Mesajul de felicitare a preşedintelui raionului Florești, Ştefan Paniş, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova

0
253

Mult stimați locuitori ai raionului Florești!

Anul 1991 este un an istoric pentru țara noastră. La 27 august a fost proclamată independenţa Republicii Moldova, care a devenit un  stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul fără nici un amestec extern, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului.

Această sărbătoare trezește în fiecare dintre noi un sentiment puternic de solidaritate, respect și recunoștință față de cei care au luptat pentru idealurile neamului, care au construit temelia țării ca stat de drept și au făcut față sfidărilor timpului, contribuind la dezvoltarea Republicii Moldova.

A fi independent nu este un act constatat doar pe hârtie, ci este o responsabilitate enormă pentru viitorul poporului, o muncă asiduă în timp, cu noi și noi provocări.

Astăzi trecem printr-un amplu proces de reforme, care au drept obiectiv dezvoltarea economică a țării, creșterea bunăstării vieții fiecărui locuitor al Republicii Moldova, transformarea într-un stat avansat. Reușita acestor procese depinde de noi. Numai împreună putem să asigurăm identitatea, integritatea şi demnitatea – valori supreme care sunt legate de sentimentul naţional, de datinile strămoşeşti, de cultura trecută prin veacuri, de limba acestui neam.

Eminescu scria: „Naţionalitatea trebuie să fie simţită cu inima şi nu vorbită numai cu gura. Ceea ce se simte şi se respectă adânc, se pronunţă arareori”.

Stimați floreșteni!

Să avem încredere în propriile forţe, pentru a făuri un viitor prosper generaţiilor următoare. Să ne păstram tradiţiile şi valorile, pentru care au luptat înaintașii noştri.

Cu ocazia Zilei Independentei Republicii Moldova Vă transmit cele mai sincere urări de bine, un viitor prosper şi fericit, iar dragostea de Patrie să Vă însoţească pretutindeni.

Cu deosebit respect, în numele Consiliului raional,

Ştefan Paniş, preşedintele raionului Florești 

PUBLICITATE