Poliția soroceană – XXX ani la straja ordinii de drept

0
410

Stimaţi colegi, dragi veterani, întotdeauna aţi demonstrat un înalt patriotism şi profesionalism şi sperăm, că simţul datoriei, bărbăţia şi curajul de care aţi dat dovadă, în activitatea de zi cu zi pe parcursul acestor ani, vor servi drept exemplu pentru toţi cei care şi-au legat viaţa de apărarea activă a drepturilor omului, asigurarea ordinii publice, de lupta contra criminalităţii.

Apreciez înalt perseverența și dăruirea de sine pe care le demonstrați zilnic în activitatea de polițist care nu este deloc ușoară. Țin să mulțumesc familiilor voastre pentru răbdare și înțelegere, ținînd cont că deseori timpul pe care trebuie să-l petreceți alături de cei dragi, îl dedicați serviciului. Sunt convins că întreg efectivul poliţienesc va depune şi în continuare toate eforturile pentru a depăşi greutăţile de moment, pentru a activa eficient pentru asigurarea ordinii, securităţii şi liniştii în ţară.

Vă dorim tuturor angajaţilor din poliţie, veteranilor, precum şi familiilor Dumneavoastră mulţi ani cu sănătate, bunăstare, optimism, linişte sufletească, fericire, prosperitate şi noi realizări în activitatea profesională şi cea personală!

Cu deosebit respect și recunoștință,

Șeful Inspectoratului de Poliție Soroca,

Eugeniu Strochin 

Situaţia criminogenă din raion pe parcursul anului 2020

Activitatea Inspectoratului de poliţie Soroca pe parcursul a 11 luni ale anului 2020 a fost concentrată asupra organizării şi îndeplinirii sarcinilor înaintate de către conducerea MAI şi IGP, realizării obiectivelor trasate în cadrul programelor de stat, strategiilor şi planurilor naţionale, accentul fiind pus pe descoperirea crimelor excepţional de grave, deosebit de grave, grave, demascarea grupărilor criminale, combaterea traficului de narcomanie, menţinerea securităţii publice, acţiunii care au menirea de a contribui la crearea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a activităţilor sociale şi economice în ţară. Statele de organizare ale Inspectoratului de poliţie Soroca se prezintă în felul următor:

           Funcţii după state – 160;

Angajaţi cu statut special – 153 (Ofiţeri – 87; Subofiţeri– 66);

Angajaţi civili – 7

Funcţii vacante – 2

Inspectoratul de poliţie Soroca deserveşte o suprafaţă de 104,300 hectare cu o populaţie totală de 94,986 persoane, în zonele urbane – 28,362 locuitori, în zonele rurale – 66,624 locuitori.

Astfel pe teritoriul deservit de către Inspectoratul de poliţie Soroca sunt 35 de primării, care la rândul său includ 67 de localităţi,  dintre care: 34 – comune, 32 – sate şi Centrul raional oraşul Soroca.  Raionul Soroca este divizat în 4 sectoare de poliţie: nr.1 Soroca; nr.3 Bădiceni; nr.5 Stoicani şi nr.6 Căinarii. În perioada a 11 luni ale anului curent au fost înregistrate 430 infracţiuni (faţă de 527 infracţiuni înregistrate în perioada anului precedent).

Stabiliţi autorii pe 326 infracţiuni(faţă de 341 infracţiuni, anul precedent), procentul descoperirii constituind 71,16 (faţă de 64,11 pe ţară).

Nivelul infracţional constituie o scădere cu – 18,41% faţă de anul precedent (unde a fost înregistrat  -16,78% pe ţară). În perioada de referinţă au fost înregistrate crime:

      Excepţional de grave – înregistrate 2infracţiuni, descoperită –1 infracţiune, procentul descopeririiconstitui 50,0%.

      Deosebit de grave – înregistrate 6 infracţiuni, descoperite – 5 infracţiuni, procentul descopeririiconstitui 83,3%.

     Grave – 62 infracţiuni, descoperit 35 infracţiuni, procentul descoperirii constitui 56,45%.

Dinamica infracţională pe teritoriul raionului Soroca denotă diminuare la aşa categorii de crime ca:

 • Furturi (cu -35) 120 infracţiuni, anul precedent 155,
 • Leziuni corporale medii (cu -4) comise 12 infracţiuni,  anul precedent 16
 • Droguri (cu -4) 12 infracţiuni, anul precedent 16
 • Accidente rutiere (cu -7) 13 infracţiuni, anul precedent 20
 • Huliganism (cu -7) comise 13 infracţiuni, anul precedent 20
 • Răpiri auro (cu -4) comise 6 infracţiuni, anul precedent 10
 • Pungăşii (cu -6) comise 3 infracţiuni, anul precedent 9
 • Jafuri (cu -1) comise 5 infracţiuni, anul precedent 4
 • Violarea domiciliului (cu -18) comise 9 infracţiuni, anul precedent 27

      Dar cu părere de rău s-a înregistrat majorare la următoarele genuri de infracţiuni:

 • Violenţă în familie (cu +10) anul curent au fost înregistrate 23 infracţiuni, anul precedent 13
 • Escrocherii (cu+6) comise 30 infracţiuni, anul precedent 24
 • Conducerea unităţilor de transport în stare de ebrietate  (cu +4) comise 114 infracţiuni, anul precedent 110.

Pe parcursul a 11 luni ale anului 2020 au fost finisate 360 cauze penale, a fost finisată urmărirea penală pe 285 cauze penale, 244 cauze penale au fost trimise în judecată, 26 cauze penale au fost încetate, 14 cauze penale au fost încetate şi clasate în baza art. 275 CPP pct. 1-3). Pe parcursul a 11 luni de către angajaţii constatatori din cadrul IP Soroca au fost întocmite -2727 (3356 contravenţii) procese-verbale, suma amenzii fiind de 3 038 850 lei, suma achitată 613 815 lei.

În perioada de raport au fost înregistrate 273 accidente rutiere în urma cărora au decedat 4 persoane şi 32 persoane traumate. În urma măsurilor de profilaxie au fost documentate şi înregistrate 633 contravenţii. La începutul anului 2020 se aflau în căutare 87 infractori, în urma  declanşării a 3 operaţiuni „Căutare” au fost reţinuţi 17 infractori, urmare au rămas în căutare 77 infractori.    Pe parcursul a 11 luni 2020 au fost anunţaţi în căutare 6 persoane dispărute fără veste dintre care au fost depistate 2 persoane. În  scopul  combaterii  traficului  ilicit de droguri şi  narcomaniei, precum şi în cadrul declanşării operaţiunii „MAC-2020” desfăşurată în perioada 01.06.2020 până la 31.08.2020, de către efectivul   IP Soroca  au fost înregistrate 49 cazuri legate de  narcomanie.

La finele raportului, vreau să aduc cuvinte de mulțumire angajaților poliției care au stat la baza Poliției Naționale, dar vreau să nu uităm și de angajații care în anul 1992, au participat la conflictul armat din Transnistria, apărând integritatea și suveranitatea Republicii Moldova.

Cu certitudine vreau să vă garantez, că angajații IP Soroca, formează un colectiv tânăr, dar și experimentat, care este gata de a îndeplini sarcinile la combaterea criminațității și menținerea ordinii de drept.

Măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19

În scopul prevenirii și combaterii infecției COVID-19 angajații Inspectoratul de poliție Soroca au desfășurat un șir de activități privind verificarea respectării regulilor sanitare de către persoanele fizice și juridice.

 • Au fost întreprinse măsuri în vederea respectării regimului de autoizolare de către persoanele cărora li s-a stabilit regimul respectiv;
 • Au fost atenționați, contra semnătură administratorii rutelor auto din raza raionului Soroca, asupra respectării regulilor impuse privind transportarea auto de pasageri și prevenirea răspîndirii infecției cu COVID-19;
 • De comun cu reprezentanții Centrului sănătate publică Soroca, Direcției raionale pentru siguranța alimentelor Soroca și Administrațiile publice locale în cadrul verificărilor efectuate au fost atenționați autorităţile publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport rutier de persoane în trafic local asupra respectării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional;
 • În continuare zilnic angajații Inspectoratului de poliție Soroca vor întreprinde măsuri în scopul prevenirii și combaterii infecției COVID-19;

Pe parcursul anului 2020 angajații Inspectoratului de poliție Soroca au constatat 193 cazuri de nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemic sau prezentarea intenționată a unor date false sau incomplete ori refuzul de a prezenta datele necesare pentru completarea fișei epidemiologice, aplicînd amenzi în sumă totală de 1 473 500 lei.

Pa parcursul sărbătorilor de iarnă, angajații inspectoratului de poliție, vor monitoriza în continuare respectarea de către cetățeni și agenții economici a măsurilor de prevenire a infecției Covid 19, aplicate pe perioada stării de urgență.

În acest context conducerea Inspectoratului de poliție Soroca este recunoscătoare tuturor actorilor implicați în organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire și combatere a infecției COVID-19, prin urmare ținem să aducem sincere mulțumiri Președintelui raionului Soroca, Autorităților administrației publice locale de nivelul I, Conducerii Spitalului raional Soroca ”A.Prisacari”, Centrului de Sănătate Publică Soroca, Centrelor medicilor de familie, Direcției raionale pentru siguranța alimentelor Soroca.

șeful adjunct al IP Soroca, comisar șef,

Alexandru Cebotari

Rezultatele de serviciu ale  Secției urmărire penală

Pe parcursul a 11 luni ale anului 2020 SUP a avut în gestiune 628 cauze penale, dintre care s-au înaintat propuneri procurorului pentru terminarea urmăririi penale pe 361 cauze penale; pe 319 cauze penale au fost remise propuneri de punere sub învinuire și judecată; 42 cauze penale au fost propuse pentru  încetare. În perioada de raport au fost finisate 362 cauze penale( 294 cauze penale au fost remise în judecată; 45 cauze penale au fost încetate pe motive de nereabilitare,  22 cauze penale au fost clasate pe motive de reabilitare conform art. 275 alin. (1) pct. 1) – 3) CPP.)

În perioada nominalizată  în conformitate cu prevederile art.166 CPP au fost reţinute 22 persoane, dintre care, față 14 persoane a fost aplicată arestarea preventivă, 8 persoane eliberate în legătură cu aplicarea altor măsuri preventive. Prin infracţiunile săvârşite de sustrageri a fost pricinuită o pagubă în sumă totală de 1101533 lei, dintre care în timpul urmăririi penale 779346 lei au fost restituite. Procentul restituirii pagubei materiale constituie 70,75 %. În scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, a fost aplicat sechestrul în sumă de 82475 lei.  În urma rezultatelor obţinute menţionăm faptul că a fost efectuat un volum satisfăcător de lucru şi asta datorită conlucrării fructuoase cu Procuratura şi serviciile din cadrul IP Soroca.

Şef al Secției urmărire penală a IP Soroca comisar principal,

                     Grigore Caldare

Secția Securitate Publică

Un rol deosebit în activitatea  Inspectoratului de poliție Soroca îl are Secția Securitate Publică care are misiunea implimentării politicii de stat ce ține de asigurarea securității publice prin intervenții directe cu membrii comunității și exponenții reprezentativi ai acesteia (autoritățile administrației publice locale de nivelul I-II) și membrii comunității, întru realizarea climatului de securitate publică, prevenirea faptelor ilegale generatoare de infracțiuni și contravenții, controlul asupra domeniului activității licențiate potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare, acordarea serviciilor calificate populației pe domeniile de activitate.

Secția securitate publică include în structura sa următoarle servicii:

 • Serviciul interacțiune comunitară, cu Biroul siguranță copii;
 • Serviciul patrulare;
 • Serviciul supraveghere transport și accidente rutiere;
 • Serviciul supraveghere armament și activități licențiate.

În rezultatul intervenției prompte, a angajaților Sectoarelor de poliție au fost depistat și documentat 2050 de contravenții, aplicînd amenzi în sumă totală de 1775850 lei, au examinat 6028 sesizări parvenite de la cetățeni.

Pe parcursul perioadei de raport, angajații SSP au desfășurat activități în prevenire și combatere a infecției ”Covid-19”, prin monitorizarea locurile de agrement, locațiile de recreere amenajate în aer liber, informarea populației despre măsurile de protecție, în acest context, poliția îndeamnă cetățenii la respectarea măsurilor impuse prin Hotărârile CNESP.

Șef Secția Securitate Publică, comisar principal,

Serghei Cebotari

Secția Investigații Infracțiuni

  Secţia Investigaţie Infracţiuni este compusă din: Serviciul poliţiei criminale  – 20 ofiţeri de investigaţie, șef de serviciu, comisar principal Eduard Tincu. Serviciul Analiză Crime – Ofițer superior de investigații, inspector principal Natalia Marchitan.

       Pe perioada de raport în cadrul IP Soroca au fost înregistrate 430 infracţiuni (faţă de 527 infracţiuni înregistrate în perioada anului precedent). Stabiliţi autorii pe 306 infracţiuni (faţă de 341 infracţiuni anul precedent), procentul descoperirii constituind 71,16 % (faţă de 64,11 % pe ţară). Nivelul infracţional constituie o scădere cu – 18,41 %.  Este de menţionat faptul că ofiţerii de investigaţii din cadrul SII pe parcursul perioadei de raport au descoperit personal – 221 infracţiuni comise anul curent şi –   28 infracţiuni comise în anii precedenţi.  În perioada de referinţă au fost declanşate – 3 operaţiuni ,,Căutare”, unde au fost reținuți 17 infractori. La începutul anului 2020 se aflau în urmărire penală 87 infractori, la moment se află 77 infractori. Pe parcursul perioadei de referinţă  au fost anunţaţi în căutare 59 faţă de 75 ai perioadei analogice (cu 16 mai puțini). Din numărul total de infractori 59 au fost reţinuţi faţă de 71 ai perioadei analogice (cu 12 mai puțini). Țin să menționez faptul că, avem o conlucrare fructuoasă atît cu serviciile IP Soroca cît și cu alte servicii din afara instituției.

    Cu prilejul Zilei profesionale, Vă aduc tuturor sincere felicitări și Vă urez multă sănătate, bunăstare, devotament, responsabilitate și noi realizări în activitatea profesională și cea personală.

    La mulți ani Poliţia Națională!!!

        Șeful secției Investigații Infracțiuni,

comisar principal,

                                                                            Octavian Cebotarenco

Secția coordonare operațională

Misiunea Secţiei coordonare operațională constă în menținerea capacității de răspuns la riscurile aferente securității publice, reacționare la situații de urgență, specifice sau excepționale și asigurarea calității fluxului informațional dedicat activității operaționale, prin realizarea activităților de control și direcționare a resurselor disponibile pentru realizarea atribuțiilor de menţinere și asigurare a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor. Secţia coordonare operaţională include în componenţa sa: Serviciul de gardă. Sarcina căruia este monitorizarea situației operative, asigurarea înregistrării informațiilor parvenite de la cetățeni și  Serviciului unic 112, precum și asigurarea fluxului informațional dedicat intervențiilor specifice, inițierea intervențiilor în cazul situațiilor de urgență sau de criză, precum și asigurarea securității sediului Inspectoratului, integrității armamentului, munițiilor și a mijloacelor speciale.

Pe parcursul anului 2020 în Registrul de evidenţă a înştiinţărilor referitoare la infracţiuni şi incidente (R-2) au fost înregistrate 8720 informaţii, din ele 726 au fost înregistrate în Registrul de evidenţă a înştiinţărilor referitoare la infracţiuni (R-1) pentru a fi examinate în conformitate cu prevederile art.274 CPP RM, pe 6827 informaţii au fost emise încheieri privind verificarea informaţiilor, 486 au fost conexate, iar 600 au fost expediate conform competenţei către alte entităţi. În perioada de referință, pe teritoriul raionului Soroca au activat 2 grupe de reacţionare operativă mixte formate din angajaţi ai Serviciului supraveghere tehnică și accidente rutiere și Serviciului patrulare, şi o grupă operativa de urmărire penală.

Ca urmare, pe parcursul anului 2020 grupele de reacționare operativă din cadrul entităţii au reacționat la 4384 apeluri, angajații Sectoarelor de poliție la 4137, grupa operativă de urmărire penală a ieșit la documentarea a 199 infracțiuni.

            Șef Secția coordonare operațională, comisar,

Stela Tighinean-Noroc

Activitatea Secţiei resurse umane

Sarcina primordială a Secţiei resurse umane (SRU) în activitatea subdiviziunilor poliţieneşti este de a dirija cu procesul de asigurare a tuturor subdiviziunilor cu specialişti în domeniu, crearea unei rezerve de resurse umane, de a ţine sub control dinamica dezvoltării, formării profesionale ale funcţionarilor publici cu statut special şi a contribui în cel mai direct mod la întărirea legalităţii şi disciplinei de serviciu. Secţia resurse umane este compusă din șef secţie; ofiţer superior; ofiţer pentru formare profesională; ofiţer (psiholog).

Cu părere de bine, din analiza efectuată se observă o stagnare, la compartimentul încetării raportului de serviciu al funcţionarului public cu statut special, comparativ cu aceiaşi perioadă analogică a anului trecut de 18 demisii, anul curent au fost înregistrate 10 demisii. De asemenea, un lucru foarte important în cadrul unei instituţii poliţieneşti este disciplina de serviciu, iar faptul că, pe parcursul anului curent angajaţii IP Soroca nu au fost sancţionaţi disciplinar este lucru efectuat de către SRU cu efectivul în cadrul şedinţelor de pregătire profesională. Dificultăţi întâmpinate de către SRU în cadrul şedinţelor pregătire profesională est lipsa unei săli sportive proprii, a inventarului sportiv, cât şi a echipamentului de luptă, fapt ce ar îmbunătăţi semnificativ şedinţele pregătirea fizică a angajaţilor IP Soroca.

        În context, Vin cu un mesaj de felicitare către colegii mei, dar şi veterani ai Poliţiei  în legătură cu aniversarea a 30-ani de la fondarea Poliţiei Naţionale, le doresc multă sănătate, împliniri personale şi profesionale, linişte în suflet, pace în casele fiecăruia şi în societate, multă putere, demnitate şi onoare în asigurarea ordinii  publice în societate.

          La mulţi ani şi numai sănătate!

Şef al Secţiei resurse umane a IP Soroca,

Comisar, Valeriu Guţan

PUBLICITATE