Unde sorocenii pot solicita ajutor de șomaj?

0
769

În perioada stării de urgență, persoanele, inclusiv cele revenite de peste hotare, înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază lunar de ajutor de șomaj în cuantum de 2775 lei, chiar dacă nu au stagiul de cotizare necesar pentru a beneficia de ajutor de șomaj, conform legislației în vigoare.

Șomerii care deja beneficiază de ajutor de șomaj sau au obținut dreptul la ajutorul de șomaj în perioada stării de urgență, în cuantum mai mic decât 2775 lei, vor beneficia de compensarea diferenței dintre cuantumul ajutorului de șomaj acordat și suma de 2775 lei, începând cu data intrării în vigoare a Legii și până la ridicarea stării de urgență.

Pentru a beneficia de ajutor de şomaj, persoanele care nu au statut de şomer urmează să se înregistreze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa, pentru obţinerea statutului de şomer, conform legislaţiei în vigoare și solicitarea ajutorului de șomaj.

Persoanele care au statut de șomer dar nu beneficiază de ajutor de şomaj urmează să depună la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa o cerere de solicitare a ajutorului de şomaj în cuantum de 2775 lei.

Șomerilor care deja beneficiază de ajutor de șomaj în cuantum mai mic decît suma de 2775 lei, li se compensează din oficiu diferența respectivă, fără necesitatea depunerii unei cereri suplimentare.

Pentru a beneficia de dreptul de ajutor de şomaj, persoanele urmează să expedieze la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, copiile cererilor de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj, însoțite de copia buletinului de identitate, copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută.  Solicitările urmează a fi expediate în mod obligatoriu la distanță prin poștă sau în format electronic (prin e-mail).

Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj urmează a fi depusă după intrarea în vigoare a legii și va fi însoțită de:

copia buletinului de identitate,

copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută

​Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj și declarația pe propria răspundere, conform modelelor care pot fi descărcate pe http://www.anofm.md/news/2020/04/01 :

·        cererea de solicitare a statutului de șomer;

·        cererea de solicitare a ajutorului de șomaj;

·        declarație pe propria răspundere.

După procesarea setului de documente expediate la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, urmează să fiți înștiințați.

Ajutorul de șomaj se plătește lunar de către Casa Națională de Asigurări Sociale în baza informațiilor prezentate de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

După ridicarea stării de urgență, ajutorul de șomaj pentru toți șomerii se va acorda în condițiile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj.

Pentru minimizarea riscului răspândirii infecției cu noul coronavirus (COVID-19), accesul la sediile subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă este restricționat!

PUBLICITATE