La noi acasă la Schineni

0
1215
Biserica din piatră cu hramul ”Sfântul Nicolae”

Baștina, pentru fiecare om, e leagănul copilăriei, locul în care pământul miroase a pâine, unde apa izvorului stinge setea dorului, iar soarele dimineții trezește dragostea de viață. E cărarea ce nu se uită și poarta care nu se închide. Nu e drumușor nestrăbătut, nici vale neumblată. Baștina este acasă, cuibul în care prinzi puteri și ești fericit. E locul de unde pleci în lume, iar când arunci o privire înapoi, o vezi pe mama răsturnând mămăliga aburindă, îl vezi pe tata care nu are odihnă, îți vezi frații și surorile grămăjoară și bunicii plini de povețe prețioase.

Mai frumos decât oricine, despre satul lor vorbesc schinenenii. Au în ființă un fel de demnitate nezdruncinată și mândrie pentru tot ce este al lor. Dintre sutele de orașe și sate, nu se va găsi loc în lume care s-ar egala cu glia de unde și-au luat zborul. Vor fi întotdeauna gata să-și apere valorile, cinstea, neamurile. Și la drept vorbind, au pentru ce. Schinenenii sunt oameni harnici, gospodari și sufletiști. Au trăsături transmise din generație în generație, de la răzeșii care au întemeiat satul, sute de ani în urmă, pe o coastă de deal, de-a lungul râulețelor Căinari și Bolata. Deloc întâmplător, în Schineni, Arcașii lui Ștefan cel Mare au opus rezistență sistemului sovietic, o altă dovadă a caracterului apărător și destoinic al băștinașilor.

          Fericit e omul care își vede satul viu. În 2019, Schineni a sărbătorit 400 de ani de la prima datare oficială. Cu dragoste și dor au fost primiți la baștină fiii și fiicele ce au plecat în lume. Adunați în curtea boierului Mihail Bogasevici, în care se află Centrul Comunitar, sătenii s-au bucurat de realizările comunității, nutrind speranța că tinerele generații vor continua să zidească cu fapte frumoase cetatea numelui moștenit din străbuni. 

          Comuna Schineni oferă un exemplu în care picătură cu picătură, prin aport comun și administrare eficientă se ajunge la rezultate remarcabile. Periodic au loc activități ce încurajează societatea să colaboreze în rezolvarea problemelor locale.  Primăria comunei Schineni a fost premiată, în cadrul unei ceremonii naționale, pentru crearea Centrului comunitar incluziv, printre cele mai bune practici implementate de autoritățile publice locale din Moldova în 2017 și 2018.

Edilul localității, Silvia Leșan, a devenit primar la 27 de ani. La alegerile din 20 octombrie a primit al cincilea mandat de încredere din partea sătenilor. Este o femeie activă, preocupată întruna de soarta comunei și care reușește să fie o bună administratoare în relațiile cu oamenii, atât cei din sat, cât și cu oaspeții, partenerii din afară. Întrebată care este unul din secretele ce o ajută în muncă, pune pe primul loc respectul și comunicarea cu oamenii: ”Multe probleme se rezolvă de la sine, atunci când omul se simte ascultat și consultat. 

Schineni a dat naștere și a crescut personalități de valoare care s-au afirmat în diverse domenii de activitate. Sunt mândră de consătenii mei, de fiecare proiect realizat, rostește doamna primar, sunt mândră de fiecare casă construită și de fiecare copil nou născut. Sunt recunoscătoare tuturor celor care își aduc aportul la dezvoltarea comunei. Sunt născută, am copilărit și trăiesc în această localitate minunată. Cunosc doleanțele locuitorilor și mă implic în soluționarea lor, chiar dacă uneori nu reușesc să le satisfac pe toate. Trăiesc cu problemele și interesele comunității și am multe planuri de viitor legate de ea.” La început de februarie, Silvia Leșan a fost nominalizată drept Cel mai lucrativ primar al raionului Soroca, în cadrul concursului ZN ”Cel mai! Cea mai!”.

Silvia Leșan, primar

În localitate activează cu succes Asociația Obștească „ Destin” condusă de Alla Baran, care, în parteneriat cu primăria și alte instituții din sat, a realizat numeroase proiecte, prin care s-a demonstrat că într-o comunitate unită, activă, prietenoasă, întotdeauna se ajunge la rezultate bune.

          Schinenenii sunt mândri de școala lor, în care se face adevărată carte, din care s-au format viitori medici, profesori, ingineri, oameni de știință. Ceea ce a reușit această școală de-a lungul vremii, este că și-a păstrat calitatea studiilor, demonstrând și azi că este una dintre cele mai bune din raion, sub conducerea, de aproape 20 de ani, a directoarei Lilia Pocitari.

La Gala Parteneriatelor Educaționale din acest an, Gimnaziul Schineni a fost premiat pentru proiectul ,,Împreună pentru promovarea imaginii pozitive a școlii”. Nu doar cu strămoșii lor se mândresc localnicii, dar și mai mult cu tinerii frumoși și talentați. În școală activează Clubul de dans sportiv-modern „Anig-Dance”, coregrafi – Ana şi lgor Sotnic, care evoluează pe diferite scene naționale, ducând cinstea satului.

Colectivul pedagogic al Gimnaziului Schineni
Clubul de dans sportiv modern „Anig Dance”, coregrafi Ana şi lgor Sotnic
Cei mai drăguți schineneni! Grădinița Ghiocel, condusă de Alla Baran

Denumirile străzilor din sat șoptesc despre valorile spirituale ale comunității. Ce frumos sună Strada Gospodarilor! Strada Păcii. De asemenea: Zorile, Agricultorului, Renașterii, Nucilor, Nicolae Godorog, Independenței, Nicolae Trohin, Buna Vestire, Sfântul Nicolae, Speranței, Mihail Bogasevici. Din componența comunei Schineni face parte și satul Schinenii Noi, fondat în 1928, cu denumirea veche Tănăsăuca. Chiar dacă Schinenii Noi este mai tânăr, arheologii au identificat aici vatra unui sat de prin anii 3000 î.Hr. În 1970 aici trăiau 101 oameni, astăzi doar 28. În total, în comună locuiesc 1455 de persoane.

Comuna este condusă de consiliul comunal din care fac parte sătenii Bostan Iurie, Bostan Svetlana, Bujor Serghei, Guțu Angela, Mazur Liubovi, Morari Fiodor, Morari Vasile, Pocitari Lilia și Pocitari Simion. Secretarul consiliului este domnul Boris Rotari. Printre ocupațiile sătenilor se enumeră agricultura, lemnăritul și apicultura.

Călătorul care ajunge în aceste meleaguri va fi primit cu pâine și sare.

Ospitalitatea băștinașilor-carte de vizită a satului

De hramul satului, de la un capăt la altul miroase a găluște și friptură. Femeile se întrec în măiestria bucatelor, mai ales a copturilor dulci.

Iar cel mai pitoresc loc de vizitat este hârtopul – valea fermecătoare în care atâtea vise au prins aripi!

Hramul comunei Schineni este sărbătorit de Sf. Nicolae, în data de 22 mai

File de istorie: Prima mențiune documentară a așezării este din 2 septembrie 1619, cu numele de Stăieni, când domnitorul Moldovei Gașpar Vodă întărea acest pământ urmașilor pârcălabului de Soroca, Voicu, moșiile primite de la părinții lor. În 1859 satul se numea Stineni. Din 1867 a devenit Schineni, dar legenda spune că primul proprietar de pământ și întemeietor al satului se numea Stan. Catagrafia Basarabiei din 1817 denumește așezarea Cîșla Stănenii. Prima biserică în sat a fost construită din lemn. Dicționarul geografic al Basarabiei din 1904 scrie ”Shinenii, sat din jud. Soroca, la 3 km de Băxani, spre sud, pe coastele unui deal.

Face parte din volostea Bădiceni. Are 88 case cu o populație de 790 suflete români răzeși, biserică, școală elementară rusească, prisăci, grădini, 170 vite mari cornute, 49 cai.” Următorul proprietar de moșie a fost A.M. Bogasevici. În 1922 moșia acestuia a fost expropriată. Din 1940, o dată cu instaurarea puterii sovietice, satul a fost inclus în raionul Zgurița. Au început represaliile, deportările. În 1946 – ’47 populația a suferit din cauza colectivizării și a foametei. În Schineni a existat un scut al rezistenței naționale, format din bravi bărbați ani neamului, membri ai organizației naționale de rezistență antisovietică ”Arcașii lui Ștefan cel Mare”, persecutați de regimul sovietic.

Fotografie-de-epocă

”Mereu în amintire îmi va rămâne

Satul în care mama coace pâine.

Unde tata muncește de dimineață,

Unde oamenii sunt plini de viață.

Sunt mândru și mereu voi fi

Că m-am născut în colț de rai,

O viață-ntreagă voi iubi

Cel mai frumos din lume plai!”

      Leșan Dumitru, elev

Ca un stejar falnic domnind,

Stă liniștit satul natal,

Un petic de pământ

Atât de drag și sfânt.

                 Ionela Biciuc, elevă

”Satul natal pentru un locuitor de rând este un loc de origine, un loc plin de amintiri. Pentru mine, satul natal este un univers întreg, familia mea, pacea, refugiul și sprijinul meu, locul unde am fost încreștinată, crescută, educată, locul pe care-l iubesc.”

         Nicoleta Moraru, elevă

Date informative: Schineni se situează la aproximativ 20 km de Soroca, 30 km de Drochia și 190 km de Chișinău. Codul poștal al localității este MD 3036. Numere de tel.: Primăria: 023047436; 023047567.

Oficiul medicului de familie Viorel Grițco

DE VIZITAT

  • Vatra satului, cu răstigniri făurite de meșterii populari – elemente ale tradiției locale.
  • Conacul boierului Bogasevici (Casa de cultură).
Cămin Cultural, șefă- Elena Fornea. Biblioteca, administrată de Ala Ghirghilijiu
  • Biserica din piatră cu hramul ”Sfântul Nicolae”, construită în anul 1826, ctitor Nicolai Trohin, mareșal al nobilimii din județul Hotin. Aici până în 1926 a funcționat o școală bisericească parohială. Preot paroh, Gheorghe Tomac, un părinte bun, iubitor, cu o familie exemplu, în care crește cinci copii.
  • Monumentul funerar al Mariei Trohin, fiica moșierului Niculai Trohin, care a fost căsătorită cu prințul Serbiei Alexe Caragheorghievici. Pe piatra de mormânt scrie: ”Aici odihnește rămășițele soției fiului conducătorului suprem al Serbiei Alexei Ciornîi, Maria Trohin, care și-a încheiat viața la 22 martie 1827.”
  • Oficiul Poștal, condus de Valentina Pocitari.
  • Atelierele de lemnărit ale meșterilor Nicolae Moraru și Mihail Pocitaru.
  • Memorialul Eroilor, monument numit și Maica Eroină, înălțat în 1970 în cinstea celor 30 de ostași originari din Schineni, căzuți în cel de-al doilea război mondial.
  • Hârtopul și podul de la Bolata, peisajele pitorești.

Ludmila Talmazan

PUBLICITATE