Președintele țării în vizită la Soroca și Florești

0
317

În cadrul vizitei, președintele s-a familiarizat cu activitatea a doi agenți economici. Este vorba despre întreprinderea agricolă SRL „Oclanda Agro”, care deja de 20 de ani cultivă cereale, inclusiv grâu, orz, porumb, floarea soarelui și mazăre, precum și sfeclă de zahăr, rapiță. Întreprinderea mai are și o livadă de meri. Suprafața totală a terenurilor constituie aproape 1500 de hectare.

Gospodăria dispune de o încăpere frigorifică pentru păstrarea fructelor, un tractor și altă tehnică agricolă. Numărul angajaților este de aproape 70 de persoane, iar în sezonul recoltării, numărul acestora este mult mai mare.

Întreprinderea SRL „TehRubSor”, de asemenea, cultivă cereale, porumb, floarea soarelui și rapiță, are o livadă de meri. Suprafața totală a terenurilor agricole este de 1350 de hectare. Această întreprindere activează deja de peste 20 de ani, dispune de tractoare, combine și altă tehnică agricolă. Aici lucrează permanent aproape 80 de persoane.

De asemenea, în satul Oclanda, raionul Soroca, președintele a depus flori la Monumentul ostașilor căzuți pe câmpul de luptă în Marele Război pentru Apărarea Patriei, aducând un omagiu memoriei și respectului faptelor eroice ale strămoșilor noștri, printre care a fost și pilotul Alexandru Mocealov, decedat aici în vara anului 1941.

Igor Dodon, la Soroca a mai avut o întrevedere de lucru cu președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac cu care a discutat cele mai actuale probleme legate de dezvoltarea social-economică a regiunii. Au fost menționate direcțiile principale care necesită investiții: reabilitarea drumurilor, reconstrucția stațiilor de epurare, a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, reparația obiectivelor sociale ș.a.

Președintele a dat asigurări autorităților locale că proiectele sociale vor fi finanțate de către conducerea țării în volum deplin și a îndemnat administrația raională să mențină toate școlile și alte instituții de importanță vitală din raion.

Totodată, cu ocazia Zilei funcționarului public, care a fost marcată recent, oficialul a înmânat unui grup de lucrători ai administrației raionale și municipale Diploma de Onoare a Președintelui, adresându-le mulțumiri pentru munca pe care o depun întru binele raionului și al locuitorilor săi.

Ulterior, împreună cu președintele raionului, Igor Dodon a mers la spitalul din Soroca, cu o capacitate de 240 de paturi. Aici activează 450 de persoane. În prezent, urmează tratamentul 30 de pacienți infectați cu coronavirus, iar alte 250 de persoane s-au externat deja. De la începutul epidemiei, 573 de persoane din acest raion s-au îmbolnăvit, dintre care 512 s-au însănătoșit, iar 18 au decedat.

Președintele a exprimat gratitudine personalului spitalului pentru munca asiduă depusă zi de zi și, în special, pentru eforturile în combaterea pandemiei. A înmânat unor angajați ai spitalului Diploma de Onoare a Președintelui și i-a informat despre planurile guvernului cu privire la majorarea de două ori a salariilor tuturor lucrătorilor medicali din țară.

De asemenea, a vizitat digul temporar construit pe malul râului Nistru în contextul riscului sporit al inundațiilor. Câteva zile mai devreme, în mai multe localități situate pe malurile Nistrului și ale Prutului, au fost inundate semănăturile, drumurile și terenurile agricole, iar în Soroca, riscul se mai menține.

Pe finalul vizitei de lucru în raionul Soroca, președintele țării a avut o întrevedere cu reprezentanții Asociației locale a veteranilor de război din Afganistan, a veteranilor conflictului armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, precum și a participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl.

Igor Dodon a vorbit despre problemele sociale, inclusiv despre accesibilitatea serviciilor medicale. A asigurat de susținerea statului la nivel central și local, precum și le-a comunicat despre proiectele sociale și de infrastructură de amploare care urmează să fie realizate în țara noastră.

Vizita a continuat la veteranul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, Ilia Sîrghi, care în curând va împlini 99 de ani. Veteranul a fost felicitat cu ocazia celor 75 de ani ai Victoriei.

La Florești, președintele țării la fel a vizitat spitalul, pentru a înmâna unui grup de lucrători medicali Diploma de Onoare a Președintelui, în semn de înaltă apreciere a meritelor lor deosebite în domeniul protecției sănătății publice și în combaterea răspândirii virusului. Acest spital are o capacitate de circa 300 de paturi. Aici activează 420 de persoane. În prezent, în instituția respectivă se tratează 45 de pacienți diagnosticați cu COVID-19, iar 36 s-au externat.

În continuare, împreună cu Ștefan Paniș, președintele raionului Florești, Igor Dodon a mers la școala sportivă din oraș unde aproximativ 500 de copii pot frecventa diverse secții sportive. Administrația instituției a solicitat susținere pentru a finisa lucrările de reparație a cazangeriei și a sălii de lupte.

Ulterior a discutat cu președintele raionului despre problemele cu care se confruntă regiunea. A acordat o atenție sporită chestiunilor legate de dezvoltarea agriculturii, construcția și reabilitarea drumurilor și a obiectivelor de menire socială. Președintele a asigurat administrația locală de faptul că actuala conducere a țării va finanța în volum deplin realizarea tuturor programelor social-economice planificate.

De asemenea, a informat despre decizia luată în comun cu guvernul care prevede acoperirea deficitului bugetelor raionale din bugetul național – în aceste scopuri, vor fi alocate circa 320 milioane de lei.

În raionul Florești, preledintele s-a familiarizat cu activitatea a doi agenți economici specializați în agricultură. SRL „AgroCirip”, la fel ca și multe alte întreprinderi agricole din Moldova, este specializată în cultivarea cerealelor, rapiței, floarea soarelui, a porumbului și mai deține o livadă de pomi fructiferi pe o suprafață totală de aproximativ o mie de hectare.

Însă în comparație cu majoritatea gospodăriilor de fermieri, această întreprindere mai este și un obiect de perspectivă pentru turismul agrar al țării, creând locuri suplimentare de muncă și asigurând dezvoltarea turismului.

Cel de-al doilea agent economic este SRL „Tetracom Agro”. Pe o suprafață totală de 2500 de hectare, această întreprindere cultivă cereale, pomi fructiferi, sfeclă de zahăr, soia. Aici activează peste 100 de persoane și este utilizată tehnică agricolă și utilaj modern.

În cadrul vizitei în raionul Florești, Igor Dodon a inspectat lucrările de construcție a podului peste râul Răut, lângă satul Ștefănești. Construcția podului a demarat la finele anului 2019, din mijloacele Fondului Rutier. Valoarea totală a acestor lucrări este de 15,1 milioane de lei, până în prezent fiind valorificate aproximativ 11,5 milioane de lei.

Darea în exploatare a obiectului respectiv este planificată pentru finele anului curent, dar compania contractantă preconizează să încheie lucrările de construcție deja în luna septembrie. Lungimea podului va fi de 57 de metri, lățimea – 12,6 metri. De asemenea, va fi reparat o jumătate de kilometru de bandă rutieră. Drumul care trece peste pod va uni satele Cașunca și Prodănești, devenind parte a șoselei regionale G-52.

Oficialul a apreciat ritmul și calitatea muncii lor. Totodată, a menționat importanța realizării programului național „Drumuri bune pentru toți”, care presupune construcția sau reabilitarea drumurilor în toate localitățile Moldovei, dar și a celor mai importante autostrăzi ale țării.

Pe finalul vizitei, președintele a mers la veteranul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, Vasilii Tanaseiciuc. El are 97 de ani, a luptat pe front din luna februarie 1944 și până la sfârșitul războiului. A fost rănit, iar după demobilizare, a lucrat în kolhoz. Veteranul are doi copii și șapte nepoți.

Igor Dodon la felicitat cu ocazia aniversării a 75-a a Marii Victorii și i-am înmânat distincția supremă a țării – Ordinul Republicii.

În drum spre casă, președintele țării s-a oprit la biserica din satul Hîrtop, care a fost construită inclusiv cu implicarea personală.

PUBLICITATE