Este admisă desfășurarea expozițiilor, festivalurilor și târgurilor agricole specializate

0
29

În cadrul ședinței de astăzi, membrii CNESP au stabilit mecanismul de gestionare a crizei pandemice la nivel național ca urmare a ajustării criteriilor pentru aprecierea situației epidemiologice și racordării acestora la metodologiile aplicate la nivel internațional.

Astfel, gradele de alertă corespunzătoare nivelului de risc al transmiterii virusului Covid-19 vor fi atribuite la nivel teritorial, în dependență de mai mulți indicatori, care vor fi calculați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică o dată la 14 zile. În baza acestora, Comisiile teritoriale de sănătate publică vor stabili măsurile de sănătate publică corespunzătoare gradului de alertă din teritoriul administrativ gestionat. 

Totodată, CNESP a decis admiterea desfășurării expozițiilor, festivalurilor și târgurilor agricole specializate, cu respectarea instrucțiunilor privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID – 19.

Este permisă desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură. Decizia finală de a redeschide instituțiile de cultură va aparține fondatorilor, doar după ce vor întruni toate regulile menționate în instrucțiunea CNESP.

Numărul spectatorilor va fi limitat la 50% din capacitatea sălilor, cu respectarea distanței între persoane de cel puțin 1.5 metri. Purtarea măștilor va fi obligatorie pe toată durata evenimentului, care nu va depăși 2 ore. 

Hotărâre nr. 31 din 24 septembrie  2020 COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărâre nr. 32 din 24 septembrie  2020 COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

PUBLICITATE