Ținta marinarului

0
223

Începând cu 18 iunie, timp de o lună, în Muzeul de Istorie și Etnografie Soroca este vernisată colecția unică de vase marine în miniatură, confecționate de marinarul de profesie – Ion Friptu: „ Istoria marinei moldovenești – mândria țării”.

Autorul colecției a studiat aprofundat istoria marinei autohtone și a reconstituit până în cele mai mici detalii ambarcațiunile de comerț și de luptă, care au existat vreodată pe apele noastre, de la Daci la grandiosul ”Lup de mare” ce băga frica în turci, până în perioada contemporană. Orice navă prezintă simbolul unei epoci. Urmărind procesul de dezvoltare al ambarcațiunilor de la cele mai simple plute până la corăbii complicate, putem vedea evoluția științelor culturii naționale.  Strămoșii noștri într-adevăr au fost capabili să creeze vase dintre cele mai bune ale timpului, dând dovadă de vaste cunoștințe în domeniul geografiei regionale, matematică, geometrie, fizică etc.

”Ne uimesc neplăcut afirmațiilor unor istorici contemporani care continuă să ne umilească onoarea repetând și acum o istorie a Moldovei inventată la comanda serviciilor în URSS, prin care ni se impunea esența unui neam de păstori și plugari amărâți”, spune cercetătorul Ion Friptu. ”Cu deosebit respect și dorință de a populariza creațiile istorice ale înaintașilor la nivelul său binemeritat, în rândul celor mai dezvoltate țări maritime Europene din vechime până în zilele noastre, am creat monografia «Evoluția marinei autohtone», care a fost apreciată cu Avizul Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Republicii Moldova.  În antichitate – Dacia, iar în evul mediu – Moldova și Valahia aveau o industrie bine dezvoltată și organizată cu întreprinderi specializate, dotate cu mijloace tehnice de producere corespunzătoare timpului respectiv, care asigurau neîntrerupt construcția navelor și corăbiilor, care adăugător produceau și diferite bunuri materiale calitative pentru economia și apărarea țării. 

Pentru construcția sau perfecționarea navelor și a corăbiilor la întreprinderi erau angajați mulți muncitori de diferite specialități și profesii. O mulțime de țărani lucrau la alegerea, tăierea, transportarea și uscarea până la 18-20% umiditate a lemnului corăbier de diferite specii.  Zeci de dulgheri și tâmplari prelucrau sute de metri de lemn din care produceau arborada navelor (arbori, catarge, vergi). În fierării, muncitorii produceau o mulțime de detalii din diferite metale.  La întreprinderile metalurgice muncitorii metalurgiști turnau din diferite metale ancore, tunuri, clopote etc. În țară funcționau și multe întreprinderi specializate în confecționarea materialelor textile care produceau sute de metri de pânză.”

Nu mai ține minte câte corăbii a confecționat, multe dintre ele le-a dăruit celor apropiați, dar visul marinarului este de a ridica ancora pe un vas în dimensiuni reale, care ar naviga pe fluviul Nistru sau pe mare și ar atrage călătorii, așa cum a fost odată: ” În condițiile actuale ale economiei de piață este foarte utilă reconstrucția și promovarea imaginii ambarcațiunilor și a corăbiilor istorice autohtone, spune creatorul corăbiilor. Propunem persoanelor particulare sau prin intermediul guvernului țării ideea creării în țară sau în regiune, de exemplu în România, pe malurile lagunei Razelm, a unui parc acvatic unic, cu un “Memorial cultural – distractiv al istoriei navigației autohtone”, unde vor fi exponate în jur de 40 tipuri de plute, luntri, bărci, nave și corăbii istorice autohtone, care vor putea fi utilizate nu doar ca exponate istorice, dar și în calitate de cafenele, restaurante sau cazinouri, vor putea fi folosite în diferite scopuri gospodărești, investigații științifice, pentru întreținerea ecologiei mediului fluvial și maritim, la salvarea și evacuarea sinistraților, circulații de agrement pe rutele înaintașilor noștri, negustorilor-navigatori antici și medievali, cât și pentru șantiere primare, cu ateliere sau întreprinderi în care se vor demonstra vizitatorilor prelucrarea și producerea elementelor executate din lemn de dulgheri și tâmplari; răsucirea și împletirea funiilor și parâmelor; împletirea năvoadelor, mrejelor și plaselor de prins pește etc.

Aici se vor putea desfășura diverse festivități de divertisment pentru odihnă, comunicări culturale locale și internaționale. E necesară și crearea unei colecției muzeistice  a navelor și corăbiilor istorice autohtone, care ne vor ajuta să ne completăm cunoștințele în mod substanțial, să formăm și să ne extindem bogăția istoriei culturii naționale la un nivel bine meritat.”

Cele mai frumoase proiecte au pornit din inițiativa unor oameni dedicați pasiunii lor, iar în contextul în care entitatea ne-a fost zdruncinată decenii la rând, scoaterea în lumină a valorilor istorice create de străbunii noștri ar construi și fortifica conștiința națională a generațiilor noi.

Ludmila Talmazan

PUBLICITATE