La Cernița se seamănă lucruri frumoase

0
50

Iurie Cheleş, primarul satului Cerniţa, rl. Floreşti

Una din problemele cheie, cu care se confruntă sătenii mei, este lipsa apei potabile. Din cele 180 fântâni din  sat, majoritatea au un nivel scăzut de apă. În acest an am reușit, cu susținerea Consiliului Raional, proiectul tehnic şi ridicarea topografică de aprovizionare cu apă potabilă pentru s. Cerniţa, în sumă de 200 mii lei. Am aderat la grupul de primării care vor fi aprovizionate cu apă potabilă prin intermediul agenției ADR NORD, suma totală a proiectului fiind de peste 50 mln, pentru s. Cerniţa fiind preconizate 8 mln.400mii.

Împreună cu colectivul primăriei am scris şi depus un proiect la AIPA, pentru procurarea unui tractor MTZ 82.1 cu lama de zăpadă, în sumă de 350 mii lei, pentru întreținerea drumurilor locale pe timp de iarnă şi lichidarea gunoiștilor de pe teritoriul satului. Este de menționat ca contribuția primăriei  fiind de 68 mii lei, iar 282 mii lei – grant din partea AIPA.

Tot în decursul acestui an, am executat un pavaj şi îngrădit cu gard de fier teritoriul unde este amplasat monumentul eroilor căzuţi pe câmpul de luptă în cel de-al 2-lea război mondial, în sumă de 300 mii lei. În valoare de 8 mii lei, s-a reparat şi amenajat oficiul-administrativ din Căminul Cultural al s. Cerniţa. A fost schimbată poarta de la cimitirul sătesc, în sumă de 12mii lei.

S-a efectuat reparație cosmetică şi s-a dotat cu tot necesarul, Grădinița de copii “LICURICI”, care la 1 septembrie şi-a reluat activitatea. Până la mijlocul lunii noiembrie, la grădiniță,  vor fi amenajate  două complexe de joacă pentru copii, în valoarea de 74 mii lei.

S-au reparat drumurile locale, 700 m – varianta albă, din Fondul Rutier în sumă 110 mii lei. Din sursele proprii, în mărime de 74 mii lei, s-a reparat o porțiune de drum (400 m – varianta albă), s-a asfaltat 360 m (lungime) din Fondul de Stat DRUMURI BUNE 2. Preconizăm până la sfârşitul lunii noiembrie să reparăm o porțiune de 1100 m de drum – varianta albă, în sumă de 300 mii lei.

În acest an,  Colectivul Artistic  la Casa de Cultură, din s. Cerniţa, care este condus de Pînzaru Marinela şi care am onoarea să-l însoțesc pretutindeni, dar şi să evaluez împreună, a obținut titlul de „COLECTIV MODEL”.

Pe viitor am încă foarte multe de realizat pentru săteni, însă cel mai mult îmi doresc, ca bunul Dumnezeu să mă ajute sa realizez cât mai curând proiectul aprovizionării cu apă potabilă.

PUBLICITATE