Cinste producătorilor agricoli

0
263

Ziua lucrătorilor din agricultură şi industria prelucrătoare a fost sărbătorită vineri în Palatul de Cultură din Soroca. Evenimentul a demarat cu evoluarea orchestrei dirijată de maestrul Gheorghe Duminică şi soliştii ei, dar şi dansatorii formaţiei „Soroceanca”, conducător artistic şi coreograf Tamara Şevciuc-Sîrbu.

Cu un mesaj de felicitare către cei prezenţi s-a adresat preşedintele raionului Soroca Veaceslav Rusnac. El a apreciat aportul truditorilor câmpurilor şi colectivelor din industria de procesare a materiei prime în dezvoltarea economică şi socială a raionului şi şi-a exprimat încrederea că procesul de modernizare a agriculturii e unul ireversibil ce se va solda cu roade mereu crescânde.
Vasile Şarban, şef de direcţie la Ministerul agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului i-a felicitat pe soroceni cu succesele înregistrate în acest an agricol, apoi a înmânat Diplome de Onoare ale Ministerului unui grup de fruntaşi din domeniu. De astfel de distincţii s-au învrednicit Vasile Sochircă, directorul SRL „Visagromag”, Oxana Petrovici, director general SA „Alfa Nistru”, Angela Muntean, director SRL „Tehrubsor”, Lilia Moraru, director SRL „Prietenia Agro”, Ala Lisnic, director întreprinderea de panificaţie „Testor”, Vladimir Ivanov, directorul SRL „Soragrovis”, Victor Guţu, director SRL „AMG Kernel”, Pavel Cebotari, director SRL „Oclanda Agro”, Vitalie Bacalîm, conducătorul GŢ „Bacalîm Vitalie”.
Vasile Şarban a chemat agricultorii să se adreseze prin intermediul structurilor locale sau direct la Minister cu cele mai diverse probleme ce ţin de domeniul agricol şi totdeauna o să primească răspunsul corespunzător după ce vor urma acţiuni concrete.
Către agricultori cu cuvinte de felicitare şi apreciere s-a adresat vicepreşedintele raionului Alla Bordian.
Un discurs despre activităţile agricultorilor soroceni şi rezultatele preliminare ale anului agricol a susţinut şefa direcţiei agricultură şi alimentaţie Aliona Andriuţă.
Un mare grup de fruntaşi au fost menţionaţi cu Diplome de Onoare, premii băneşti şi colaci. Decizia respectivă a fost citită de către Aliona Andriuţă. Iar 132 de distincţii au fost înmânate de către preşedintele Veaceslav Rusnac şi vicepreşedintele raionului Alla Bordian.

Un an al succeselor şi speranţelor
În pofida tuturor încercărilor vremii plugarii din raionul nostru au manifestat organizare şi spor în muncă, înregistrând rezultate îmbucurătoare. Conform datelor preliminare, volumul producţiei agricole în preţuri comparabile se estimează la 438 mln lei faţă de 432 mln lei cu o creştere de 6 mln faţă de anul precedent. În preţuri curente produsul global înregistrează o creştere de 27% faţă de anul trecut. În dinamica ultimilor zece ani producţia vegetală înregistrează o creştere pe când cea animalieră este în declin din an în an.

În continuare voi face o analiză succintă a producerii principalelor culturi agricole:
Grâul de toamnă – s-a cultivat pe 12046 ha, de pe care s-au recoltat 52040 tone. Comparativ cu anul precedent suprafaţa practic a rămas aceiaşi însă volumul a crescut cu aproape 7 mii tone datorită sporirii productivităţii care a constituit 4,32 tone faţă de 3,76 t/ha. Cele mai bune rezultate le-au obţinut plugarii din SRL „Limburg” – 6,0 t/ha, CAP „A. Gusacinschi” şi SRL „Silvitrans” – câte 5,0 t/ha, SRL „Soragrovis” şi SRL „Visagromag” – 4,7 t/ha, SRL „Oclanda Agro” şi SRL „Tehrubsor” – câte 4,6 t/ha. Cel mai mare volum a fost obţinut de către gospodăriile SRL „AMG Kernel” – 5643 tone de pe 1310 ha sau câte 4,31 t/ha; SRL „Prietenia Agro” – 4945 tone de pe 1200 ha.

Orzul de toamnă şi de primăvară – de pe 1849 ha, s-au recoltat 7191 tone. Faţă de anul precedent s-a înregistrat o uşoară creştere a volumului producţiei de orz cu 1800 tone, necătând la faptul că suprafaţa s-a micşorat, roada a alcătuit 3,9 t/ha faţă de 2,7 t/ha. La această cultură rezultate bune s-au obţinut în SRL „AMG Kernel” – 5,8 t/ha, GŢ „Bacalăm Vitalie” – 5,4 t/ha, GŢ „Bunescu Petru” – 5,9 t/ha, SRL „Oclanda Agro” – 4,9 t/ha.
Porumbul boabe – s-a cultivat pe 12777 ha, faţă de 12351 ha în anul precedent şi s-au recoltat câte 5,34 t/ha, faţă de 5,94 t/ha faţă de 2018. S-a înregistrat o diminuare a productivităţii, deci evident şi volumul total a scăzut cu 5,1 mii tone constituind 68240 tone de grăunţe. Cele mai bune recolte au fost obţinute în gospodăriile „Silvitrans” – 7,8 t/ha, „Diamax Agro” – 7,6, „Visagromag” – 7,54, „Soragrovis” – 7,5, „Alvire Sor” – 7,2, „Limburg” – 7,0, SRL „Tehrubsor” şi GŢ „Bacalîm Vitalie” câte 6,8 t/ha.
Floarea soarelui – s-a recoltat pe 15959 ha, faţă de 14812 ha. Necătând la faptul că suprafaţa ocupată cu această cultură s-a mărit, volumul total de seminţe s-a redus cu peste 1500 tone, a scăzut productivitatea la hectar de la 2,33 la 2,26 t din cauza condiţiilor climaterice. Cei mai buni indici s-au obţinut în SRL „Vam For Agro” – 3,5 t/ha, SRL „Alvire Sor” – 3,4, SRL „Soragrovis” – 3,1, CAP „A. Gusacinschi” şi SRL „Silvitrans” câte 3,0 t/ha.
Sfecla de zahăr – s-a cultivat doar pe 752 ha, suprafaţă de 2 ori mai mică comparativ cu anul trecut şi s-au recoltat câte 43,5 t/ha faţă de 45 t/ha, obţinându-se 32736 tone de rădăcinoase.
Cel mai mult au avut de suferit livezile, deoarece la seceta şi temperaturile ridicate s-au mai adăugat în unele localităţi şi grindina. Chiar dacă roada a fost una bună calitatea fructelor a fost mai slabă, fapt ce a influenţat negativ la realizarea lor. E de menţionat că în anul curent, datorită faptului că producătorii dispun de frigidere pentru păstrarea fructelor, o bună parte din producţie este depozitată. Cele mai mari recolte au căpătat livădarii din GŢ „Marciuc Valentina” – 29,75 t/ha, SRL „Tehrubsor” – 28,3, SRL „Soragrovis” – 28,0, SRL „Visagromag” 25,87, SRL „Prietenia Agro” – 52,9 t/ha, GŢ „Solovei Victor” – 40 t/ha.
Este îmbucurător faptul că, necătând la greutăţile şi problemele care apar, producătorii noştri continuă să se dezvolte, să implementeze noi tehnologii, să procure tehnică modernă şi performantă, cu productivitate ridicată, construiesc depozite atât pentru cereale cât şi depozite frigorifice, astfel îşi înnoiesc baza tehnico-materială.
De asemenea îşi modernizează procesul de producţie şi întreprinderile prelucrătoare, prin procurarea de echipamente şi utilaje noi cu un randament sporit.
Aici trebuie să menţionez şi contribuţia statului prin acordarea de subvenţii producătorilor agricoli în baza Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală.
Numărul solicitanţilor, dar şi a beneficiarilor de subvenţii este în continuă creştere. În anul curent au fost depuse 240 dosare de solicitare de subvenţii faţă de 166 dosare în anul 2018. Valoarea totală a investiţiilor efectuate este de 190.509.353 lei. Suma subvenţiilor solicitate este de 57,7 mln lei faţă de 34,6 mln lei în anul precedent. Principalele măsuri accesate sunt:
– Stimularea procurării tehnicii şi utilajului agricol – 72 dosare
– Stimularea procurării echipamentului No-till şi Mini-Till – 9 dosare
– Stimularea creditării – 72 dosare
– Stimularea înfiinţării plantaţiilor multiianuale – 18 dosare
– Stimularea procurării echipamentelor pentru irigare – 7 dosare
– Stimularea dezvoltării infrastructurii postrecoltare – 29 dosare
Cu ocazia încheierii anului agricol ţin să mulţumesc producătorilor de la sate pentru că rezistă şi avansează în activitatea deloc uşoară.
O mulţumire aparte adresez veteranilor noştri – foşti conducători ai gospodăriilor, care au contribuit la crearea bazei tehnico-materiale a agriculturii.
Tuturor, vă doresc să aveţi parte de sănătate, lucrul depus să vă aducă bunăstare şi prosperitate, căldură şi bunăvoinţă în colectivele şi în familiile Dumneavoastră.

Aliona Andriuţă,
şefa direcţiei agricultură şi alimentaţie Soroca

Cei mai buni agricultori soroceni
Grupa I – gospodăriile agricole care prelucrează peste 2000 ha
I loc – SRL „AMG Kernel” – conducător Guţu Victor, cu diplomă de gradul I și premiu bănesc în sumă de 1800 lei
II loc – SRL “Prietenia Agro” – conducător Moraru Lilia, cu diplomă de gradul II și premiu bănesc în sumă de 1500 lei
III loc – SA „Alfa Nistru” – conducător Petrovici Oxana, cu diplomă de gradul III și premiu bănesc în sumă de 1000 lei
Grupa II gospodăriile agricole care prelucrează 1500-2000 ha
I loc – SRL”Oclanda Agro” – conducător Cebotari Pavel, cu diplomă de gradul I și premiu bănesc în sumă de 1500 lei
II loc – SRL ”Rai Agro Invest” – conducător Gavriliță Vladimir, cu diplomă de gradul II și premiu bănesc în sumă de 1000 lei
Grupa III – gospodăriile agricole care prelucrează 1000-1500 ha
I loc – SRL ”Milen Agro Prim” – conducător Crestian Mihai, cu diplomă de gradul I și premiu bănesc în suma de 1200 lei
II loc – SRL ”Visagromag” – conducător Sochirca Vasile, cu diplomă de gradul II și premiu bănesc în sumă de 1000 lei
III loc – SRL ”Tehrubsor” – conducător Muntean Angela, cu diplomă de gradul III și premiu bănesc în sumă de 800 lei
Grupa IV – gospodăriile agricole care prelucrează 500-1000 ha
I loc – GȚ ”Bacalîm Vitalie” – conducător Bacalîm Vitalie, cu diplomă de gradul I și premiu bănesc în sumă de 1000 lei.
II loc – SRL”Brichet Prim” – conducător Avornicița Lilia, cu diplomă de gradul II și premiu bănesc în sumă de 800 lei.
III loc – SRL ”Soragrovis” – conducător Ivanov Vladimir, cu diplomă de gradul III și premiu bănesc în sumă de 600 lei.
Grupa V – gospodăriile agricole care prelucrează 200-500 ha
I loc – CP ”CVA Virocagro” – conducător Andriuța Constantin, cu diplomă de gradul I și premiu bănesc în sumă de 800 lei.
II loc – GŢ „Spinei Grigore” – conducător Spinei Ghenadie, cu diplomă de gradul II și premiu bănesc în sumă de 700 lei.
III loc – GȚ ”Bunescu Petru” – conducător Bunescu Petru, cu diplomă de gradul III și premiu bănesc în sumă de 600 lei.
Grupa VI – gospodăriile agricole care prelucrează 100-200 ha
I loc – SRL ”Alvire Sor” – conducător Mînzat Vitalie, cu diplomă de gradul I și premiu bănesc în sumă de 700 lei
II loc – GȚ ”Micolenco Vadim” – conducător Micolenco Vadim, cu diplomă de gradul II și premiu bănesc în sumă de 600 le
Grupa VII – gospodăriile agricole care prelucrează până la 100 ha
I loc – SRL ”Agrorodix” – conducător Palii Ion, cu diplomă de gradul I și premiu bănesc în sumă de 600 lei
II loc – GŢ „Dumitraș Andrian” – conducător Dumitraș Andrian, cu diplomă de gradul II și premiu bănesc în sumă de 500 lei
III loc – GŢ „Ţurcan Iurie” – conducător Ţurcan Iurie, cu diplomă de gradul III, și premiu bănesc în sumă de 400 lei

Agenţii economici care au înregistrat indici înalţi la recoltarea culturilor de câmp în anul 2019 au fost distinşi cu „Menţiune” și premiu bănesc în sumă de 400 lei.
GȚ ”Marciuc Valentina”, conducător Marciuc Valentina
SRL „Trifăuţi Agro”, conducător Focşa Ion
CA ”A.Gusacinschi”, conducător Cravciuc Ilie
SRL ”Silvitrans”, conducător Braga Petru
SRL ”Vam For Agro”, conducător Pascaru Ion
SRL „Diamax Agro”, conducător Coţaga Ion
SRL ”Scripta Prim”, conducător Bric Valentina
SRL ”Agroselect Vădeni”, conducător Sochirca Haralambie
SRL ”Limburg”, conducător Brega Vadim
GȚ”Cobîlaș Silvia”, conducător Cobîlaș Silvia
SRL ”Agraria”, conucător Bostan Iurie
SRL ”Agroselect Vasilcău”, conducător Cebotarean Iurie
SRL ” SRL ”Regina Cîmpiilor”, conducător Donțu Petru
GȚ ”Solovei Victor”, conducător Solovei Victor
SRL ”Getodava”, conducător Zgardan Silvia

Colegiul tehnic agricol – director Nesterenco Constantin, se menţionează cu diplomă specială și premiu bănesc în sumă de 400 lei

Cel mai bun specialist în agricultură au fost distinşi cu diplome de onoare și premii a cîte 200 lei după cum urmează:

Agronom în gospodăria agricolă
Nichitov Viorel din SRL „AMG Kernel”
Rîjac Ana din SRL „Prietenia Agro”
Alexei Timofei din SRL ”Oclanda Agro”
Grigor Ivan din SRL ”Visagromag”
Ceban Mihail din SRL ”AMG Kernel”
Țurcan Victor din GȚ ”Țurcan Iurie”
Păcuraru Dumitru din SRL ”Brichet Prim”

Ingineri
Jaruc Alexandru din CAP ”A.Gusacinschi”
Leşcu Mihail din SRL „Prietenia Agro”
Celac Valerii din SRL ”AMG Kernel”
Muntean Tudor din SRL ”Tehrubsor”
Cotoman Vitalie din CP ”CVA Virocagro”
Marciuc Boris din GȚ ”Marciuc Valentina”
Bostan Constantin din SRL ”Agraria”

Conducător al brigăzii de câmp
Plitoc Vitalii din GȚ„Bacalîm Vitalie”
Ceban Vasile din SRL „Alfa Nistru”

Conducător al brigăzii pomicole
Sorocean Vasile din SRL ”Prietenia Agro”
Leșcu Vasile din SRL ”Tehrubsor”
Cebotari Igor din SRL „Oclanda Agro”

Conducător al brigăzii de legume
Cepurneac Raisa din SRL „Soragrovis”

Contabil – economist
Corobcean Svetlana din SRL ”AMG Kernel”
Dolgaia Svetlana din SRL ”Soragrovis”
Bric Irina din SRL ”Scripta Prim”
Gavaza Liviu din SRL ”Regina Cîmpiilor”

Șef de fermă
Boțoroga Lilian din SRL ”Tehrubsor”

Diplome veteranilor

Pentru aportul adus la dezvoltarea sectorului agroindustrial se menționează cu Diplome de onoare și premii a câte 150 lei veteranii din agricultură:
– Crisco Jorj, primăria Soroca
– Flocosu Eugen, primăria Ocolina
– Agachi Efim, primăria Soroca
– Lupuşor Vasile, primăria Egoreni
– Cebotărean Ion, primăria Volovița
– Garabagiu Serghei, primăria Soroca
– Ţurca Petru, primăria Stoicani
– Spinei Vladimir, primăria Bădiceni
– Rusu Vladimir, primăria Schineni
– Cașciuc Andrei, primăria Căinarii Vechi
– Dragan Nicolai, primăria Șolcani
– Donici Alexei, primăria Căinarii Vechi

PUBLICITATE