Consiliul raional Soroca și Instituția Publică Liceul Teoretic ”Constantin Stere” au semnat un acord de colaborare

0
596

La data de 04 martie 2021, în Sala de Protocol a Consiliului raional Soroca, a fost semnat un Acord de Colaborare, între Consiliul raional Soroca, reprezentat de Președintele raionului Soroca, dnul Veaceslav RUSNAC și Instituția Publică Liceul Teoretic ”Constantin Stere” în persoana directorului Vasile Baș.

Obiectul prezentului acord este dezvoltarea parteneriatului dintre Consiliul Raional Soroca și IP Liceul Teoretic ”Constantin Stere” pentru colaborarea și corelarea eforturilor în vederea implementării proiectului ”Education for the development of refinement in creative and productivefield on both sides of the Prut” (Educație pentru dezvoltarea rafinamentului în domeniile creative și productive de pe ambele părți ale Prutului), având ca beneficiar final IP Liceul Teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca și implementat în parteneriat cu Fundația Solidaritate și Speranță din Iași, iar Consiliul raional Soroca urmează să contribuie financiar cu suma de 250 mii lei. Obiectiv tematic: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare; Prioritatea programatorului: Cooperarea instituțională în domeniul educațional pentru creșterea accesului la educație și calitatea educației; Rezultatele așteptate prioritare la care proiectul ar trebui să contribuie: Cooperarea consolidată între instituțiile de învățământ care duce la creșterea calității programelor de educație disponibile în zona eligibilă, precum și la îmbunătățirea accesibilității la educație și la asigurarea competențelor adecvate relevante pentru piața muncii.

Locația activităților: Iași, Soroca Obiectiv specific 1: Creșterea competențelor, abilităților și abilităților deținute de elevi și tineri în domeniile dansului, muzicii, gătitului, IT, sănătății, prin schimburi de expertiză și non- instruiri educaționale formale la nivel transfrontalier, pe parcursul a 12 luni, cu baza investițiilor în dotări specifice. Obiectivul specific 2: Creșterea competențelor, abilităților și abilităților deținute de cadrele didactice din domeniul motivației muncii și managementul stresului profesional, competențe TIC și educație nonformală, timp de 12 luni, prin schimburi de expertiză. Pe lângă faptul că elevii și profesorii vor beneficia de instruiri, schimb de experiență în România, instituția va fi dotată cu:

1. Pian;

2. Costume naționale pentru 30 elevi;

3. Costume de gală pentru 30 elevi;

4. Sala de computere: laptopuri, licențe specializate pentru laptopuri, licență specializată pentru programe, printer multifuncțional, videoproiector, foto cameră, DWD player;

5. Mobilier pentru sala de calculatoare;

6. Mobilier și echipament pentru sala de pregătit bucate ;

7. Materiale promoționale a instituției atât în țară cât și peste hotare.

La eveniment au mai participat dnul Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca; vicepreședinții raionului Soroca, dna Svetlana Paunescu și dna Alla Bordianu; dna Asea Railean, președintele Asociației Obștești „Soarta”- manager al proiectului respectiv și dnul Vasile Baș, directorul Instituției Publice Liceul Teoretic „C. Stere”- aplicant la proiect.

PUBLICITATE