Municipiul Soroca, în lista orașelor-poli de creștere regională

0
293

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, Programul Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova.

Programul are drept scop dezvoltarea socio-economică a 6 municipii – centre regionale în Republica Moldova (Cahul, Comrat, Ungheni, Orhei, Soroca și Edineț), în vederea transformării acestora în poli de creștere, capabili să susțină extinderea dezvoltării în zonele rurale proxime și să asigure ocuparea forței de muncă. Astfel, încât rețeaua de orașe-poli de creștere regională să devină atractivă pentru locuitori, antreprenori și vizitatori.

„Implementarea Programului urmărește soluționarea problemelor fundamentale de dezvoltare socio-economică în 6 municipii și valorificarea potențialului acestora. În acest sens, programul își propune să ofere suport în depășirea carențelor de dezvoltare și atingerea indicatorilor corespunzători orașelor – poli de creștere regională. Obiectivele specifice al programului urmăresc îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces cu zonele adiacente; dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea; revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice; modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice”, a menționat ministrul.

Totodată, Ion PERJU a declarat că prin implementarea Programului, sunt stabilite următoarele finalități: modernizarea a minim 67.8 km străzi (inclusiv borduri, trotuare și ieșiri de acces); procurarea a minim 80 de unități pentru dotarea sistemelor de transport public urban in cinci municipii; lansarea a patru incubatoare de afaceri; echiparea a două platforme industriale noi; crearea a patru centre de business; asigurarea accesului la canalizare pentru minim 20.000 cetățeni; construirea unei noi stații de tratare a apei (mun. Edineț); construirea a trei stații noi de epurare a apelor uzate (mun. Soroca, Ungheni și Comrat); asigurarea cu iluminare stradală a minim 20 km de străzi; amenajarea și echiparea a cinci zone multifuncționale de recreere  cu acoperire regională; construirea a patru complexe sportive regionale noi; revitalizarea centrelor civice în trei municipii; revitalizarea urbană a minim 20 curți a blocurilor locative.

„Programul prevede implementarea unui portofoliu de proiecte, care reflectă prioritățile individuale specifice ale fiecărui municipiu, determinate în baza evaluării necesităților minime pentru consolidarea potențialului de orașe–poli de creștere regională. Proiectele vor fi orientate spre  reabilitarea infrastructurii drumurilor, dezvoltarea sistemului de transport urban, construcția piețelor agro-alimentare, amenajarea zonelor de odihnă și agrement, dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice, extinderea rețelelor de canalizare”, a precizat ministrul.

Pentru realizarea Programului sunt necesare mijloace financiare în sumă totală de circa 2,781.4 miliarde de lei, sumă orientată spre acoperirea necesităților prioritare ale municipiilor beneficiare.

În context, în următorii șapte ani (2021 – 2027) din bugetul statului vor fi alocate 822 milioane de lei: mun. Cahul va beneficia de 545, 6 mln. Lei; Comrat – 460, 9 mln. de lei; Ungheni- 641,6 mln. lei, Edineț – 254,2 mln. lei, Soroca – 629, 5 mln. lei, Orhei – 232, 3 mil. lei, iar 6 mln de lei vor fi alocați pentru activități de monitorizare, evaluare și consolidare a capacităților autorităților publice locale. Alte surse financiare necesare pentru implementarea Programului vor fi oferite de donatori și organizațiile financiare internaționale, inclusiv, contribuția APL. 

Notă: Programul Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova a fost elaborat întru asigurarea implementării Legii nr. 239/2016 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020. Implementarea Programului urmează să sprijine realizarea Agendei 2030 de dezvoltare durabilă în Republica Moldova.

PUBLICITATE