Omule, opreşte-te!

0
56

Deja mai mulți ani bibliotecile se aflau în criză de relații cu comunitățile ce le serveau. Criza se manifesta prin discrepanța între așteptările consumatorilor de servicii bibliotecare și imposibilitatea instituției de a face față acestor așteptări. Omul grăbit de azi, presat de timp și împrejurări, dar obligat să fie bine informat, cerea servicii calitative oferite rapid, în scurt timp de așteptare, cu facilități tehnice, cu listare de documente, cu căutări informative extra bibliotecare. Bibliotecile cu forme clasice de servire nu se mai încadrau în perimetrul așteptărilor.
Deja existau mai multe semnale de decădere a instituției cărții la segmentul expus mai sus de activitate, dar recuperarea acestor rămâneri în urmă necesitau eforturi considerabile, atât financiare cât și profesionale. Colacul de salvare l-a aruncat în 2012 Programul Novateca, program de informatizare și modernizare a bibliotecilor din țară susținut financiar de Fundația Bill și Melinda Gates, realizând obiectivele de modernizare ale acestora. „Realizarea” a pus bibliotecarii din raion în situația de a înfrunta un șir de bariere profesionale, de a se desăvârși, de a căuta soluții. Mai mulți bibliotecari s-au poziționat ca promotori ai noului, ca luptători pentru o imagine calitativă. Și nu au pierdut lupta cu realitatea. Au întreprins acțiuni de înaltă ținută profesională. Au reușit să culturalizeze breasla. Colegiul de Arte „N. Botgros”, specialitatea biblioteconomie și asistență informațională, Secția Cultură și Turism Soroca, Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” și-au propus intenția realizării unui proiect de promovare a modelelor profesionale care au materializat aspirațiile purtătorilor de cultură scrisă într-o perioadă deloc favorabilă culturii, întitulat „Portret de bibliotecar”. Se va identifica nume de angajați, care de unele singure sau în colaborare au schimbat imaginea socială a instituției și se vor aduse la cunoștință publicului larg. În materializarea ideii mizăm la acest segment pe partenerii mass-media: echipa “Ziarului Nostru” și “Observatorul de Nord”. Perioada de realizare este: aprilie 2021 – aprilie 2022. Concept: Eugenia Railean. Grupul de realizare: Tamara Coșciug, specialist Secția Cultură și Turism Soroca, Viorica Gaja, director BM „M. Sadoveanu” Soroca, Eugenia Railean, profesor, Colegiul de Arte „N. Botgros” Soroca.
În prejma Zilei Profesionale a Bibliotecarului vin cu un mesaj de susținere a breslei din ținut. Ajutați-vă comunitatea ce o serviți. Ajutați-vă oamenii să se realizeze acasă, să corespundă locului de muncă ce-l practică, să-și păstreze familia, să ocrotească valori. Învățați-i cum să-și apropie de suflet copiii, cum să le devină prieteni. Adaptați-vă la moment. Nu vă plângeți de lipsă de finanțe. Nu vă plângeți de lipsă de atenție. Creați posibilități de contacte cu comunitatea. Ieșiți din periferia comunității. Faceți-vă vizibile. Multe flori din grădina valorilor ce le promovați. Vivat profesia!


Eugenia Railean, profesor,
Colegiul de Arte „N. Botgros”,

PUBLICITATE