Drumuri bune, străzi iluminate și apă la robinet, pentru localnicii din comuna Alexeevca

0
97

– Dumitreni, Chirilovca şi Alexeevca sunt satele care formează o comună, care mi-a încredinţat acum un an încă un mandat de primar. Un an mai dificil, dar totuşi am înscris şi reuşite. S-a investit la capitolul drumuri. Din proiectul „Drumuri bune” şi fondul rutier am primit o alocaţie de 1 mln 448 mii lei. Am reuşit să acoperim în varianta albă 1 km 200 metri de drum la Dumitreni, 710 metri la Chirilovca şi 200 metri la Alexeevca. În toată comuna seara se aprind mai multe felinare. La iluminarea stradală s-au cheltuit în jur de 300 mii lei. Astfel la Alexeevca s-a extins reţeaua pe o porţiune de 6 km 300 metri, Chirilovca 1 km 200 metri, tot atât, adică 1 km 200 metri s-au instalat şi la Dumitreni. Cel mai mult ţin să menţionez, că mă bucur de proiectul privind apeductul. Apa în comună vine pe o lungime de 33 km. Lucru posibil graţie Fondului Ecologic, care au alocat în acest scop 6 mln 400 mii lei, dintre care 600 mii lei vin direct de la Guvern. Sătenii se unesc la apeduct în toate cele trei sate. Este foarte important că avem apă. Am reuşit să reparăm casa de cultură de la Dumitreni. Este un proiect realizat graţie FISM-ului. Aici s-au cheltuit 357 mii lei. Am reuşit să deschidem a doua grupă la grădiniţa de copii. Aici conducerea ne-a oferit alte 50 mii pentru procurarea mobilierului necesar. S-a procurat tehnica necesară pentru cele două colective artistice de la casa de cultură, care apropo a fost reparată cu forţele sătenilor, fapt pentru care le mulţumesc. Comuna creşte. Este voinţa sătenilor şi dorinţa lor de a trăi mai bine. Asta şi îmi dă puteri să le realizezi pe toate cele propuse.

PUBLICITATE