul Executiv raional Ocnița, instructor;
 • a.a.1990 – 1999, primăria S. Bîrnova, rl Ocnița, primar, secretar;
 • a.a. 2000 – 2006, punctul de trecere vamal Ocnița, inspector fiscal;
 • a.a.2015 – 2019, primăria or. Ocnița, viceprimar.
  Limbi vorbite: româna; rusa; franceza
  Starea civilă: căsătorit, doi copii.
  Telefon: 027122361; mobil – 067207797.

  Acum un an, prin votul unui număr major de ocniţeni, cârma oraşului Ocniţa a fost încredinţată dlui Victor Artamaniuc. Diferit, cumpătat, cu atenţie pentru orice interlocutor l său. Incomod celor care sunt certaţi cu onestitatea, dreptatea şi munca. Pentru că s-a scurs un an de activitate, i-am solicitat un interviu dlui primar, în care am discutat despre realizări dar şi perspective.
 • Dle primar, în prima noastră discuţie, acum un an aţi menţionat că primarul trebuie să fie aproape de oameni, să le cunoască problemele şi să găsească soluţii. Aţi rămas de aceeaşi părere?
 • Absolut. Funcţia de primar m-a responsabilizat şi mai mult. Primarul este cel care trebuie să găsească modalităţi de îmbunătăţire, modernizare şi dezvoltare a localităţii şi să le implementeze. Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu oamenii. Până a fi ales în funcţia de primar al oraşului Ocniţa, am fost viceprimar pe probleme sociale în localitate. De aceea îmi sunt cunoscute problemele, dar şi căile de soluţionare. Sunt adeptul dialogului constructiv. Bunăoară din cei 17 consilieri orăşeneşti, jumătate în premieră deţin această funcţie. Multe nu le cunosc, ori au poziţii diferit opuse, dar prin comunicare am ieşit la un numitor comun şi am luat o hotărâre în folosul orăşenilor. Eu mai am o vorbă, ca să nu te rătăceşti, trebuie să ştii unde te-ai pornit. Mă simt stăpân pe situaţie.
 • Mai ţineţi minte ce aţi promis în campania electorală?
 • Aş vrea să menţionez că prin discuţiile cu oamenii am identificat problemele şi ulterior mi le-am propus spre soluţionare. În toate cele patru sectoare a oraşului – sectorul parcului feroviar, centru, cartierul Iubileinîi, combinatul de producere sunt probleme care necesită investiţie şi abordare separată. Sunt chestiuni care se cer rezolvate imediat ori în timp, dar cu ajutorul şi susţinerea consilierilor, al viceprprimarilor aparatului primăriei, al altor servicii vom reuşi să facem lucruri frumoase pentru oraşul Ocniţa.
 • Care a fost primul lucru pe care l-aţi realizat?
 • Mai întâi de toate am dublat suma contribuţiei pentru salubrizarea şi înverzirea oraşului. De la 850 mii lei la 1 mln 700 mii lei. La iniţiativa directorului IM „Apă Canal Ocniţa”, cu susţinerea consilierilor orăşeneşti a fost posibilă achiziţionarea unui tractor şi a unui încărcător. Noua achiziţie a permis îmbunătăţirea calităţii muncii, cât şi operativitate în executarea lucrărilor de amenajare şi curăţire sanitară. Am continuat şirul de lucrări de salubrizare în cele două cimitire orăşeneşti. La cimitirul vechi s-au efectuat lucrări de construcţie a unui gard în sumă de 173 mii lei. La cererea a 60 de orăşeni la cimitirul nou s-a instalat un sistem de alimentare cu apă. Lucru posibil prin finanţarea lucrărilor de reparaţie în sumă de 84 mii lei a apeductului din bugetul primăriei. Cetăţenii au la dispoziţie apă, care este achitată tot din sursele primăriei. O altă activitate pe care am efectuat-o pe parcursul anului a fost defrişarea arborilor şi arbuştilor uscaţi, tăierea crengilor. Nu numai oraşul a devenit mai verde şi mai luminos, dar şi casele a 73 de orăşeni solitari mai călduroase pe timp de sezon rece a anului. Adică, toată masa de lemn căpătată în urma lucrărilor d curăţare a copacilor a fost repartizată a câte un cub de lemn la bătrânii solitari. Iată la concret doar câteva activităţi, care a făcut ca orăşelul să fie mai curat.
 • Cu ce aţi continuat şirul lucrărilor bune?
 • Am continuat cu dezvoltarea infrastructurii. Am reparat capital strada Burebista ce leagă două părţi a oraşului. Am pavat trotuarele pe ambele părţi a drumului. În acest scop au fost investite 854 mii lei. Am dus la capăt un lucru început încă în 2017 şi anume am dat în exploatare staţia de epurare. Proiect finanţat de Fondul Ecologic în sumă de 2 mln lei. Termenii de desfăşurare a proiectului au fost depăşiţi pe motiv că era necesar de schimbat documental locul amplasării staţiei de epurare. Migălos, dar s-a reuşit.
 • Ce alte lucrări aţi reuşit să faceţi pentru a îmbunătăţi infrastructura oraşului, dar şi le veţi continua?
 • Mi-am pus drept scop în acest mandat de primar să aprovizionez cu apă potabilă mai multe sectoare a oraşului. Iar traseul principal al apeductului să fie construit din banii primăriei. Astfel în acest an s-a reuşit de a aduce conducta de apă pe străzile Florilor, Zadnipru, Şevcenco, Puşkina, Gagarina. Lungimea apeductului construit este de 4 km 400 cm şi a costat bugetul primăriei 480 mii. Azi încă plus 205 orăşeni au apă la robinet. Voi munci în această direcţie şi anul viitor. Am planificat în acest scop în buget 1 milion 500 mii lei. Eu sunt adeptul lucrurilor făcute cu spirit de gospodar. Să investesc odată şi să am un lucru calitativ ce va servi un timp îndelungat. Mai întâi se pune apa, apoi se repară capital drumul şi încet, încet, după posibilităţi la traseul principal se unesc şi gospodăriile. Lucrăm cu perspectivă.
 • Dle primar, aţi beneficiat şi de proiecte în car au investit şi alte organizaţii?
 • Desigur. Un proiect valoros de care trebuie să beneficieze trei oraşe din ţară a fost cel privind iluminatul stradal. Oraşul Soroca a ieşit din proiect, iar oraşul Ocniţa a câştigat în numărul de străzi iluminate. Azi 27 de străzi se bucură de iluminatul stradal modern şi eficient. Au fost înlocuite 386 de lămpi ineficiente, pentru a reduce emisiile de CO2 în atmosferă. S-a micşorat consumul energiei electrice. S-a mărit siguranţa cetăţenilor din oraş. Voi continua acest proiect prin iluminarea stradelelor din oraş.
  Un alt proiect iniţiat în acest an a fost privind construcţia platformei industriale multifuncţionale. Zilele acestea deja semnăm şi actele necesare.
  Un alt proiect în care primăria oraşului vine cu un suport financiar de 30% este cel al GAL (grupul de acţiune locală) ce prevede instalarea a 12 camere de supraveghere video pe unele străzi a oraşului.
  Am lucrat în acest an şi vom continua la anul în direcţia revitalizării urbane, şi anume am instalat trei terenuri de joacă, în sumă de 150 mi lei. Alte două vom instala la anul viitor. Alte 100 mii au fost alocate din partea Guvernului pentru amenajarea unui teren de joacă la grădiniţa „Lăstăraş”. La grădiniţa „Ghiocel” s-au investit alte 200 mii lei pentru instalarea unui gard şi poartă. S-a instalat încălzirea pe gaz.
 • Dar sunt probleme pe care aţi vrea să le rezolvaţi, dar nu ţine de competenţa dvs?
 • Cu părere de rău avem câteva de care m-am ciocnit în acest an. Una din ele ar fi achiziţionarea produselor alimentare pentru grădiniţele de copii. Un kg de mere pe piaţă costă până la 10 lei, iar conform regulilor impuse îl putem achiziţiona doar dacă agentul economic prezintă certificatul de calitate ce însoţeşte marfa. Astfel mărul pe care îl consumă copiii la grădiniţă costă 32 de lei, iar legumele până la 39 lei. Nu pot înţelege pentru ce plătim?
  O altă problemă a tuturor primarilor din ţară sunt câinii vagabonzi. Am propus soluţii şi se poate de rezolvat problema prin crearea unui centru zonal, care ar servi drept adăpost pentru maidanezi, dar iarăşi nu avem acoperire legală a problemei. Şi altă problemă este cea privind înhumarea persoanelor solitare. Numai în acest an am avut 16 solicitări de a interveni în asemenea situaţii, dar nu avem o bază legală de a aloca bani pentru servicii funerare. Totuşi mă voi implica şi voi căuta căi de soluţionare ale acestora.
 • La începutul discuţiei noastre v-am găsit discutând pe o notă pozitivă cu vice-primarii. Sunteţi optimist?
 • Da. Ei au desfăşurat şedinţa consiliului local, în cadrul căruia am adoptat bugetul în a doua lectură. Mă bucur, că dacă iniţial erau divergențe până la urmă am rămas unanim la aceeaşi notă. Am reuşit să cresc bugetul de la 9,5 mln la 16 mln 322 mii lei. Sunt mulţumit că i-am împăcat cu rezultate chiar şi pe cei mai neînduplecaţi.
 • Am putea avea acces la raportul de activitate?
 • Pentru anul 2020, îl vom face public în urma încheierii anului şi prezentării notelor de activitate a tuturor angajaţilor în luna martie. Dar pentru anul precedent este publicat pe pagina web a primăriei.

A intervievat
Natalia VRANCEAN

PUBLICITATE