Premiu anual, în mărime de până la 50% din salariile de bază

0
653

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019, care prevede acordarea premiului anual pentru angajații instituțiilor publice bugetare (instituții de învățământ general, biblioteci, muzee, instituții teatrale și concertistice, de cercetare și sportive etc.).

De asemenea, în cadrul ședinței a fost aprobată și Hotărârea pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ, care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, și prevede acordarea premiului anual personalului din instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic, care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică.

Astfel, angajații din cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional tehnic și superior, biblioteci, muzee, instituții teatrale, concertistice, de cercetare și sportive vor beneficia de premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2019, în mărime de până la 50% din salariile de bază.

PUBLICITATE