Înarmați cu responsabilitate și profesionalism, vom învinge pandemia

0
704

În condițiile stării de urgență, declarate în toată țara, începând cu 11 martie, curent, au fost elaborate un șir de măsuri de prevenire și combatere a pandemiei de coronavirus Covid-19, fiind instituită Comisia pentru Situații Excepționale a r.Moldova. Comisii similare au fost create și la nivel de unități teritorial-administrative locale, raionale și municipale.

Și în raionul Drochia a fost instituită  Comisia pentru Situații Excepționale, ghidată de președintele raionului, Alexei Vasilean. De la declararea stării de urgență CSE Drochia a convocat nenumărate ședințe de lucru (întruniți în ședințe, apoi online), în cadrul cărora au fost discutate mai mule aspecte ale situației existente la moment, atât în țară, cât și la nivel de raion.

  • Situația epidemiologică, care persistă la moment în toată lumea, a destabilizat și afectat foarte mult starea morală a oamenilor, căci fiecare din noi simte acest pericol, atât pentru sine, cât și pentru persoanele dragi. Oamenii sunt foarte stresați, panicați și cuprinși de teamă. Desigur, primul lucru, pe care l-am făcut, m-am străduit să gândim la rece și calm, ce trebuie de întreprins în mod urgent, pentru a deține controlul asupra situației create. A fost instituită Comisia pentru Situații Excepționale, având în componență 30 persoane: șefii serviciilor din subordinea   Consiliului raional Drochia, șefii Serviciului Sănătate Publică, Serviciului Situații Excepționale, Secția Administrativ-Militară, IP Drochia, Spitalul raional ”N.Testemițeanu”, Centrul de Sănătate ”Anatolie Manziuc”, Medicina de Urgență, Procuratura. Doar o  echipă bine pregătită de profesioniști, poate asigura un rezultat al muncii pe potrivă.
  • Care sunt obiectivele prioritare la moment?

Prioritar a fost, este și rămâne siguranța locuitorilor raionului Drochia, a centrului raional și, bineînțeles, a tuturor lucrătorilor din sistemul medical și a angajaților Inspectoratului de Poliție, care sunt pe prima linie în lupta cu COVID-19.
La fel, prioritar este și stoparea răspândirii acestui virus în rândurile populației.


Ca președinte al Comisiei  pentru Situații Excepționale, cum ați aprecia activitatea și implicarea persoanelor responsabile de sănătatea și siguranța oamenilor?

Toți membrii Comisiei  pentru Situații Excepționale raionale își exercită atribuțiile la cel mai înalt nivel, cu multă responsabilitate, căci fiecare, fiind un bun profesionist în domeniul, pe care-l gestionează, își folosește abilitățile la maxim, pentru rezultatul dorit de noi toți. Iar tot ce ne dorim cel mai mult, este să scăpăm cât mai curând de pandemie.

  • Care servicii, instituții  din raionul d-voastră au contribuit substanțial în măsurile de combatere a pandemiei pe parcursul stării de urgență?

Chiar am vrut să menționez un moment foarte important:  că, anume în această perioadă de pandemie și Stare de Urgență, s-a compilat un spirit de echipă extraordinar, s-a stabilit o colaborare strânsă între toate instituțiile, care au menirea de a combate acest virus, creând o atmosferă lucrativă foarte eficientă.

  • Prin decizia CSE Drochia a  fost deschis un cont trezorerial unic, pentru măsurile de combatere a pandemiei Covid – 19. Ce sumă de bani a fost colectată până la moment și cine a contribuit la suplinirea contului?

De la deschiderea contului trezorerial s-a colectat suma de 386 526,05 lei, la suplinirea acestui cont au contribuit bugetarii, 16 primării din raionul Drochia și 7 agenți economici (MET SA Produse Impex SRL, C.A.P. Gribova Agro, G.Ț. Dascal Eugen Iurie, Mihailena Agro SRL, SC Cotagrocom SRL, SRL Valea Sofiei, SRL Dealul Ochiualbean). Cu părere de rău, nici un agent economic din orașul Drochia, care nu și-a sistat activitatea, nu a contribuit la momentul actual cu nici un leu.

  • Care  a fost contribuția consiliului raional în această perioadă?

De la instituirea Stării de Urgență, deja la data de 17 martie din fondul de rezervă al Consiliului raional Drochia au fost alocate mijloace financiare către IMSP Centrul de Sănătate or. Drochia „Anatolie Manziuc”, întru asigurarea cu echipamente de protecție a personalului medical în sumă de 100 mii lei. La fel, la data de 19 martie suma de 60,0 mii lei, cu aceeași destinație a fost alocată către IMSP Spitalul raional Drochia „Nicolae Testemițeanu”.
La demersurile insituțiilor medico-sanitare, menționate mai sus, din 6 aprilie 2020, din aceeași sursă, prin Dispoziție, am alocat la data de 7 aprilie mijloace financiare în sumă totală de 250,0 mii lei, și anume, 186,0 mii lei către IMSP Spitalul raional Drochia „Nicolae Testemițeanu” pentru procurarea a 1000 costume de protecție și 1000 măști chirurgicale, 64,0 mii lei, către IMSP Centrul de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”, pentru procurarea soluțiilor biodistructive și de igienă, precum și pentru asigurarea cu echipamente de protecție a personalului medical.

Totodată la data de 17 aprilie, prin dispoziție, am achiziționat 800 litri de dezinfectant pentru toate Direcțiile și Secțiile din subordine, cât și pentru serviciile desconcentrate cum ar fi: IMSP Centru de Sănătate Drochia, IMSP Spitalul raional Drochia, SAMU, ANSP Drochia, IP Drochia, Oficul Poștal Drochia, ÎGSU.

  • Raionul Drochia  a fost unul din cele mai puțin afectate din țară. Cum ați reușit să mențineți această situație?

E adevărat, timp de 28 de zile nu am avut nici un caz de infectare cu COVID-19, pe când în țară erau înregistrate cca 1000 de cazuri. Consider, că stoparea transportului interurban și acordarea transportului gratuit lucrătorilor medicali și angajaților IP Drochia, a redus contaminarea cu acest virus. Nu exclud, că achiziționarea la timp a echipamentelor de protecție, a avut un rol decisiv.
Putem lua ca exemplu angajații SAMU Drochia, care au deservit mun. Soroca și nu s-au contaminat, pentru că au fost bine echipați și precauți. Putem aduce ca exemplu medicii de la spitalul raional, care deja tratează pe loc persoanele infectate și la fel nu sunt contaminați.

  • Cum au fost respectate de către locuitorii raionului restricțiile în perioada sărbătorilor pascale?

Sărbătorile pascale au fost o dilemă pentru mine personal, ca președinte al Comisiei  pentru Situații Excepționale raionale, dar am găsit o soluție, care, ulterior, s-a dovedit de a fi una eficientă. Marcajele făcute din timp pentru creștini, informarea prin intermediul mass-media și a rețelelor de socializare și-au făcut lucrul. De exemplu, de la ora 4:00 pînă la 4:30 darurile pascale erau deja sfințite în orașul Drochia, în ceea ce privește localitățile rurale, în unele sate sfințirea s-a petrecut după aceleași reguli, ca și în oraș, în altele- slujitorii bisericești au mers pe la porțile creștinilor. Îmi dau întrebarea acum, interzicând Sfințirea darurilor pascale, ce impact avea să fie în evoluția COVID-19?

  • Ce cazuri de încălcare a  carantinei s-au înregistrat pe teritoriul raionului Drochia?

Ca și în alte raioane ale RM, în raionul Drochia a existat un procent destul de mic de persoane, care, în pofida tuturor informațiilor aduse, au încălcat regimul de autoizolare. În primele zile de la instituirea Stării de Urgență au fost amendate contravențional câteva persoane juridice, biserici și persoane fizice, la răspundere penală nu a fost atras nimeni.

  • Riscul de contaminare și răspândire a infecției există în continuare, ce mesaj aveți pentru drochieni?

Aș îndemna toți cititorii, indifirent de viza de reședință, sau alt loc, în afara domiciliului, să nu se relaxeze și să nu uite de măsurile igienico-sanitare, de păstrarea distanței sociale, fiindcă pericolul persistă și virusul nu va dispărea odată cu scoaterea la 15 mai a Stării de Urgență. Cu cât mai responsabil va fi fiecare dintre noi, cu atât e mai mare probabilitatea,  că vom fi sănătoși.
Îndemn persoanele, care au revenit  la baștină și continuă să revină din străinătate, să se gândească la cei apropiați, înainte de a încălca regimul de autoizolare, care este doar de 14 zile. Cred, fiecare ar trebui să fie conștient, că merită să sacrifice aceste zile în singurătate, dar să câștige darul cel mai de preț –  viața persoanelor dragi!

Aduc sincere mulțumiri lucrătorilor medicali: de la SAMU Drochia, IMSP Centru de Sănătate Drochia, IMSP Spitalul raional Drochia, care au dat dovadă de profesionalism și responsabilitate, angajaților IP Drochia, ÎGSU și ANSP Drochia, care zi de zi împreună cu medicii de familie monitorizează situația epidemiologică a raionului nostru, angajaților Oficiului Poștal Drochia și reprezentanților APL de nivelul I, care în doar 8 zile au mers din casă în casă și au înmânat pensiile către pensionari și persoanele cu dizabilități, asistenților sociali,care pe perioada Situației de Urgență și-au continuat activitatea.
Și nu în ultimul rînd,aduc mulțumiri tuturor membrilor Comisiei Situații Excepționale raionale pentru conlucrare fructuoasă și receptivitate. În deosebi, vreau să le mulțumesc tuturor locuitorilor raionului Drochia, pentru că, în mare parte, de responsabilitatea lor a depins numărul mic de persoane infectate la noi în raion. De asemenea aduc mulțumiri persoanelor, care m-au informat personal și au informat angajații poliției despre încălcările regimului de autoizolare de către persoanele revenite de peste hotare.

Vă mulțumim!

Ala Bugai

PUBLICITATE