O floare și o felicitare de ziua pedagogului!

0
1196

     Stimați pedagogi  și angajați  din ramura educației!

În numele Consiliului Raional Soroca vă transmit sincere  felicitari cu prilejul „Zilei profesionale a lucrătorilor din învățămînt”.

Conștientizăm faptul că învăţământul reprezintă un nucleu vital al societăţii, iar cadrele didactice au uriaşa responsabilitate de a forma şi de a educa generaţiile viitoare în spiritul valorilor culturii naţionale.

Vă mulţumim că ne-aţi călăuzit paşii spre lumina învăţăturii, ne-aţi ajutat să trecem cu mintea dincolo de paginile cărţilor, ne-aţi ocrotit cu căldură părintească şi ne-aţi arătat cum putem descoperi resurse nebănuite în conştiinţa şi  imaginaţia noastră, devenind oameni puternici, realizaţi din punct de vedere personal şi profesional.

Felicitându-vă pentru performanţele dumneavoastră, vă transmitem totodată toată aprecierea noastră şi vă urăm succese în munca dumneavoastră de formare a generaţiilor viitoare!

                      Cu profund respect,  Ghenadie Muntean – președinte al raionului Soroca

Am plăcuta ocazie să felicit pedagogii şi bibliotecarii din sistemul de învăţămînt cu prilejul sărbătorii profesionale. Înaltele calităţi profesionale de care dispuneţi, eforturile depuse pentru aplicarea noilor reforme în învăţămînt, sporirea nivelului de cunoştinţe ale elevilor, munca depusă pentru propagarea culturii şi instruirii elevilor merită o atenţie deosebită.

Nutrim o deosebită preţuire pentru bibliotecarii şcolari care acoperă necesităţile informaţionale ale procesului de studiu, asigură accesul la lectură şi comunicare, contribuie la educarea tinerii generaţii. Ziua profesională este încă un prilej de a vă exprima preţuirea pe care o meritaţi, recunoştinţa întregii comunităţi şcolare, mulţumirea şi convingerea că sunteţi un partener activ în realizarea programelor educaţionale, un factor promotor al culturii naţionale  nişte consilieri şi ghizi în universul cunoaşterii. Frumoase flori de toamnă vă aducem în dar, dorindu-vă ani mulţi, un soare iubitor şi blînd pentru familiile dumneavoastră, pace, succese, noi realizări, respect şi recunoştinţă. Rămîneţi credincioşi profesiei alese.

Ştefan Paniş, preşedintele raionului Floreşti

Stimaţi pedagogi!

Anual la data de 5 octombrie în  toate instituţiile de învăţămînt din ţara noastră este marcată  Ziua profesională a  lucrătorilor din învățămînt.

În spatele fiecarui om, bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un dascăl. Iar primul dascăl care ne sculptează caracterul și sufletul este, neîndoielnic, învăţătorul. Cînd spui școală, în mintea fiecaruia dintre noi apare chipul profesorului care are  ca misiune să le dezvaluie copiilor „corola de minuni a lumii”, și  marchează profund dezvoltarea personalităţii copilului.

Dragi profesori, vă aduc  sincere felicitări cu ocazia  Zilei profesionale a  lucrătorilor din învățămînt, vă mulțumesc pentru munca imensă şi răbdarea pe care o depuneţi în educaţia copiilor şi tinerilor. Să fiţi mereu sănatoşi, energici, fericiţi.

Vasile Grădinaru, preşedintele raionului Drochia

Stimați angajați  din sfera învățămîntului!

Sunteți acele personalități mari, acei oameni creatori de intelecte, care desăvîrșiți temeinic liniile spiritului elevului de azi – personalitatea de mâine.

Vă împăcați cu soarta zbuciumată pentru că veniți din poporul moldav cu ,,povară a bunătății noastre”.  Meritați din plin toate omagiile și gesturile de apreciere.

Vă felicităm cu ocazia Zilei Profesionale și vă adresăm cele mai sincere mulțumiri din partea consiliului raional Donduşeni.

Pentru efortul depus și abnegația manifestată zi de zi, pentru generozitatea cu care sunteți gata să dezvoltați curiozitatea, setea de cunoștințe, bunătatea și corectitudinea, vă urăm multă sănătate, realizări și performanțe în plan profesional. Să vă bucurați de tot respectul și prestigiul pe care îl meritați din plin.

Cel mai puternic să vă fie templul de refugiu și susținere – FAMILIA!

Victor Chiriac, preşedintele raionului Donduşeni

ONORATE CADRE DIDACTICE, 

Ziua  Lucrătorului din Învăţământ este un fericit prilej de a reitera gândurile de binecuvântare şi de înaltă apreciere pentru efortul Dumneavoastră întru asigurarea unui parcurs educaţional axat pe cei trei piloni: acces, relevanţă, calitate.

Vă urăm să aveţi parte de bucuria sănătăţii, realizări vocaţionale, motivaţie pentru continuarea operei de formare a tinerei generaţii.

Fie ca altruismul dăruit tinerilor să Vă aducă recunoştinţa împlinirilor şi a satisfacţiei perene. Împărtăşiţi lumina sufletelor cu cei ce păşesc pragul şcolii pentru a primi gratitudinea societăţii pe care o meritaţi din plin.

DÎTS Drochia

E miez de toamnă aurie și bogată cu aromă de mere și gutuie coapte, când roada se adună în hambare și aerul are miros de sărbătoare. E Ziua profesională a lucrătorului din învățământ pe care o celebrăm anual la 5 octombrie. Această zi marchează un bilanț în activitatea cotidiană permanentă și dinamică în care se realizeaza procesul educațional. Ne oferă posibilitatea de a stabili ponderea calității activităților realizate, mediatizarea și identificarea soluțiilor la multiplele probleme ce apar în activitățile cotidiene.

Perioada ultimilor ani este marcată de dificultățile financiare pe care le întâmpină instituțiile de învățământ. Profesorii de rând cu managerii sunt nevoiți să facă față situației dificile în care s-au pomenit instituțiile de învățământ. Însă aceasta nu este un impediment în realizarea obiectivelor educaționale stipulate de Codul Educației al Republicii Moldova și actele normative în vigoare. Societatea  continuă să fie factorul primordial ce influiențează educația, și  ar trebui să se includă activ în susținerea școlii  și a  cadrelor didactice, care rămân a fi singurul pilon de sprijin al societății în dezvoltare, în special în educarea copiilor aflați în dificultate, rămași fără dragostea și îngrijirea părintească. Un suport real și eficient este acordat școlilor din raion de către partenerii acestora inclusiv Autoritățile Publice Locale, Biserica, organizațiile non-guvernamentale, agenții economici, ș.a

Cu prilejul zilei profesionale menționăm cadrele didactice care implementează învățământul de calitate în instituțiile  din raion, în special cele ai căror elevi s-au plasat pe locuri premiante la concursurile republicane și internaționale. Elevii profesorilor Anna Brumarel, LT „M.Eminescu” Sudarca; Larisa Ungurean, LT „Gaudeamus” Dondușeni; Ina Cucuetu LT „Alexei Mateevici” Dondușeni; Cristian Serdeșniuc, gimnaziul „Constantin Negruzzi” Tîrnova – s-au plasat pe locuri premiante în cadrul Olimpiadei republicane.

Sub îndrumarea cadrelor didactice: Liliana Grigorovschi – Harașniuc (CCCA Dondușeni),  Ina Guțu (LT „Prometeu” Baraboi), Domnica Vexler (Gimnaziul Țaul) – discipolii au obținut locuri premiante la concursuri realizate la nivel internațional.

În cadrul concursurilor republicane au adus locuri premiante participările elevilor pregătiți de către: Angela Bujag (LT „Alexei Mateevici” Dondușeni), Eudochia Zamfir (Gimnaziul Pocrovca), Ina Guțu (LT „Prometeu” Baraboi), Tatiana Solomca (LT „Alexei Mateevici” Dondușeni).

Apreciem  fidelitatea față de profesie a cadrelor didactice ce activează pe parcursul a mai multor decenii și menționăm următoarele persoane care în acest an împlinesc: 50 ani de activitate – Anastasia Bujor (Gimnaziul „Perspectiva” Arionești); 40 ani de activitae –  Maria Lîsîi (LT „Alexei Mateevici” Dondușeni); 35 ani de activitate – Ludmila Nadolinaia (Grădinița-creșă „Luceafărul” Dondușeni), Dina Repcinscaia (Grădinița „Teremoc” Elizavetovca).

Atenție considerabilă merită toate cadrele didactice care muncesc cu multă dăruire zi de zi pentru a fortifica personalități, viitori cetățeni demni ai Republicii Moldova.

În acest context, Stimaţi educatori, învățători, profesori, manageri școlari Vă adresăm sincere felicitări cu prilejul  Zilei profesionale a lucrătorului din învăţământ.

Mare și frumoasa este misiunea de Profesor!

Chemați la deschiderea unei noi epoci ale învățământului fți mereu lumina  frumosului  pentru a materializa visele și speranțele, năzuințele și aspirația,  conștientizați și  promovați în continuare inițiativele pentru schimbare.

Să vă fie sufletul o oază nemărginită de dragoste și lumină, generator permanent de energie și creativitate. Vă urăm sănătate, prosperitate și elevi dornici de a cuceri noi înălțimi. Să aveți parte de respectul și recunoștința acestora pe care o meritați din plin.

Cu respect Șef OLSDÎ Nina Juraveț

Colaboratorii OLSDÎ

De ziua dumneavoastră, scumpii noştri profesori şi bibliotecari!

În această zi de toamnă aurie, doresc să aduc cele mai sincere felicitări profesorilor noştri, care sunt cele mai nobile şi iubite fiinţe.

Din cele mai vechi timpuri, voi sunteţi figurile centrale, cele mai respectate şi apreciate. Timpurile s-au schimbat, oamenii au cucerit noi şi nebănuite culmi, dar rolul dumneavoastră a rămas acelaşi zi de zi, oră de oră să modelaţi suflete umane, visînd să le faceţi mai bune şi mai luminoase. Sunteţi nişte sfinţi zidiţi între caiete, luminîndu-ne calea de mici.

În această zi minunată de octombrie cu deosebite sentimente de afecţiune şi respect, vă aduc elogiul bine meritat pentru eforturile depuse în munca nobilă de instruire şi educaţie a tinerilor generaţii.

Vă doresc să aveţi parte de bucuria sănătăţii şi prilejul realizărilor vocaţionale. Multă voinţă pentru continuarea lucrului pe care-l faceţi cu dăruire de sine.

Cu multă stimă, Tudor Tertea, şeful Direcţiei Învăţământ Floreşti

PUBLICITATE