Centrul unic de apel al SFS – modalitate de comunicare directă și operativă cu contribuabilii

0
5

Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat reprezintă o modalitate de comunicare directă și operativă cu beneficiarii principali ai serviciilor autorității fiscale. Linia telefonică gratuită (0 8000 1525) permite eliminarea neclarităților privind determinarea specialistului necesar și numărul potrivit pentru a-l contacta.

Pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2021, de către operatorii Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat au fost recepționate 131 399 apeluri de la contribuabili. Informația detaliată se prezintă conform tabelului.

Nr. butonDescrierea butonuluiNr. apeluri
Butonul 1Consultații în domeniul legislației fiscale34 029
Butonul 2Asistența Tehnică96 995
Butonul 3Semnalarea cazurilor de nerespectare a legislației fiscale365
Butonul 4Semnalarea situațiilor de conflict, corupție din partea funcționarilor fiscali9
Butonul 5Verificarea timbrelor de acciz1

Referitor la apelurile privind raportarea faptelor ilegale din partea angajaților Serviciului Fiscal de Stat, urmare a cercetărilor de serviciu întreprinse, nici în unul din cazuri informația nu s-a confirmat.

Pentru a primi consultații, persoanele care vor apela la Centrul unic de apel vor naviga prin următorul meniu:

Butonul 1 – Consultații în domeniul legislației fiscale, care va avea următoarele compartimente:

  • Informații privind impozitul pe venit;
  • Informații privind taxa pe valoare adăugată și accize;
  • Informații privind impozite, taxe locale și patenta de întreprinzător;
  • Alte întrebări.

Butonul 2 – Asistența Tehnică;

Butonul 3 – Semnalarea cazurilor de nerespectare a legislației fiscale;

Butonul 4 – Semnalarea situațiilor de conflict, corupție din partea funcționarilor fiscali;

Butonul 5 – Verificarea timbrelor de acciz.

Programul de lucru al operatorilor Centrului corespunde cu programul de lucru al instituției și este anunțat de către robotul telefonic persoanelor care apelează în afara orelor de program.

Totodată, robotul telefonic oferă și informația cu privire la depunerea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

PUBLICITATE