Interviu de ziua profesională cu Ion Golovatâi, Arhitect-șef al Serviciului Arhitectură a Raionului Soroca

0
507

În prima zi de luni a lunii octombrie, arhitecții din R. Moldova își sărbătoresc Ziua Profesională. Anume lor le revine sarcina de a îmbunătăți aspectul localităților prin proiectare. Cu acest prilej, am adresat câteva întrebări domnului Ion Golovatâi, Arhitect-șef al Serviciului Arhitectură a Raionului Soroca, membru al Uniunii Arhitecților din RM, membru al Consiliului de administrare a Uniunii Arhitecților din Zona de Nord a R. Moldova.

Scurtă biografie: Ion Golovatâi s-a născut la 27 septembrie 1957 în s. Borisovca, Tatarbunar, Ucraina. Studii: școala medie, Școala de marină din Ismail (marinar-acvalangist, 1974-1975). Armata sovietică; Marinar la „Dunaiskoe Parohodstvo”; 1980-1985 – student la Institutul Politehnic din Chișinău, Facultatea „Arhitectură”. Activitate profesională: director adjunct construcții în sovhozul „Miciurin” din Vasilcău (1985-1988), director adjunct construcții la Fabrica de Tricotate din Soroca (1988-1995), colaborator al programului „Pământ”, Soroca, arhitect-șef al județului Soroca (1999-2003), consilier orășenesc Soroca în perioada 2003-2007, din 2003 – arhitect-șef al raionului Soroca.

Ludmila Talmazan: – Domnule arhitect Ion Golovatâi, sincere felicitări cu prilejul zilei profesionale, precum și cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere sărbătorită recent! Aveți o biografie interesantă, de la Marea Neagră ați urcat pe Nistru până la cetate. Povestiți, vă rog despre rădăcinile și familia dumneavoastră.

Ion GolovatâiM-am născut și am copilărit într-o familie de gospodari cu rădăcinile strămoșilor în Borisovca, sat de moldoveni ajuns prin vicisitudinile istoriei în componența Ucrainei. Părinții mei au muncit toată viața în colhozul natal. Atât tatăl, Nicolae, cât și mama Parascovia (Profir) Golovatâi, s-au născut în Borisovca în vremea când localitatea era în componența județului Ismail, România. Am crescut alături de două surori mai mici de care am avut întotdeauna un atașament deosebit: Maria și Zinaida.

          Soția mea, Zinaida, este originară din orașul Soroca, fapt care a influențat hotărârea noastră de a ne stabili aici, la Soroca. Ne-am căsătorit în 1982, pe când mai eram încă studenți.

          Fiul nostru, Roman a absolvit Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România, cu licența Magistru în relații internaționale, acum împreună cu soția lui, Andreea și fiul – nepoțelul nostru Andrei, locuiesc în Southampton, Marea Britanie. Fiica Olesea a făcut Facultatea de „Design vestimentar” și locuiește în orașul Las Vegas, SUA, iar mezina a studiat la Colegiul de Arte „Ciprian Porumbescu” din Suceava, România, la specialitatea „Arhitectură”, în prezent este la anul 6 la Universitatea de Arhitectură și Urbanistică „Ion Mincu” din București, fapt cu care mă mândresc foarte mult.

L.T. – Cum este profesia de arhitect?

I.G. – Arhitectura este o ramură importantă care reprezintă cultura și istoria diferitor generații. Astfel, arhitectura clădirilor și monumentelor arhitecturale transmit din generație în generație istoria, cultura și valorile unei națiuni. Prin arhitectură se pot afla informații despre ce s-a întâmplat într-un anumit loc, la un moment dat. Arhitectura reprezintă o înlănțuire de evenimente, stiluri, tehnici care vorbesc despre trecut și care ajută la crearea viitorului.

          Arhitectul raionului este persoana care, pe parcursul activității sale, trebuie să îmbine cadrul legislativ aplicat în domeniul arhitecturii și construcțiilor pentru administrarea corectă a domeniului, printr-o bună conlucrare între administrația publică locală de nivelul I, APL de nivelul II, Administrația publică centrală cât și locuitorii urbelor și satelor din teritoriul administrat.

          În cadrul activității de administrare din domeniul arhitecturii, arhitectul-șef al raionului elaborează acte permisibile în construcții, coordonează și aprobă documentații, de proiecte de execuție, eliberează avize și concluzii, coordonează amplasarea construcțiilor din teritoriul raionului. Totodată arhitectul este persoană din domeniul creației și în afara funcției exercitate conform legislației existente în R. Moldova, poate practica și activitatea de creație în domeniul arhitecturii.

L.T. – Călătorind imaginar prin raionul Soroca, care sunt principalele lucrări realizate după proiectele sau cu contribuția dumneavoastră, la care țineți cel mai mult?

I.G.Pe parcursul anilor am participat în promovarea imaginii raionului Soroca și a localităților din raion, la îmbunătățirea aspectului arhitectural și de amenajare.

          Cel mai important eveniment care va avea pe viitor un impact pozitiv asupra dezvoltării raionului și localităților este elaborarea prin intermediul PNUD a proiectului P.A.T.R. Soroca – „Planul de amenajare a raionului Soroca”, valabil până în anul 2038, care a fost finalizat în anul 2018 și predat la Consiliul  Raional Soroca împreună cu P.U.G. – Zastînca și P.U.G. – Bădiceni (elaborat de ISS „Land Support Systems” SRL).

          Concomitent cu un așa proiect de importanță majoră au fost proiectele a 4 căsuțe pentru odihna copiilor la Tabăra „La Dumbravă”.

          Proiectul de execuție „Reconstrucția și consolidarea blocului de chilii  existent. Construcția unui bloc de chilii nou cu stăreție și paraclis la Mănăstirea „Sfânta Treime Rudi”, s. Rudi, r. Soroca”. Proiectul a fost elaborat de SRL „Cerconi Grup”. La moment construcția se află în faza de execuție. Anterior a fost reparată și biserica veche din teritoriul mănăstirii.

          Mă mândresc și cu faptul că pe parcursul a trei ani de zile am fost manager de proiect la construcția caselor sociale cu 72 de apartamente din mun. Soroca, care au fost recepționate cu succes.

          Au fost proiectate pentru lăcașuri de cult în diverse localități: s. Nicoreni, s. Volovița, s. Alexandru cel Bun, mun. Soroca.

          Obiecte agroindustriale, agrotehnice, de menire social-culturale și locuințe – proprietăți private, cât și monumente și amenajări.

L.T. – La 26 septembrie 2020, în Complexul Memorial din mun. Soroca, a fost inaugurat Monumentul în memoria eroilor participanți la lichidarea consecințelor catastrofei de la Centrala atomo-electrică din Cernobîl, cioplit în piatră de meșterul Lozan Veaceslav, după conceptul creat de dumneavoastră. Un monument apreciat de soroceni. V-am observat cu o zi înainte de  deschidere, cum îngrijeați și de florile din complex. Povestiți, vă rog, despre realizarea acestei lucrări.

I.G. – Proiectul dat integral, cu amenajare, a fost edificat la insistența participanților și susținut de către conducerea raionului Soroca și a primăriei mun. Soroca, cât și cu contribuția multor agenți economici și persoanelor susținătoare a inițiativei date. Pe parcursul a mai mult de 30 de ani, nu cunosc din ce cauză nu s-a reușit construcția unui astfel de monument la care participanții să se întâlnească și să-și comemoreze colegii care au decedat.

          Anterior am proiectat și Monument al participanților la cel de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, sculptat în piatră de Veaceslav Lozan.

          Aceste monumente sunt parte componentă a întregului complex memorial din municipiul Soroca.

L.T. –  Se vorbește de mulți ani că în municipiul Soroca se va construi un monument dedicat victimelor regimurilor totalitare. Din județ au fost deportați mii de oameni, mulți au fost închiși, uciși. De ce nu este ridicat până astăzi un astfel de monument, pentru a depune o floare în memoria celor represați, și ce trebuie să se facă pentru a se realiza?  

I.G. – Planul general a fost elaborat din start pentru ambele monumente, dar cu părere de rău din lipsa surselor financiare necesare pentru construcție și amenajare, s-a decis edificarea unui monument. Pentru anul 2021, la insistența Asociației victimelor persoanelor represate, sper că cu ajutorul conducerii și a persoanelor care susțin ideea se va construi și acest monument necesar pentru memoria locuitorilor urbei și întregului raion. Istoria nu trebuie uitată.

L. T. – Ce ați dori, din cele văzute în călătorii, să adaptați acasă, la Soroca?

I.G.Prioritar aș implementa la noi în raion zonele de agrement turistic, turismul agrar, agrement sportiv, amenajări ale spațiilor de joc pentru copii și tineret și de odihnă pentru adulți, cetățeni ai urbei și ai întregului raion.

          O asemenea amenajare pitorească a apărut deja ca un proiect-pilot pe malul râului Nistru, în preajma extravilanului s. Egoreni. Am aprobat proiectul dat prin elaborarea actelor permisibile pentru amenajare cu căsuțe de odihnă, bazin acvatic, terenuri de sport etc. Mă bucur că aici vin să se odihnească turiști din țară și de peste hotare apreciind complexul la justa lui valoare.

L. T. – Am văzut cu toții proiectul 3D al stadionului raional Soroca de la Rublenița. După plan pare a fi unul grandios pentru raion. La ce etapă s-a ajuns cu construcția în prezent? Credeți că va fi finalizat în termenii stabiliți?

I. G.Proiectul stadionului raional de fotbal din s. Rublenița a fost conceptual aprobat de Federația de Fotbal din Moldova și susținut de conducerea precedentă a raionului. Terenul de fotbal din s. Rublenița a fost selectat ca prioritar altor localități. Acest stadion a trebuit să corespundă cerințelor stadioanelor de categoria a II-a, care nu există în zona de nord, în mai multe raioane. Tendința de construcție a stadioanelor după cerințele normative moderne nu permite amplasarea lor în interiorul localităților urbane, ci în extravilan. Durata executării lucrărilor conform contractului este de 4 ani. Cu părere de rău, conform planului de execuție a lucrărilor după termen nu se respectă. Execuția este cu întârziere și respectiv finanțarea. La moment, lucrările au fost reluate de antreprenorul câștigător al licitației. Se lucrează la construcția tribunei centrale, care este cea mai voluminoasă. Proiectul a fost elaborat de SRL „Art Expres Proiect” în baza contractului cu Consiliul raional Soroca. La proiect au colaborat mai mulți specialiști, arhitecți, constructori, specialiști în rețele electrice, apă, canalizare, ventilare – proiectul fiind destul de complex.

          Sperăm ca construcția să fie realizată și susținută financiar de conducerea raionului, cât și de susținătorii proiectului, din partea Federației de Fotbal și din parte Județului Bacău.

L.T. – Recent ați postat pe rețelele de socializare o fotografie cu un monument nou al evreilor uciși în Pădurea Mălăciune din Cosăuţi. Ce reprezintă acele pietre? Când va fi inaugurat?

I.G.Monumentul se construiește pe locul unde au avut loc tristele evenimente din 1941. Anterior pe acest loc a fost instalat un bloc de piatră de granit cu instalarea unei plăci comemorative în limbile ivrit și română. La moment a fost elaborat un proiect de execuție autorizat, care prevede edificarea unui memorial ce reprezintă un platou din beton armat, placat cu plăci din piatră naturală „Cosăuți” și blocuri din marmoră neagră pe care vor fi incrustate numele celor decedați. Blocurile din marmoră neagră reprezintă persoanele care erau puse în rânduri pentru a fi secerate de gloanțe și aruncați în gropi comune.

          Lucrările de construcție sunt finanțate de comunitatea globală, Asociația Evreilor din R. Moldova, finanțatori din SUA, Rusia și alte țări. Inaugurarea monumentului va fi în timpul cel mai apropiat.

L.T. – Cum ați sărbătorit Ziua Arhitectului în acest an?

I.G. – Anul acesta, arhitecții au preconizat petrecerea zilei profesionale în raionul Rîșcani, cu vizitarea or. Rîșcani, cu deplasarea la Barajul de la Costești și alte locuri pitorești. Dar în legătură cu restricțiile pandemice, întrunirea a fost anulată.

L.T. Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri interesante! Profesia pe are o practicați este una dintre cele mai prețioase și prestigioase din toate timpurile, încă de la romanii și grecii antici. Vă doresc sănătate și multe succese de care să ne bucurăm cu toții!

PUBLICITATE