Hrană pentru plante

0
51

Deşi unii colegi din agricultură au mari temeri despre starea semănăturilor de toamnă, noi, cei de la „SorAgrovis”, suntem optimişti şi luptăm pentru roadă permanent. Cele 210 hectare de grâu şi 100 de orz au primit, concomitent cu semănatul, câte 150 kilograme la hectar de uree. Acum, câteva zile în urmă, am mai aplicat pe întreaga suprafaţă încă câte 150 kilograme la hectar de îngrăşăminte minerale combinate. Acest proces tehnologic l-au executat cu agregatele respective Alexandru Arion şi Valeriu Ivanov. Iar peste ceva timp, când plantele vor începe a „învia”, o să mai introducem câte 200 kilograme la hectar de silitră amoniacală. Astfel am creat o bază mai bună pentru roada viitoare.

Suntem pregătiţi şi pentru executarea lucrărilor agricole de primăvară. Seminţe avem, tehnica e performantă. Am mai procurat un cultivator nou ce exercită concomitent 4 funcţii, lăsând în urma lor câmpul bine pregătit pentru semănat.

În livezi am finalizat una din cele mai complicate operaţiuni tehnologice – curăţatul pomilor. La tăiatul în livezi am recurs la o tehnologie mai nouă, ce garantează roade stabile pentru o perioadă mai îndelungată – de câţiva ani. Plantaţiile pomicole ocupă 120 de hectare. Pe toată suprafaţa am introdus la tulpina copacilor câte 200 kilograme de îngrăşăminte minerale. Pe viitor o să mai aplicăm hrană suplimentară, iar peste ceva timp o să „spălăm” pomii cu soluţie de zeamă bordoleză pentru ai proteja de boli şi dăunători la începutul perioadei de vegetaţie. În livezi deja nu recurgem la strânsul crenguţelor rămase de la curăţatul pomilor, căci am procurat un tocător ce le mărunţeşte, transformându-le pentru viitor în îngrăşăminte organice.

Aşa începem primăvara agricolă.

Vladimir Ivanov, directorul SRL „Soragrovis”, s. Şeptelici, raionul Soroca.

PUBLICITATE