Protecție socială – eforturi comune

0
1065

Începutul toamnei este marcat întotdeauna de sărbători frumoase. Una din ele este sărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”. Este o ocazie specială, care oferă prilejul de a evidenția și valorifica eforturile depuse de toți angajații din domeniul Protecției Sociale și, în special, a celor din domeniul Asistenței Sociale. Astfel, această zi este dedicată totalmente pentru a valorifica meritele colegilor noștri.
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familie Soroca, este o familie mare cu circa 450 de angajați care zilnic sunt la datorie, acordând sprijin și suport persoanelor, familiilor, copiilor în dificultate. Colectivul Direcției este format din oameni onești și devotați profesiei: specialiști, manageri de Secții, Servicii, asistenți sociali comunitari, lucrători sociali, asistenți parentali profesioniști, asistenți personali, părinți educatori. Pentru noi, oamenii constituie cea mai mare valoare şi bogăție, iar protecția socială a populației este o condiție prioritară pentru dezvoltarea umană, sporirea calității vieții cetățenilor. Activitatea fiecărui angajat din domeniul social este o sarcină deosebit de responsabilă, necesară și actuală. Munca angajaților din domeniul social cere răbdare, devotament şi profesionalism.
Dragi colegi, îmi exprim întreaga recunoştinţă pentru Dumneavoastră, pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor sociale, pentru munca depusă cu dăruire de sine, pentru bunătatea, respectul şi receptivitatea manifestată faţă de cetăţeni. Vă doresc prosperitate, putere și răbdare, multă sănătate, succese și mari realizări în domeniul pe care îl îmbrățișați, să aveți parte de multe bucurii, fericire, linişte în suflet şi recunoştinţă din partea celor din jur.
Cu respect, Nicuța Vladimir,
șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a familiei Soroca


La nivel de raion activitățile de susținere socială a categoriilor de persoane în dificultate sânt realizate de către Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca, prin intermediul Serviciilor sociale și instituțiilor sociale fondate de către Consiliul raional Soroca.

Un rol important în oferirea suportului primar în ghidarea și asistarea persoanelor/familiilor, copiilor în dificultate la nivel de comunitate îi revine Serviciului Asistență Socială Comunitară, în cadrul căruia activează un manager de serviciu și 42 asistenți sociali comunitari prin intermediul cărora este asigurat accesul populației la serviciile și prestațiile sociale: informare, consultare, sensibilizare, referire a cazurilor către servicii sociale specializate și de specializare înaltă, oferirea suportului în perfectarea anumitor acte pentru servicii și prestații sociale etc.

În domeniul protecției familiilor cu copii, Serviciul protecția familiei și copilului aflat în dificultate din cadrul Direcției, asigură respectarea drepturilor copilului, ocrotirea copilului şi a familiei prin asistenţă, acordare a serviciilor de prevenire a intrării copilului în dificultate, intervenţie în caz de necesitate şi aprobarea măsurilor de protecţie.
Realizarea măsurilor de protecție și asistență destinate familiilor cu copii favorizează menţinerea copilului în familie şi în comunitate datorită dezvoltării Serviciilor de plasament familial: adopţia, tutela/curatela, asistența parentală profesionistă, casa de copii tip familie, Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii Astfel, anual circa 1600 copii beneficiază de serviciile sociale de prevenire și suport oferite în scopul diminuării situațiilor de risc.
În cadrul Direcției activează și Secția protecția persoanelor în etate și cu dizabilități, care include următoarele Servicii:
• Serviciul Asistență Personală – destinat persoanelor cu dizabilităţi severe cu vârsta de peste 3 ani care întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor şi activităţilor cotidiene fără suport din exterior. La momentul actual de serviciul Asistență Personală beneficiază 279 persoane cu dizabilități severe din raionul Soroca.


• Serviciul îngrijire socială la domiciliu, se prestează de către 79 lucrătorii sociali din raionul Soroca care au la îngrijire 615 persoane în etate și cu dizabilități. Lucrătorii sociali oferă suport la procurarea produselor alimentare, mărfurilor de uz casnic, a medicamentelor, ajută la aprovizionare cu apă etc. Pe lângă serviciile gratuite, începând cu anul 2021 Direcția prestează și servicii de îngrijire socială la domiciliu contra plată. La moment de servicii contra plată beneficiază 4 persoane din r-nul Soroca.
• Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate – are ca scop prevenirea excluziunii sociale a persoanelor în dificultate. Pe perioada anilor 2018-2021 de acest Serviciu au beneficiat circa 280 familii în dificultate.
• Serviciul de protezare și ortopedie prin intermediul căruia în perioada anilor 2018-2021 au fost asigurate circa 1305 persoane în etate și cu dizabilități cu mijloace tehnice și ajutătoare.
• Serviciul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare – în perioada anilor 2018-2021a oferit celor peste 520 persoane în vârstă şi cu disabilităţi bilete balneo-sanatoriale pentru reabilitarea/recuperarea stării de sănătate.
• Ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului – prestație socială de care anual beneficiază circa 8000 familii în dificultate.


• Compensaţia pentru serviciile de transport – stabilită persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, copiilor invalizi și invalizilor din copilărie. Anual de această prestație socială beneficiază circa 4950 persoane.

Un rol semnificativ în asigurarea bunăstării persoanelor adulte/copiilor în dificultate le revin serviciilor sociale specializate de plasament: „Casa Comunitară” s. Voloave, Centru comunitar multifuncţional „Împreună” din s.Rublenița, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vîrstnice Azilul „ACASĂ”, Centrul multifuncțional „Cosăuți” din s.Cosăuți, Centrul pentru persoanele fără adăpost „Revenire”.
Protecția socială a populației este elementul cheie în realizarea scopului comun al activităţii noastre – de a acorda servicii sociale calitative şi de a fi mai aproape de cetăţeni.

PUBLICITATE