Ambasador în E-guvernare – un vis realizat!

0
253

Modernizarea bibliotecilor din Republica Moldova, grație Programului Novateca și tehnologiilor informaționale, ocupă un loc de frunte în topul schimbărilor inovaționale.

Și rețeaua de biblioteci din raionul Drochia se bucură astăzi de oportunități și rezultate impresionante la capitolul prestarea serviciior de calitate pentru cetățeni. Nimeni acum nu mai pune la îndoială faptul, că bibliotecile, care au aderat la acest Program performant, au devenit cu adevărat centre comunitare pentru beneficiari.

La Biblioteca publică raională ”Iulian Filip” din or.Drochia, printre numeroasele servicii moderne de bibliotecă, prestate cu multă dedicație și profesionalism este și serviciul E-guvernare.

Ce prezintă acest serviciu? Cît de necesar  este pentru comunitate? La aceste întrebări am solicitat răspuns de la Ababii Larisa, șefa bibliotecii publice din s.Ochiul Alb, care, susținută de specialistul IT Dinu Cantemir, a prezentat instruirile pentru colegele sale în perioada 27-28 martie, curent.

Pe lîngă celelalte activități din planul anual de activitate, d-na Larisa găsește timp și pentru instruiri, căci a fost onorată de către Novateca cu titlul de E-Ambasador  încă în anul 2017. Cumpătată și stăruitoare, sensibilă și receptivă, cu un simț exagerat al responsabilității și dragoste nemărginită față de oameni – sunt doar cîteva din calitățile, ce o definesc pe Larisa Ababii.

Povestea istoriei sale de succes începe încă în anul 2003, cînd prima în raion cîștigă Proiectul ”Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă”, lansat de Fundația ”Soros Moldova” în sumă de 400 dolari. Apoi urmează și alte succese: în anul 2004 cîștigă 3 calculatoare, o imprimantă, un scaner și  un telefon-fax în cadrul Proiectului ”Extinderea serviciilor pentru Beneficiarii Bibliotecii publice” în valoare de 4000 dolari. Și, cum se spune, o dată pornit pe urcușul vertiginos al succesului, este greu să dai înapoi, d-na Larisa Ababii participă în 2012, la Vadul lui Vodă la FORUMUL „ Elaborarea politicilor de utilizare  a Internetului în bibliotecile publice” în cadrul căruia s-a luat decizia de a da nume Programului de modernizare a bibliotecilor  – NOVATECA, fiind printre primii care au participat la instruri oragnizate de acest Program. Participînd  la Programul de Liderism pentru Bibliotecari  în anul 2013, d-na  Ababii L. este selectată în lista participanților pentru VIZITA de Studiu în Letonia. Participă  la Primul Tîrg al Inovațiilor de Bibliotecă, după care, în 2015, Biblioteca publică din s.Ochiul Alb aderă la Programul Novateca.Urmează un ciclu de instruiri în cadrul aceluiași program, organizate la BPR ”Iulian Filip” din or.Drochia, la Centrul de Excelență pentru Bibliotecari BP Municipală „B.P.Hasdeu”,dar și mun.Chișinău, implementînd cu succes Programul de Granturi Mici „ONG-uri și Biblioteci”  și Serviciile Moderne de Bibliotecă ”Oameni sănătoși – comunitate sănătoasă”, Ludoteca cu povești”,”Calculatorul în ajutorul agricultorului”,” Învățăm calculatorul”,

Școala de vară IT „Tablet  – copii crează povești și ”Servicii publice e-guvernare”. Fiind deținătoare a gradului I de calificare în domeniul biblioteconomic, mai posedă abilitatea de a fi un mentor excelent la instrurile ”E-guvernare” ce reprezintă un pas calitativ nou în tendințele de modertnizare a bibliotecilor.

” -A deține cunoștințele necesare în acest domeniu este un lucru minunat – menționează d-na Ababii L. – Fiecare din noi ar dori să posede asemenea cunoștințe, pentru a economisi timp și a exclude necesitatea deplasării la oficiile instrituțiilor publice, fiecare ar dori să cunoască cum să poată accesa online duplicatele certificatelor, sau extrase de stare civilă, cum poate să obțină cazierul juridic online, fără a te prezenta la ghișeu, să poată achita diverse servicii guvernamentale precum: taxa pentru grădinițe, impozitul pe imobil, sau amenzile rutiere.Mă simt nespus de fericită, că am avut curajul și dorința de a învăța aceste lucruri, pentru care și am fost onorată de programul Novateca cu titlul de E- Ambasador.Mă mîndresc că sunt în drept să împărtășesc și altor colegi aceste cunoștințe și doresc tuturor multă baftă în cucerirea obiectivelor performante, care, foarte curînd, vor schimba conceptul de bibliotecă modermă în ansamblu”.

PUBLICITATE