În primăria Soroca va fi implementat Sistemul CIM…

0
74

Primarul mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, viceprimarii și specialiști din cadrul primăriei au participat la sesiunea de instruire, online, „Diseminarea bunelor practici în implememtarea Sistemului de Control Intern Managerial” (CIM), organizat de USAID prin intermediul Programului „Comunitatea Mea”.

Instruirea s-a axat pe subiectul creării grupului de lucru pentru implementarea CIM și aprobarea Planului de acțiuni privind impelmentarea CIM. Urmează ca prin Dispoziția primarului să fie creat, în primăria mun. Soroca, acest grup de lucru, care până la finele anului să elaboreze și Planul de acțiuni necesar. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial ar însemna identificarea și descrierea proceselor, pe etape, pentru exercitarea atribuțiilor angajaților primăriei, având în vedere și Fișa postului. La recomandarea experților din Programul „Comunitatea Mea”, pentru îmbunătățirea procesului de implementare a CIM este necesară crearea Serviciului de audit intern, care va avea drept obiectiv ridicarea calității serviciilor prestate prin autoevaluarea Sistemului Control Intern Managerial în vederea reflectării unei situații veridice.

Serviciul de presă al primăriei mun. Soroca

PUBLICITATE