La Soroca au fost premiați învingătorii concursului cu privire la totalurile recoltării culturilor de grupa I și a rapiței

0
147

Astăzi, 2 august, în holul Palatului de Cultură din municipiul Soroca, de către Direcția Agriculturăși Alimantație a Consiliului raional Soroca s-a desfășurat premierea învingătorilor concursului raional cu privire la totalurile recoltării culturilor de grupa I și a rapiței 2022, din cadrul campaniei de recoltare ”Secerișul 2022”.

În faţa celor prezenţi la festivitate cu un mesaj şi felicitări a venit preşedintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, care a mulţumit conducătorilor, specialiştilor din domeniu, mecanizatorilor şi plugarilor pentru munca depusă.

Vicepreședintele raionului, Iurie Tănase, a prezentat rezultatele recoltei. În cadrul evenimentului, șefa Direcției Agricultură și Alimentație, Aliona Andriuță, a adus la cunoștință procesul verbal al Comisiei concursului raional, prin care învingătorii au fost decernați cu Diploma Președintelui raionului.

https://www.facebook.com/ziarulnostru/videos/734032921210781

Frumoasa dispoziţie de sărbătoare a fost întregită de buchetele de melodii, în interpretarea artiștilor Secției Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca și ansamblul de dansuri populare ”Vatra” din s. Racovăț.

Examinând totalurile recoltării  prezentate de către gospodăriile agricole din raion Comisia raională pentru organizarea și desfășurarea concursului ”Cel mai bun echipaj la recoltarea culturilor de I grupă” a decis:

1 Pentru detașamentele de recoltare care au obținut cea mai înaltă roadă de culturi de prima grupă la hectar (pe grupe)

I grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața  de recoltare

 peste  1000 ha

1.1.   Locul I –  Se premiază  colectivul  detașamentului de  recoltare-transportare din SRL  ”Prietenia Agro” (conducător  Moraru Lilia), care a recoltat de pe 1387 ha de culturi cerealiere și leguminoase de prima grupă câte  3,13 t/ha și 265 ha de rapiță câte 2,8 t ha, cu diplomă  de gradul I  și premiu bănesc în sumă de 1200 lei.

       II grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața de recoltare

de la  600 până la  1000 ha

2.1.  Locul I –  Se premiază  colectivul  detașamentului de  recoltare-transportare din SRL ”Visagromag” ( conducător Sochirca Vasile), care a recoltat de pe 393 ha de culturi cerealiere și leguminoase de prima grupă  câte  4,18 t/ha de și 227 ha de rapiță câte 2,74 t/ha cu diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 1000 lei.

2.2.  Locul II –  Se premiază  colectivul  detașamentului de  recoltare-transportare din GȚ”Cebotari Mihail” (conducător Cebotari Mihail), care a recoltat de pe de  345 ha de culturi cerealiere și leguminoase de prima grupă  câte  3,55 t/ha și 292 ha de rapiță cite 2,5t/ha  cu diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă de 900 lei.

2.2.  Locul III –  Se premiază  colectivul  detașamentului de  recoltare-transportare din SRL ”Agrostoc Prim” (conducător Ilașcu Igor), care a recoltat 554 ha de culturi cerealiere și leguminoase de prima grupă câte  3,18 t/ha și 155 ha de rapiță cîte 3,22 t/ha cu diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 800 lei.

Se menționează colectivul de recoltare-transportare cu Mențiune și premiu banesc în sumă de 600 lei din :

       – SRL ”Oclanda Agro” conducător Cebotari Pavel      

       III grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața de recoltare

de la  400 până la  600 ha

3.1.   Locul I –  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare   din         

       SRL ”Scripta Prim” ( conducător Bric Valentina),   care a recoltat de pe 270 ha de culturi

      cerealiere și leguminoase de prima grupă   câte  4,04 t/ha  și 159 ha de rapiță câte 2,26 t/ha  cu
      diploma de  gradul I și premiu bănesc în sumă de 900 lei.

3.2. Locul II –  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare   din

      GȚ ”Vitalie Bacalîm”  (conducător Bacalîm Vitalie,   care a recoltat de pe 378 ha de culture
      cerealiere și leguminoase de prima grupă  câte  3,34 t/ha și 104 ha de rapiță cțte 3,2 t/ha,
       cu diploma  de gradul II și premiu bănesc în sumă de 800 lei.

3.3.  Locul III–  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare   din SRL

         ”Crister Agro”  ( conducător  Terentii Alla), care a recoltat de pe 460 ha de culturi cerealiere
        și leguminoase de prima grupă câte 3,0 t/ha , cu diploma 
        de gradul III și premiu bănesc în sumă de 700 lei

       Se menționează colectivele de recoltare-transportare cu diploma de onoare și premiu banesc în
      sumă de 500 lei:

       –  SA ”Alfa-Nistru”  conducător Petrovici  Oxana

       – SRL ”Rai Agro Invest” conducător  Gaideiec Mihail      

IV grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața de recoltare

de la  200 pînă la  400 ha

4.1.  Locul I –  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare   din

        SRL ”Trifauți Agro” (conducător Focsa Ion), care a recoltat de pe 135 ha de culturi cerealiere     
        și leguminoase de prima grupă  câte 3,3 t/ha și 115 ha de rapiță câte 4,01 t/ha, cu diploma  de
        gradul I și premiu bănesc în sumă de 700 lei.

4.2.  Locul II–  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare   din GȚ
       ”Solovei Victor”  ( conducător Solovei Victor),  care a recoltat de pe 144 ha de culturi   
        cerealiere și leguminoase de prima grupă  câte 3,21 t/ha  și rapiță 65 ha  câte 3,0 t/ha , cu  
        diploma  de  gradul II și premiu bănesc în sumă de 600 lei.

4.3.   Locul III –  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare   din  

         SRL ”Brichet Prim”  ( conducător  Avornicița Lilia),   care a recoltat de pe 176  ha de culturi
         cerealiere și leguminoase de prima grupă câte 3,05 t/ha și 75 ha de rapiță câte 1,7 t/ha, cu
         diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 500 lei.

            Se menționează colectivele de recoltare-transportare cu diploma de onoare și premiu banesc în sumă de 500 lei:

            – SRL ”Silvitrans” conducător Braga Petru

            – GȚ ”Marciuc Valentina” conducător Marciuc Valentina
            – CAP ”A.Gusacinschi” conducător Cravciuc Ilie

       V grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața de recoltare

de la  100 până la  200 ha

5.1.  Locul I –  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare   din

         SRL ”Agroselect Vasilcău”   conducător Cebotarean Iurie),   care a recoltat de pe 110 ha de
         culturi cerealiere și leguminoase de prima grupă  câte  5,2 t/ha  și 30 ha de  rapiță câte 3,8
         t/ha, diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 600 lei

5.2.  Locul II–  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare    

        SRL”Vam For Agro”  (conducător Pascaru Ion), care a recoltat de pe 127 ha de culturi
        cerealiere și leguminoase de prima grupă câte  4,1 t/ha, cu diploma  de  

        gradul II și premiu bănesc în sumă de 500 lei.

5.3.   Locul III –  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare   din  

        SRL ”Soragrovis”   (conducător  Ivanov Vladimir),   care a recoltat 146 ha de culturi cerealiere și leguminoase de prima grupă  câte  4,0 t/ha, cu  diploma de   gradul III și premiu bănesc în sumă de 400lei

            Se menționează colectivele de recoltare-transportare cu Mențiune și premiu banesc în sumă de 400 lei:

 • CP ”CVA ”Virocagro” , conducător Andriuța Constantin
 • SRL ”Diamax Agro” conducător Coțaga Ion

       VI grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața de recoltare

de până la  100  ha

6.1.  Locul I –  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare   din   

        SRL”Agropalii ” conducător   Palii Ion,   care a recoltat de pe 13 ha de culturi cerealiere și   
        leguminoase de prima grupă câte  4,0 t/ha, cu diploma  de  gradul I și  premiu bănesc în sumă
        de 500 lei
6.2.  Locul II –  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare   din

       SRL ”Limburg” conducător Brega Vadim, care a recoltat de pe 92 ha culture cerealiere și
       leguminoase de prima grupă  câte  3,6 t/ha, cu diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă
       de 400 lei.

6.3. Locul III–  Se premiază    colectivul   detașamentului   de    recoltare-transportare   din

       GȚ ”Dumitraș Andrian”  conducător Dumitraș Andrian,   care a recoltat de pe 80 ha de culturi
       cerealiere și leguminoase de prima grupă  câte 3,5 t/ha, cu diploma  de gradul III și premiu
       bănesc în sumă de 300 lei

            Se menționează colectivul   detașamentului de recoltare-transportare cu diploma de onoare și premiu banesc în sumă de  300 lei:

 • GȚ ”Furdui Mihail” conducător FurduiMihail
 • GȚ ”Micolenco Vadim”, conducător Micolenco Vadim”
 • SRL”Cobgeanca Sor” conducător Eremița Vladimir
 • Colegiul Tehnnic Agricol director Nesterenco Constantin
 • SRL ”Slobagrosor”, conducător Ghervas Anatolie
 • SRL ””Alvire Sor”, conducător Mînzat Vitalie
 • SRL ”Hrisalvis”, conducător Hriplivîi Ion
 • SRL ”Agroselect Vadeni”, conducător Sochirca Haralambie
 • SRL  ”TMT Grup”, conducător Ursachi Tudor
 • SRL”Regina Cimpiilor” conducător Donțu Petru
 • SRL”Ilina”  conducător Topală Larisa
 • GȚ ”Bunescu Petru”, conducător Bunescu Petru

II. Pentru echipajele combainerilor

Între combinele  de marca SC-5 „NIVA”

2.1.1.Locul I – Se premiază echipajul condus de combainerul  Popa Victor din

         GȚ ”Vitalie Bacalâm” care a treierat cu combina SC-5 ”NIVA”- 550 tone de

          cereale și se  acordă diploma de gradul I și premiu bănesc de 350 lei.

2.1.2.Locul II – Se premiază echipajul condus de combainerul  Medinschii Mihail   din

         SRL ”Oclanda Agro care a treierat cu combina SC- 5 ”NIVA”- 367  tone de cereale și se  

         acordă diploma de gradul II și premiu bănesc de 300 lei.

2.1.3.Locul III – Se premiază echipajul condus de combainerul  Lisnic Ion din

          GȚ”Vitalie Bacalâm” care a treierat cu combina SC- 5 ”NIVA”- 330 tone de cereale și se

          acordă diploma de gradul III și premiu bănesc de 250 lei

                         Între combinele  de marca DON, SAMPO,CLAAS și alte mărci străine

2.2.1. Locul I – Se premiază echipajul condus de combainerul Carp Oleg din SRL”Agrostoc Prim”
          care a treierat cu combina  Clas Lexion– 2261 tone de cereale și se

           acordă diploma de gradul I și premiu bănesc de  350 lei.

2.2.2. Locul II – Se premiază echipajul condus de combainerul Furdui Vitalie  din

          SRL”Prietenia Agro” care a treierat cu combina  CLAAS Tucano- 1910 tone de

         cereale și se acordă diploma  de gradul II  și  premiu bănesc în sumă 300 lei.

2.2.2  Locul III – Se premiază echipajul condus de combainerul  Comendant Serghei din

         SRL”Prietenia Agro” care a treerat cu combina  CLAAS TUCANO- 1643 tone de 

           cereale și se acordă  diploma  de gradul III și  premiu bănesc în sumă 250 lei.d

●  Se menționează echipajele care au treierat peste 700 tone de cereale se premiază cu diploma și premiu bănesc în sumă de 200 lei

– Borozan Petru din SRL ”Prietenia Agro” a treierat cu combina Claas Tucano – 1521 tone

– Cebotari Veaceslav din  GȚ”Cebotari Mihail”a treierat  combina New Holland – 1360 tone

– Prodan Mihail  din SA”Alfa Nistru ” a treierat cu combina  Vector- 1045 tone

– Rîjac Igor din SRL ”Visagromag” a treierat cu combina New Holland – 1017,9 ha

– Focșa Ion din SRL ”Trifauti Agro” a treierat cu combina New Holland – 908 tone

– Mihailov Andrian dinSRL”Scripta Prim” a treierat cu combina New Holland – 896 tone

– Rotari Ion  din  GȚ”Vitalie Bacalîm” a treierat cu combina  ACROS – 775 tone 

– Paladenco Vitalie din SRL ”Visagromag” a treierat cucombina John Deere – 705 tone

III. La transportarea cerealelor cu automobilele KAMAZ,MAZ, mașini grele de marcă străină și tractoarele T-150, K-700

3.2.1. Locul I – Se premiază  Melniciuc Constantin    din SRL”Crister Agro”  care a transportat     

          cu   autocamionul  KAMAZ – 1380 tone de cereale și se acordă diploma  de gradul I  și   

          premiu bănesc în sumă  350 lei.

3.2.2. Locul II – Se premiază Pleșca Ghenadie din SRL ”Agrostoc Prim”care  a transportat cu

          autocamionul KAMAZ – 958 tone de cereale și se acordă  diploma  de gradul I și 

             premiu bănesc în sumă 300 lei.

3.2.3  Locul III – Se premiază  Gulica Aurel din SRL”Prietenia Agro” care  a transportat cu

            autocamionul KAMAZ – 632 tone de cereale și se acordă  diploma  de gradul III și 

             premiu bănesc în sumă 250 lei.

          IV  La transportarea cerealelor cu  automobilele GAZ, ZIL și  cu tractoarele MTZ, IUMZ

4.2.1. Locul I – Se premiază Andrieș Gheorghe din GȚ ”Cebotari Mihail”  care a transportat cu

           tractorul MTZ – 1076 tone de cereale și se acordă  diploma  de gradul I  și  premiu

           bănesc în sumă 350 lei.

4.2.2  Locul II – Se premiază  Levco Vasile din SRL ”Prietenia Agro” care  a transportat cu

          tractorul MTZ – 992 tone de cereale și se acordă  diplomă  de gradul II și 

          premiu bănesc în sumă 300 lei.

4.2.3  Locul III – Se premiază   Borziac Dmitrii din SRL ”Trifauți Agro” care  a transportat     

          cu  tractorul MTZ   – 908  tone de cereale și se acordă  diplomă  de gradul III și   

            premiu bănesc în sumă  250 lei.

●  Se menționează  detasamentele de transportare care au transportat  peste  700 tone de cereale  din cîmp la deposit cu tractoare și autocamioane GAZ se premiază cu diploma și premiu bănesc în sumă de 200 lei

            – Negru Valerii din SRL ”Prietenia Agro” – a transportat 887 tone

            – Stanco Igor din SRL ”Visagromag” – a transportat 860 tone

            – Perciun Nicolae din SRL ”Visagromag” – a transportat 814n tone

            – Vrancean Ion din GȚ ”Vitalie Bacalîm” – a transportat 880 tone

            – Cazacu Iurie din GȚ ”Vitalie Bacalîm” – a transportat 775 tone

            – Cojocaru Vladimir dil SRL ”Scripta Prim” – a transportat 796 tone

            – Zabulica Serghei din GȚ ”Cebotari Mihail” – a transportat 881 tone

                                  

                    

          

PUBLICITATE