Ce facem dacă ne sunt încălcate drepturile de consumator

0
240
Foto: frameworks.ro

În cazul în care sînt depistate deficienţe ale produselor comercializate, despre care consumatorul nu a fost informat şi acestea nu-i sînt imputabile, consumatorul, în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, iar pentru vicii ascunse – pe durata de funcţionare, prin depunerea reclamaţiei către vînzător poate pretinde, la opţiunea sa:

  1. înlăturarea gratuită a deficienţelor produsului;
  2. înlocuirea gratuită a produsului necorespunzător cu un produs similar de calitate adecvată;
  3. înlocuirea cu un produs similar de alt model;
  4. reducerea corespunzătoare a preţului produsului necorespunzător;
  5. restituirea contravalorii produsului necorespunzător;
  6. recuperarea prejudiciului, inclusiv prejudiciului moral.

Termenul stabilit pentru depunerea reclamaţiilor privind deficienţele produselor pentru care nu este stabilit termen de garanţie este de 30 zile de la data vînzării acestora. La produsele de sezon (încălţăminte, articole vestimentare, produse din blană etc.) procurate pînă la începerea sezonului respectiv, termenul de garanţie se calculează de la începutul sezonului corespunzător, pentru perioada de iarnă de la 1 octombrie, pentru perioada de vara de la 1 aprilie.

Termenul stabilit pentru depunerea reclamaţiilor privind deficienţele produselor pentru care este stabilit termenul de garanţie este termenul minim de garanţie stabilit de producător, vînzător.

Termenul stabilit pentru depunerea reclamaţiilor privind înlocuirea produselor de calitate corespunzătoare, dar care nu i s-a potrivit după formă, model, culoare, mărime sau nu poate fi utilizat conform destinaţiei din alte motive – este de 14 zile calendaristice, exceptînd data procurării.

Data achiziţionării produsului se stabileşte în baza bonului de casă sau oricărui alt document care confirmă achiziţionarea produsului sau în baza altor mijloace care pot permite stabilirea datei şi a locului de achiziţionare. Este important de ştiut că: Vînzătorul asigură toate operaţiile şi suportă toate cheltuielile necesare repunerii în funcţiune, remedierii deficienţelor sau înlocuirii produselor şi serviciilor necorespunzătoare în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, iar pentru vicii ascunse – în cadrul duratei de funcţionare, precum şi cheltuielile ocazionate de transportare, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare etc., ceea ce nu-l exonerează pe producător de răspundere în relaţiile sale cu vînzătorul.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

DIRECŢIA RELAŢII CU CONSUMATORII

Linia Fierbinte 022 74 14 64

PUBLICITATE