Alexei Vasilean: „Mai întâi Drochia, apoi țara”

0
1007

Acum un an, la şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Drochia din 25 noiembrie 2019 prin votul unanim al consilierilor în funcţia de preşedinte a fost ales Alexei Vasilean. Un an agitat de politică, bătut de pandemie, plin de evenimente, de încercări, de greutăţi, dar şi cu realizări. Cum, însă, situaţia creată s-a răspândit asupra acţiunilor programate în raionul Drochia? Aceasta a fost tema interviului solicitat preşedintelui raionului Drochia – Alexei Vasilean.

 • Dle preşedinte, tocmai a luat sfârşit campania electorală. Atmosfera de euforie politică nu a efectuat ritmul de dezvoltare economică şi socială a raionului, dar şi programul dvs de activitate?
 • Aşi zice că aceasta m-a motivat şi mai mult. Vectorii activităţii au fost aprobaţi prin deciziile consiliului, direcţiile, secţiile şi alte structuri raionale. S-a activat în regim normal. Noi ne-am condus de principiul: alegerile trec, faptele rămân. De aceea, ne-am axat activităţile spre soluţionarea problemelor existente şi realizări reale, lucruri necesare societăţii, solicitate de cetăţeni. În cazul nostru de drochieni. Iar pentru mine, mai întâi est Drochia, şi apoi ţara.
 • Dar în aspectul relaţiilor în societate, totuşi, au fost vizibile unele dezacorduri politice.
 • E şi normal. Societatea sunt cetăţenii care au diferite opţiuni politice şi preferinţe social, cultural economice. În campania electorală a fost concurenţă între candidaţi şi partide. Alegerile s-au terminat, rezultatele se cunosc, rămâne ca să ne coborâm de pe „baricadele politice”. În structurile consiliului şi aparatul preşedintelui sunt simpatizanţi ai diferitor partide, dar în primul rând ne conducem de obligaţiunile de bază pentru a asigura cât se poate de eficient, funcţionarea instituţiilor din teritoriu şi pentru a nu admite conflicte şi nedreptăţi. Se activează conform legislaţiei în vigoare pentru a asigura buna desfăşurare a celor planificate.
 • Dacă afirmaţi că situaţia e normală, apoi să trecem la cifre şi fapte, proiecte, iniţiative, realizări.
 • Să începem de la proiecte. Avem trei proiecte cărora le dăm cea mai mare prioritate.
  Este vorba de proiectul „Extinderea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă spre localităţile raionale Drochia, Sîngerei şi Floreşti prin construcţia branşamentului şi conectarea la apeductul Soroca-Bălţi”. Valoarea estimativă a proiectului, inclusiv suma contribuţiei a Fondului Naţional de Dezvoltare Regională (FNDR) este de 41660000 lei. Suma solicitată de la FNDR pentru aprovizionarea cu apă şi sanitaţie este de 90% din valoarea totală, în rest sunt aporturile financiare a consiliului raional, primăriile Cubolta, Petreni, Moara de Piatră şi Hăsnăşenii Mari. Obiectivele proiectului este îmbunătăţirea accesului la apă potabilă de calitate a locuitorilor din 18 unităţi administrativ-teritoriale din raioanele Drochia, Sîngerei, Floreşti. Prin implementarea acestui proiect vom spori nivelul de trai a beneficiarilor, adică a 135 agenţi economici, 23 instituţii publice şi cca 60 mii locuitori din 18 localităţi vor avea acces la apă potabilă de calitate. Durata totală a proiectului este de doi ani şi şase luni. Deja am trecut în etapa a treia de implementare a proiectului.

Al doilea proiect înaintat către FNDR este „Îmbunătăţirea activităţii turistice din Regiunea de Nord a Republicii Moldova, prin reabilitarea conacelor din raionul Drochia”. Este vorba de reabilitarea complexului muzeului „Vila cu parc Mîndîc”, cu un buget aproximativ de 20 mil lei. Aici cu contribuţia în mărime de 5% vine ministerul de resort, alte 3% Consiliul raional şi cu 2% primăria satului Mîndîc. Proiectul a trecut cu succes în etapa a doua. La moment se pregăteşte pentru a fi depus până la 11 martie 2021 proiectul tehnic, cât şi alte acte necesare pentru ca proiectul să fie implementat.
Şi cel de-al treilea proiect, care de asemenea ar contribui la păstrarea patrimoniului cultural drochian, cât şi ar include raionul în traseul turistic naţional este „Îmbunătăţirea atractivităţii turistice din Regiunea de Nord a Republicii Moldova, prin reabilitarea conacelor din raionul Drochia”. Este vorba de îmbunătăţirea atractivităţii turistice prin reabilitarea conacelor: Demianovici din satul Miciurin; Hasnaş din satul Sofia; Russo din satul Măcăreuca.
Avem câteva obiective propuse aici: reabilitarea şi restaurarea infrastructurii din traseul „Conacele din raionul Drochia”. Crearea şi amenajarea zonelor de agrement pentru potenţialii turişti, prin restaurarea şi modernizarea parcului monumentul de arhitectură peisajeră „Poieniţa însorită” din satul Miciurin. Alt obiectiv este promovarea valorilor tradiţionale, revitalizarea şi valorificarea patrimoniului cultural-istoric prin organizarea evenimentelor cultural-turistice. Şi alt obiectiv, nu mai puţin important este crearea şi amenajarea centrului de meşteşugărit tradiţional
moldovenesc, adică lucrul în lut şi cu lemnul. Este un proiect valoros, atât că vom investi cca 20 mln lei, dar şi că vom avea o comunicare între artă culturală, tradiţie, economie prin factorul uman. Mai multe lucrări de construcţie se vor face la parcul „Poiana însorită”. Aici vor fi construite căsuţe de vară-iarnă, care vor putea caza turiştii. Căsuţele vor fi asigurate cu blocuri sanitare necesare, duş, condiţionere etc. Va fi reabilitată ospătăria. Va fi construit sistem de apeduct şi canalizare. Va fi reabilitată scena de vară în aer liber, vor fi montate bănci. Vom avea şi un parc turistic natural cu alei, iluminat cu scrânciobe. Tot aici ne propunem şi construcţia unui teren sportiv multifuncţional: fotbal, baschet, volei, aparate de fitness pentru copii şi maturi. Vor fi construite şi foişoare mari, medii şi mici. Desigur construcţia şi amenajarea unui bazin pentru înot în aer liber. La blocul alimentar ne-am propus să instalăm baterei solare, pentru încălzirea apei menajere. Desigur, vom reabilita şi clădirile adiacente, le vom conecta la apă şi canalizare şi tot aici vom construi obiecte de sanitaţie. În ultima etapă a proiectului dat vom procura echipamentul şi inventarul necesar, adică multe de meşteşugărit, mobilier, laptopuri etc. contribuţia totală a Consiliului Raional Drochia va fi de 11%, adică cca 2 mln lei.

 • Sunt proiecte începute în acest an, la care s-a lucrat mai mult la partea „teoretică”, iar partea „practică” presupune următorii ani în valorificarea şi atragerea în raionul Drochia a peste 80 mln lei. Dar ce puteţi spune la capitolul realizării?
 • În acest an s-au alocat mijloace financiare suplimentare pentru asigurarea activităţilor instituţiilor bugetare din raionul Drochia în valoare de 12463,8 mii lei. Aceşti bani au fost direcţionaţi în peste 80 de direcţii, pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul cultural, învăţământ, medicină, sport.
 • Gura lumii afirmă că pentru a obţine finanţare în rezolvarea unei probleme neapărat trebuie să fii aliniat în partidul celor care conduc. S-a ţinut cont de culoarea politică, când au fost alocate sursele financiare de la raion?
 • Am să vă aduc exemple concrete pentru a vă convinge, că nu este adevărat. Banii sunt alocaţi după necesitate şi la solicitarea primarilor, consilierilor. Mai mult ca atât personal am vizitat, cu excepţia câtorva localităţi toate primăriile din raion, am stat de vorbă cu aleşii locali, am vizitat şi instituţiile de stat, am discutat cu agenţii economici. Deci politica rămâne politică, iar culorile rămân să apară numai pe perioada electorală. În oraşul Drochia bunăoară s-a investit peste 2 mln 400 mii lei. La gimnaziul nr.2 s-a reparat traseul de conectare la energia electrică, care s-a defectat în urma ploilor, lucru care a costat 270900 lei. Alte 300 mii lei au fost investiţi în efectuarea lucrărilor de reparaţie la instituţia publică biblioteca pentru copii. S-au efectuat lucrări de reparaţie a clădirilor administrative a Inspectoratului Naţional de Patrulare – 285400 lei. S-au investit 150 mii lei la reparaţia bucătăriei a instituţiei preşcolare „Scufiţa roşie”. Iar grădiniţei de copii nr.9 „Mărţişor” i s-a procurat mobilier, inventar, echipament de joacă în sumă de 44000 lei. De o altă investiţie a beneficiat liceul teoretic „Ştefan cel Mare” din oraş. Aici au fost efectuate lucrări de reparaţie şi s-a procurat mobilier şcolar. În acest scop au fost alocaţi 240 mii plus 89,5 mii lei. Adăugător au mai fost procurate 50 de bănci şi scaune în sumă de 48080 lei.
 • Apropo, cum aţi asigurat buna desfăşurare a activităţii şi altor instituţii de învăţământ din raion?
 • Au fost procurate mijloace fixe, adică calculatoare în sumă de 654000 lei în toate instituţiile de învăţământ din raion şi materiale didactice de 54200 mii lei. S-au procurat bănci şi scaune pentru gimnaziile din Gribova şi Ţarigrad în sumă de 390 mii lei. De asemenea s-au procurat materiale didactice şi de laborator la gimnaziul din satul Fîntîniţa. Iar IP liceul teoretic Ion Creangă din Popeştii de Sus a fost conectat la internet prin fibră optică. La gimnaziul din Dominteni s-a procurat veselă pentru cantină. Suplimentar 875 mii lei au fost cheltuiţi pentru procurarea dezinfectanţilor instituţiilor de învăţământ din raion. Alte 273 mii lei pentru transportarea elevilor la licee din alte localităţi a raionului. Şi 114400 lei au fost direcţionaţi către acoperirea deficitului bugetar a instituţiilor de învăţământ primar din Măcăreuca, Lazo, Şalvirii Noi. Aceste investiţii au ţinut de învăţământ. Şi să luăm pe rând mai multe primării din raion unde au fost alocate mijloace financiare în diferite necesităţi. La instituţia publică gimnaziul Mîndîc s-a procurat un aragaz în sumă de 33500 lei. La Ochiul Alb – 14400 mii lei pentru procurarea unei maşini automat, aragaz şi televizor. Prima pentru „Centrul de zi şi plasament temporar pentru persoane în etate”, a doua pentru secţia pediatrie a spitalului. Şi alte 298300 lei pentru lucrările de reparaţie a gimnaziului „Nicolae Testimiţanu”. O sumă de 945 mii lei a venit către satul Sofia. Aici au fost efectuate lucrări de reparaţii a acoperişului şi cămăşuirea peretelui galeriei la gimnaziul „Viorel Cantemir”. S-a acordat atenţie şi instituţiei preşcolare din satul Baroncea, căreia i s-a acordat 433600 lei la reparaţia acoperişului. Alte 70 mii lei au fost alocate pentru reparaţia clădirii primăriei din Baroncea. Au fost susţinute financiar lucrările de reparaţie a blocurilor sanitare la instituţia preşcolară din satul Maramonovca în sumă de 300 mii lei. Pentru satul Dominteni drept contribuţie pentru construcţia liniei electrice, pentru fântâna arteziană am alocat 137 mii lei contribuţie la finisarea proiectului „Alimentarea cu apă potabilă” plus 10 mii procurarea lavoarelor şi alte 50 mii lei sub formă de contribuţie la implementarea proiectului „Gazificarea grădiniţei nr.1”. Tot la Dominteni au fost alocate 45 mii lei pentru instalarea iluminării stradale. Satului Miciurin i s-a alocat 100 mii lei drept contribuţie la proiectarea reţelelor de apeduct din localitate. Cu o altă contribuţie am venit şi în Popeştii de Jos în sumă de 75 mii lei la implementarea proiectului „Apeduct şi canalizare”. Alte 39 mii pentru procurarea camerelor de supraveghere video la gimnaziu. La Pelenia s-au alocat 45500 lei pentru procurarea pompei la fântâna arteziană. La Şuri 32 mii lei au fost alocate drept contribuţie la conectarea IMSP Centrul de Sănătate la conducta de gaze naturale. Satului Petreni i s-au alocat 60 mii lei drept contribuţie la implementarea proiectului „Construcţia segmentului de drum din zona economică de producere din extravilan”. Satelor Palanca; Şalvirii Noi şi Holoşniţa Nouă 30 mii lei pentru construcţia şi instalarea monumentului eroilor căzuţi pentru apărarea Patriei. Alte 300 mii lei au fost investite la instituţiile preşcolare din comuna Cotova. Aici au fost efectuate lucrări de reparaţie. Iar pentru finalizarea reparaţiei reţelei şi instalaţiilor electrice de la gimnaziul de aici 118200 lei. La gimnaziul „Vasile Bejenaru” din s. Hăsnăşenii Noi s-au schimbat geamurile în sumă de 94700 lei. O altă contribuţie în sumă de 100 mii lei a fost alocată pentru reparaţia blocului alimentar la grădiniţa de copii din satul Drochia.
 • Dacă am vorbit de sistemul educaţional, social să trecem şi la cel economic.
 • Prioritar, totuşi, şi în acest an a fost construirea drumurilor. Conform Programului „Drumuri Bune – 2” raionului Drochia i s-a alocat circa 33 mln lei, iar Fondul Rutier pentru revitalizarea drumurilor raionale s-au repartizat cca 17 mln lei. În majoritatea satelor au fost efectuate lucrări de plombarea gropilor cu beton asfaltat, profilare, de reparaţie a drumurilor împietruit cu adaos de material, ori îmbrăcăminte din beton, asfalt. În total 11,74 km de drumuri reparate sunt din programul lucrărilor de dezvoltare şi întreţinere a infrastructurii din Fondul Rutier. Ca să exemplificăm apoi 14,5 km de drum au fost reparat între satele Maramonovca şi Ceapaevca, alte 10 km între satele Palanca şi Cotova, 8,4 km între satele Popeştii de Sus – Schineni; 13,4 km între satele Chetrosu şi Şuri, Drochia; 69 între satele Mihaileni şi Nicoreni; 8,9 km între satele Baroncea şi Baroncea Nouă şi 8,72 km între satele Hăsnăşenii Noi şi Pelenia.
 • În acest an, ca niciodată s-a investit în sănătate. Ce realizări sunt în acest domeniu?
 • Un sector deosebit, mai ales în acest an pentru administraţia raionului a fost şi este medicina. S-au alocat mijloace financiare pentru reparaţia clădirilor medicale cât şi procurarea echipamentului medical. Şi în mediul rural se înregistrează progrese în domeniul medicinii. Se modernizează centrele de sănătate Ceapaevca, Şuri, Ochiul Alb, Ţarigrad. La ultima bunăoară ce deserveşte 5000 de oameni din populaţia raionului s-a procurat un analizator hematologic automat BC 20 S în sumă de 48 mii lei şi care are capacitatea de a efectua 100 de analize concomitent într-un timp scurt. Ne propunem pentru anul viitor să procurăm un aparat asemănător şi pentru Centrul de Sănătate din satul Gribova. Un alt proiect început de la „zero” a fost construirea Centrului de Sănătate în satul Pervomaisc. Până în acest an sătenii pentru a beneficia de servicii medicale plecau în alte sate, oraş. Investiţia a fost de 300 mii lei. S-a investit mult la efectuarea lucrărilor de reparaţie la IMSP Centrul de Sănătate Anatolie Manziuc din oraşul Drochia. Am venit cu contribuţie la proiectul implementat de către IMSP „Spitalul raional Drochia Nicolae Testimiţeanu. Alte 460 mii au fost direcţionate către aceste instituţii pentru procurarea echipamentului de protecţie a personalului medical.
  Mă bucur foarte mult şi le mulţumesc încă o dată tuturor celor care au răspuns apelului meu de a face donaţii pentru susţinerea măsurilor de combatere a COVID-19. S-au colectat 550 mii lei, bani care au fost investiţi în sănătate. S-au făcut numeroase donaţii de la agenţi economici drochieni aflaţi peste hotarele ţării. Eu salut orice iniţiativă, reacţionez la orice problemă care apare şi important să avem un rezultat frumos din toate activităţile. Mi-am propus în acest an şi alte proiecte frumoase ce ar fi investite în medicină de calitate şi primul pas l-am făcut în lucrul privind delimitarea terenurilor, paşaportizarea clădirilor etc. Am iniţiat mai multe proceduri de aducerea actelor în ordine cu ajutorul Oficiului Cadastral ce cere timp, dar pasul deja e făcut şi astfel vom pune temelie şi altor proiecte. În foarte scurt timp raionul Drochia va primi ambulanţe noi şi deja s-au început lucrările privind construirea unui garaj pentru acestea. Mai mult a durat acumularea tuturor actelor necesare pentru delimitarea terenului pentru a începe construcţia.
 • Am vorbit despre investiţii le din economie, medicină, învăţământ, sfera socială să vorbim despre cultură şi sport.
 • Pandemia mai are şi laturile sale pozitive, faptul că n-am putut realiza diferite festivaluri planificate, nu ne-a întristat, pentru că am izbutit la capitolul cultură şi sport multe alte lucruri utile. Am atins şi alte valori culturale, am investit şi în sport. Un proiect realizat de care sunt mândru este redeschiderea Muzeului raional de istorie, etnografie şi artă din Drochia. Aici au fost investiţi 559 mii lei în lucrările de reparaţie. Şi alţi bani – 21 mii lei de asemenea au fost acumulaţi de la angajaţii din sfera bugetară, sub formă de donaţie pentru asigurarea unei bune activităţi a muzeului. Aici a fost inaugurată prima galerie de artă. Evenimentul a inclus şi un spectacol cultural-artistic. O altă activitate culturală importantă ce a marcat acest an a fost proiectul cultural „Cartografierea şi procurarea resurselor culturale ale raionului Drochia” în sumă de 50 mii lei. S-au îmbunătăţit condiţiile prin efectuarea lucrărilor de reparaţie la Centrul de cultură şi tineret din or. Drochia. S-au efectuat lucrări de reparaţie şi la şcoala de arte din Pelenia. S-au efectuat lucrări de reparaţie la biblioteca pentru copii din oraşul Drochia. La biblioteca raională „Iulian Filip” s-a instalat un sistem de ventilare ce a costat cca 92 mii lei. S-a procurat un set de aparataj întru sonorizarea casei raională de cultură în sumă de 110 mii lei. Nu s-au trecut cu vederea sărbătorile de importanţă naţională. S-au desfăşurat activităţi ce au ţinut de comemorare, marcarea sărbătorilor profesionale, toate în măsura posibilităţilor şi cu respectarea tuturor măsurilor de prevenirea răspândirii îmbolnăvirilor de COVID-19.
  S-au alocat surse pentru reparaţia stadionului din satul Sofia pentru finanţarea echipelor de fotbal întru participarea la acţiunile sportive, pentru desfăşurarea turneului de mini-fotbal. S-a procurat şi un mini tractor specializat de tuns gazonul pentru stadionul orăşenesc. Cam aşa în câteva linii generale, dar mă preocupă atragerea tineretului în cât mai multe activităţi sportive.
 • Dle preşedinte, pe parcursul discuţiei noastre, am atras atenţie că aveţi o mândrie deosebită când rostiţi cuvântul „Drochia” deşi sunteţi născut în raionul Soroca.
 • Da, dar am crescut, am copilărit, am învăţat la Drochia. Locul de naştere mai mult îl asociez cu mama mea, ea are origini sorocene. Dar eu sunt drochian. Am zis anterior, ca să-mi exprim dragostea faţă de acest loc deosebit de pe harta ţării, lumii, pentru mine în primul rând, este Drochia. Tot ce fac e pentru a păstra bunul lui nume. Dezvoltarea, creşterea economică, relaţiile de colaborare, atragerea de investiţii, comunicarea continuă pe diferite reţele de socializare, grupuri, surse media – toate pentru buna promovare a drochienilor. Mai multe planuri de viitor, dar toate la timpul lor.

A intervievat
Natalia VRANCEAN

PUBLICITATE