Primăria Dondușeni propune spre consultarea publică „Regulamentul privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor în or. Dondușeni”

0
44

Scopul proiectului este reglementarea procedurilor autorizării și schimbării destinației și amenajărilor inițiate în or. Dondușeni

Necesitatea elaborării şi adoptării asigurarea transparenței activității APL, a unui proces participativ de adoptare a actelor normative a APL, informarea și consultarea comunității în procesul decizional.

Prevederile de bază ale proiectului constau în consolidarea într-un singur act normativ local a prevederilor legale aferente principiilor urbanismului și amenajării teritoriilor.

Beneficiarii proiectului sînt: locuitorii orașului Dondușeni, instituțiile publice și private.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt aprobarea unui Regulament lucrativ, în mod participativ și transparent.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

– HG nr. 967/2016 ”Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”,

– Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2009,

– Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006

– Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017,

– Legii privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr. 835/1996,

– Hotărîrii Guvernului RM nr. 306/2000 ”Despre aprobarea Regulamentului privind funcționarea și schimbarea destinației construcțiilor și amenajărilor”

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 22.12.2022, ora 17.00 pe adresa electronică: primariadonduseni@mail.ru (cu mențiunea: regulament_construcții)

sau pe adresa: MD – 5102, or. Dondușeni, str. Independenței 49Persoana de contact: Josan Mihail, arhitect al orașului Dondușeni, tel. de contact 025122045

Proiectul regulamentului poate fi accesat pe pagina oficială a instituției: http://primariadonduseni.md/

Regulament privind schimbarea destinatiei constructiilor și amenajării teritoriilor în or.Donduseni

PUBLICITATE