Toți elevii vor fi promovați în anul următor în baza rezultatelor obținute în semestrul I și II cu cel puțin două note”

0
285
Foto: botosaneanul.ro

Perioada de redeschidere a școlilor va fi decisă, ținând cont de interesul superior al copilului și aspectele generale de sănătate publică, în baza evaluării beneficiilor și riscurilor aferente, a informațiilor intersectoriale și dovezilor specifice contextului, inclusiv factori educaționali, de sănătate publică și socio-economici, a declarat ministrul Igor Șarov. În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova vor semna un ordin comun privind acțiunile de reluare a activității în instituțiile de învățământ, în condiții de siguranță pentru elevi, cadre didactice, personalul din școli și părinți.

Privind finalizarea anului de studii 2019-2020 în învățământul general, oficialul a subliniat că tezele semestriale din sesiunea de vară au fost anulate. Tuturor elevilor le va fi încheiată situația școlară și vor fi promovați în anul următor în baza rezultatelor obținute în semestrul I și a rezultatelor în semestrul al II-lea cu cel puțin două note, incluzând perioada învățării la distanță.

Referitor la examenului național de Bacalaureat, oficialul a reiterat că o decizie definitivă în acest sens va fi adoptată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării după finalizarea stării de urgență, respectiv 15 mai. „Ministerul este extrem de responsabil și va adopta cea mai corectă decizie, astfel ca și în acest an dificil, copiii să poată absolvi liceul cu demnitate și să aibă o diplomă recunoscută internațională.”, a afirmat Igor Șarov.

În învățământul profesional tehnic, media semestrială a elevilor va fi calculată în baza notelor acumulate pe parcursul semestrului. Toți elevii vor fi promovați în următorul an de studii, iar pentru cei care au obținut o medie mai mică decât 5,00 se va organiza, după revenirea la studii, o perioadă suplimentară de recuperare. Examenele de calificare urmează a fi desfășurate în condițiile prevederilor Ordinului 1127/2018, după revenirea la studii în termenele stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.

În privința finalizării anului academic în instituțiile de învățământ superior senatele universitare urmează să decidă asupra modalităților de finalizare a studiilor superioare de licență, care au incluse și anumite examene la unele programe de studii superioare, în afară de tezele de licență. În același timp, prin derogare de la anumite prevederi ale Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, a Planului-cadru pentru studii superioare Ministerul va propune: pentru anul universitar 2019-2020, pe perioada situației de urgență, cu respectarea calității procesului educațional, susținerea examenului și/sau tezei/proiectului de licență online, în baza unei metodologii aprobate de către senatul universitar.

PUBLICITATE