Un dar de la frații bucovineni

0
48

Multe trec pe dinainte…
Uite-i Azi, vine și-un Mâne,
Dar din toate ce se-ntâmplă
Fapta bună doar rămâne.

În cele ce urmează voi relata despre o podoabă de neasemuit a satului Hădărăuți, r-nul Ocnița. E vorba de noua biserică în formă de corabie, cu 7 turnuri construită în perioada anilor 1990-1995 ai sec. trecut.
Repartizat pe acele timpuri îndepărtate cu lucrul în această așezare strămoșească, preotul Vasile Popescu împreună cu familia sa au găzduit în toamna lui 1989 câteva luni de zile în casa soților Constantin și Maria Lazări, care nu aveau copii. Slujea pe atunci în bisericuța veche din lemn de pe vremurile turcilor (dovadă servește semiluna instalată de-a curmezișul crucii), dar și în satul vecin Clocușna. S-au găsit bărbați și femei cu inimă, făcând parte din consiliul bisericesc, au izbutit într-un timp restrâns să repare clădirea avariată lăsată în voia sorții. Și nu zăbavă lumea a prins a veni la lăcașul sfânt spre a primi lumina Domnului în suflet.
De altă părere era, însă, părintele Vasile. Înțelegând că are posibilitatea reală de a înfăptui ceia ce altora nici prin gând nu le-ar trece, el și-a dat bine seama de adevărul arhicunoscut: nimic nu este mai înspăimântător ca ignoranța activă.
Iată de ce a hotărât să demonstreze întregii localități că intenția bună aduce mai întotdeauna triumful cel mai luminos în viață. N-a invidiat pe nimeni, dimpotrivă cu modestia și bunătatea ce-i sunt proprii a justificat ca un adevărat gospodar, că orice lucru început trebuie dus până la sfârșit.
Prima piatră la temelia noului edificiu divin a fost pusă în vara anului 1990 de însuși Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove Vladimir.

Avântul a prins aripi trainice și în scopul executării calitative a tuturor lucrărilor de construcție a fost adusă o brigadă de meșteri iscusiți din Bucovina, mai precis era vorba de 16 bravi bărbați din satul Crasna, r-nul Storojineț, baștina cunoscutei interpretei de muzică populară Maria Iliuț.
Timp de 5 ani de zile, cât a durat procesul de înălțare a bisericii, hădărăuțenii ajutau fără a fi rugați cu mijloace bănești și produse alimentare. Mâncarea era pregătită alături, în gospodăria mătușii Axenia Dumitraș. Zilnic ieșeau la lucru câte 80-100 de persoane. La ducerea la bun sfârșit a bisericii și-au adus, fără nici o îndoială, contribuția substanțială ex-premierul Andrei Sangheli, președintele r-nuli Ocnița Ion Guțu, consăteanul Nicolae Proca, pe atunci președinte de raion la Rezina,oamenii de afaceri din sat Alexandru Popov și Nicolae Bacical, persoane interesate din Cepeleuți, Corestăuți, Clocușna și Mihălășeni.


Totuși nu-i cazul să credem că binele nu-i în stare să aducă la o adică vreun rău. Așa a fost cu noua biserică ceva mai târziu. Cei 3 rămași în viață,Maria Lazari, Vasile Cernei și Alexandra Ciubuc, consilieri de altă dată, povestesc cu lux de amănunte cum în acea zi strașnică pentru Hădărăuți o cumplită și neașteptată vijelie a încercat să doboare crucea mare așezată la o înălțime de 53 metri. Mai bine zis, calamitatea turbată chitea să văduvească într-un fel noua podoabă a localității. Din fericire, n-a fost să fie chiar așa: s-au găsit oameni dârji, care au mers la riscul ce-i păștea la orice pas, urcând, metru cu metru, însoțiți de neînfricoșatul preot Vasile Popescu, tot mai sus, tot mai aproape de izbânda lucrului ce urmau să-l facă. Lumea adunată urmărea de jos, înspăimântată și îngrijorată, cu câtă încredere și dibăcie își îndeplineau misiunea regretatul Vasile Ciobanu, tinichigiu experimentat, și mai tânărul, dar energicul sudor Mihail Liciu. Amândoi nu s-au pierdut cu firea, ci au așezat gospodărește crucea la locul potrivit. Era o pornire lăuntrică, un semn nobil de a arăta tuturor că în pofida pericolului ce-l înfruntau, eforturile și înțelegerea reciprocă dau un sens aparte vieții lor de creștini.
Da,a fost o zi de încercare pentru întregul sat,însă mai mare și mai presus decât toate este puterea lui Dumnezeu. Tatăl Ceresc a trimis peste Hădărăuți o rază de pace și binecuvântare, îndurându-se de oamenii din partea locului și îndemnându-i să urmeze în continuare viața celui mai bun învățător trimis pe pământ — fiului său Iisus Hristos. Iar Ziua Înălțării, ziua în care fiul lui Dumnezeu a plecat la ceruri, este respectată în mod deosebit de hădărăuțeni. Biserica „,Înălțarea Domnului” rămâne a fi o dovadă grăitoare în acest context. La hramul satului a venit și de data asta ctitorul bisericii, părintele Vasile Popescu, dar din cauza epidemiei de Corona virus n-a fost însoțit de alte fețe bisericești de pe plaiul fagului, cum e supranumită Bucovina. Și totuși acest lucru trebuie să ne bucure, fiindcă numai credința adevărată în Lumina Mântuitorului acționează și ne adună, învățându-ne să fim sinceri, cu sufletul împăcat și să păstrăm verticalitatea omenească.
Valentin Baraliuc

PUBLICITATE