Care este situația în sistemul agrar la Soroca?

0
78

Recent, la inițiativa conducerii Consiliului Raional Soroca a fost desfășurată o ședință de lucru pentru examinarea situației din sectorul agrar.
La ședință au participat reprezentanții Consiliului raional, Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, conducători ai instituțiilor și serviciilor desconcentrate și reprezentanți ai sectorului agrar din raionul Soroca.
Vicepreședintele raionului dna Bordianu Alla a menționat, că conform rezultatelor evaluării preventive efectuate în gospodăriile agricole din raion este necesar de a întreprinde un șir de măsuri pentru depășirea consecințelor cauzate de calamitățile naturale din acest an.
Specialist principal al Direcției Agricultură și Alimentație dl Purice Constantin a adus la cunoștință despre faptul, că pagubele pricinuite de înghețuri și ploile cu grindină din acest an la moment se subvenționează prin intermediul AIPA. Din cauza secetei în majoritatea gospodăriilor agricole cel mai mult au avut de suferit plantațiile de porumb (90%) și parțial plantațiile de floarea-soarelui. La moment se estimează pagubele în fiecare primărie din raion prin întocmirea proceselor verbare respective.
Dl Sochirca Vasile, director SRL ”Visagromag” și dl Coțaga Ion, director SRL ”Diamax- Agro” au solicitat autorităților publice de nivelul doi și central să contribuie la subvenționarea prejudiciului cauzat de secetă, o variantă fiind asigurarea cu motorină pentru fiecare hectar prelucrat. La fel sa propus susținerea și subvenționarea tuturor gospodăriilor agricole, fiindcă toți au fost afectați la fel.
În susținerea producătorilor agricoli a vorbit dl Ceban Vladimir, șeful Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, care a menționat că problema abordată, este de o importanță majoră și la moment se examinează de către Guvernul Republicii Moldova și propunerile înaintate vor fi transmise spre soluționare.

PUBLICITATE