Cum se calculează contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii aferente tichetelor de masă începând cu perioada ianuarie 2020?

0
129

Urmare a modificărilor operate în Legea nr. 489/1999, care intră în vigoare de la 01.01.2020 şi potrivit noţiunii de „recompensă” reglementată în art. 1 al Legii nr. 489/1999, tichetele de masă acordate de către angajator salariaţilor pentru perioadele începând cu luna ianuarie 2020 se consideră ca o recompensă acordată de angajator şi reprezintă un venit din care se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, inclusiv datorate de angajator şi contribuţii individuale.

Totodată, potrivit modificărilor operate în Legea nr. 166/2017 prin Legea nr. 122/2019, valoarea tichetelor de masă nu include contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii.

Astfel, dacă valoarea nominală a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare stabilită de angajator este de 50 lei şi angajatul beneficiază de tichete pentru 20 zile lucrătore din luna ianuarie 2020, respectiv suma lunară a tichetelor de masă constituie suma de 1000 lei. Suma calculată lunar per angajat ce constituie bază de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator şi contribuţiilor individuale constituie suma de 1063.83 lei  {1063.83 lei = (1000 lei x 100%) / 94%}. Prin urmare, la suma de 1063.83 lei contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator potrivit tarifului de 18% constituie suma de 191.49 lei si contribuţia individuală conform tarifului de 6% constituie suma de 63.83 lei.

Cum se declară contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii aferente tichetelor de masă?

Baza de calcul şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatori aferente tichetelor de masă se vor declara în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC18)  tabelul 3 conform metodei de calcul de comun cu salariile şi alte recompense, fără divizarea acestora cu o categorie a persoanei asigurate separată.

PUBLICITATE