O viață consacrată sănătății oamenilor

0
130

„Profesia de medic presupune dedicație totală și sacrificiu”.

Acesta a fost motto-ul domnului Valeriu Nichiforciuc, care a parcurs un drum lung de 43 de ani de activitate în domeniul medicinei și a întrunit cele mai alese calități de medic profesionist și de lider al colectivului. Cu deosebite emoții, dar și cu un sentiment de mîndrie pentru calea vieții parcursă cu demnitate, a desfășurat dl Valeriu Nichiforciuc ultima sa ședință în calitate de director al instituției IMSP „Spitalul Raional Florești”. Dovadă a cumsecădeniei, omeniei și înțelepciunii cu care a gestionat dl V. Nichiforciuc sunt nu numai rezultatele frumoase obținute de această instituție, dar și atmosfera creată în colectiv, atitudinea responsabilă a fiecărui lucrător față de ceea ce face.

Domnul Valeriu Profirie Nichiforciuc s-a născut la 15 martie 1955 în satul Zarojeni, raionul Floreşti, într-o familie de învăţători. A absolvit Școala Medie nr.1 din orașul Bălţi. În anul 1977 și-a urmat studiile la facultatea de medicină generală a Institutului de Stat de Medicină din orașul Chişinău. Activitatea profesională şi-a  început-o la Bălţi, în anii 1977-1978, unde a urmat internatura în domeniul traumatologiei şi ortopediei. La 1 iulie 1978, dumnealui a fost angajat la Spitalul raional Florești în calitate de medic traumatolog.  În anul 1994 a fost numit şef al Secţiei traumatologie. În anul 1997, fiind numit în funcţie de director, a deţinut acest post pînă în anul 2012, iar din anul 2015 a fost iarăşi ales în calitate de director, îndeplinindu-şi obligaţiunile cu multă responsabilitate şi dăruire pînă în prezent.

Aflîndu-se la cîrma instituției, dumnealui a tins spre modernizare continuă, astfel Spitalul raional Florești devenind unul dintre cele mai amenajate şi asigurate cu utilaj performant din republică. Edificiile sunt reparate, secţiile spitaliceşti sunt asigurate cu aparataj ce permite de a executa investigaţii şi operaţii complicate. Personalul medical este în pas cu toate novațiile, avansat la nivel profesional.

Dl V. Nichiforciuc este apreciat ca medic specialist de populaţia raionului şi ca manager iscusit de colectiv.

Realizările colectivului sunt cunoscute în regiune și în țară. Iar pentru a ajunge la un acest nivel, s-a muncit din greu și cu mult entuziasm.

Participînd masiv în cadrul mai multor proiecte investiţionale, au fost atrase surse considerabile din exterior. Foarte activ se colaborează cu fundaţia „MAX face posibilul” din Olanda, cu ambasada Japoniei, alte misiuni diplomatice şi structuri neguvernamentale.

Grație capacităţii profesionale a dlui Nichiforciuc, Secţia traumatologie a spitalului colaborează permanent cu Catedra de traumatologie şi ortopedie a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Moldova “N.Testemiţanu”, cu Spitalul Clinic Republican de traumatologie şi ortopedie. La insistenţa dumnealui, sistemul de sănătate spitalicesc şi specializat de ambulator a fost dezvoltat în conformitate cu noile cerinţe ale realităţii contemporane, a fost fortificată baza tehnico-materială a spitalului, efectuindu-se reparaţii capitale şi curente a blocurilor curative şi auxiliare. Grație conlucrării eficiente, un aport deosebit la realizarea obiectivelor propuse l-a adus Consiliul raional Florești ca Fondator, investind în calitatea serviciilor pentru pacienți și crearea condițiilor decente pentru activitatea angajaților.

Este de menționat că dl Valeriu a acordat o deosebită atenție suplinirii cu cadre medicale a spitalului și perfecţionării lor. Peste 80% de medici şi peste 95%  de asistente medicale au categorie de calificare. Cu mîndrie constată dumnealui că, în colectiv,  la bază a stat încrederea şi respectul unuia faţă de altul și atitudinea responsabilă față de pacienți.

Am activat cot la cot cu medici consacraţi, pentru care întradevăr viaţa, sănătatea pacientului echivalează cu cea personală. Ei tratează bolnavul aşa cum şi-ar dori s-o facă pentru sine. Putem nominaliza pe unii din ei: Valeriu Lai – şeful Secţiei chirurgie, Valeriu Olaru – şeful Secţiei ortopedie şi traumatologie, Iurie Chițan – şeful Secţiei terapie intensivă, Anatolie Popescu – Secţia obstetrica şi ginecologie, Tamara Ababii – Secţia pediatrie, Angela Rîşneac – şef al Secţiei terapie și cardiologie, Lora Zahlîstnîi – şef al Secţiei informaţii şi statistică, Ion Manole – specialist principal, Adela Leguma – asistentă medicală superioară a spitalului raional„, a menționat dumnealui.

Dl Valeriu Nichiforciuc a cules multe din înţelepciunea timpului şi a experienţei atît de specialist, cît şi de conducător. A rămas credincios jurămîntului lui Hippocrates. A tratat și a readus la viața normală mii de pacienți, practicînd intervenţii chirurgicale complicate.

Cheia succesului i-a fost disciplina, dorința de a cunoaște mai mult și tendința de a fi în pas cu novațiile timpului.

Dragostea de carte, de lectură i-a rămas din copilărie. Dumnealui a scos la lumină istoria spitalului, persoanele ce au condus instituția cu chibzuință și responsabilitate, medicii merituoși, care au lăsat ca moștenire experiența și realizările lor frumoase.

Un mesaj de adîncă recunoștință pentru dedicație și profesionalism în activitate a rostit dl Gheorghe Gancear, vicepreşedinte al raionului, subliniind că cea mai valoroasă moștenire care ne lasă dl Valeriu Nichiforciuc este colectivul format din oameni talentați, profesioniști, onești, inteligenți și bine pregătiți, care vor continua să lucreze destoinic, să obțină noi realizări, orientați spre acordarea asistenței medicale profesioniste.

Bucură faptul că în fruntea instituției vine un conducător care a activat aici și cunoaște bine lucrul și colectivul. Dna Ludmila Capcelea, învingătoare a concursului organizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, va prelua funcția, avînd parte în cariera dumneaei de un bun dascăl, ce îi va servi exemplu demn de urmat, a reiterat dl Gh. Gancear.

Și întradevăr, astăzi în instituţie activează angajați de diferite vîrste, căci prioritar pentru dl Valeriu Nichiforciuc în activitate a fost de a avea potenţial, viitor, de a atrage tineretul în colectivul gestionat,  muncind cu abnegaţie şi dînd exemplu bun pentru cei ce vin.

Pentru merite deosebite, activitate rodnică, dl Valeriu Nichiforciuc a fost menţionat cu diplome de nenumărate ori de către administraţia raionului, Ministerului Sănătăţii și Protecției Sociale. Dumnealui este deținător al medaliei “Meritul Civic” și al “Ordinului de Onoare”.

Silvia RUSU,

specialist principal,

 Serviciul Administraţie Publică

PUBLICITATE