100 de ani de la nașterea soroceanului Anatol Corobceanu

0
61

Om de cultură, activist politic și redactor, Anatol Corobceanu s-a născut la 10 ianuarie 1922, la Soroca. A decedat la 16 noiembrie 1976, la Chişinău, în urma unui atac de cord. Descendent dintr-o veche familie de intelectuali basarabeni, și-a făcut studiile la liceele din Soroca şi Tighina. În 1940 se înscrie la Facultatea de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic din Chişinău. A participat la război (1941-1944) ca cercetaş-radiotelegraf în spatele frontului german, în componenţa unor unităţi de partizani din Bielorusia, Ucraina şi Carpaţi. A fost colaborator al ziarului „Tinerimea Moldovei”, apoi redactor-şef la Sectorul de traduceri al Institutului de Istorie al PCM, iar concomitent face studii de drept.

Între anii 1953-1960 a ocupat funcţia de viceministru al Culturii din fosta RSSM. Din 1960 e încadrat în munca de partid: secretarul doi al Comitetului orăşenesc al P.C.M. din Chişinău, şeful Secţiei administrative a C.C. al P.C.M., vicepreşedinte al Comitetului Republican de Control de Partid şi de Stat. Din 1963 şi până în 1970 a fost vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri al RSSM, ocupându-se de problemele dezvoltării culturii, învăţământului, ştiinţei, medicinei şi ocrotirii sociale.

Pe parcursul a două decenii, din iniţiativa şi cu susţinerea sa, prin localităţile republicii au apărut şcoli de muzică şi de artă plastică, librării. De numele lui sunt legate nemijlocit multe şi frumoase izbânzi obţinute în viaţa spirituală a societăţii din Moldova: inaugurarea Aleii Clasicilor în Grădina Publică din Chişinău, deschiderea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, înfiinţarea studioului „Moldova-film”, a Televiziunii Naţionale, a Teatrului de Operă şi Balet, a teatrelor „Luceafărul” (Chişinău) şi „Vasile Alecsandri” (Bălţi), a Institutului de Arte, a Muzeului Republican de Literatură „D. Cantemir”, a Muzeului de Istorie din Cahul, a Conacului familiei Ralli din Dolna, a Casei memoriale „Alexei Mateevici”, a „Orheiului Vechi”, editarea unor ediţii completate şi îmbunătăţite ale operelor clasicilor noştri, primele turnee ale teatrelor din Chişinău în România şi invers. Mulţi oameni de seamă au beneficiat de ajutorul lui practic, material şi moral. A ajutat, a ocrotit şi a îndrumat multe talente autentice.

La 16 noiembrie 1970, fiind un lider neoficial, dar şi nonconformist al intelectualităţii basarabene, a fost învinuit de „pasivitate” în lupta cu „manifestările naţionaliste” şi eliberat din funcţie, trimis să lucreze conform specialităţii, în funcţia de locţiitor al ministrului justiţiei din RSSM, post deţinut până în 16 noiembrie 1976.

Numele lui Anatol Corobceanu îl poartă una din străzile municipiului Chişinău, iar în municipiul Soroca, în apropierea autogării se află casa, cu placă memorială, în care s-a născut Anatol Corobceanu.

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

PUBLICITATE