Creştem şi învăţăm

0
56

Corina Scutelnic activează drept psiholog  la grădinița de copii Nr.7 ,,Licurici”, dar şi conducător de cerc „Arta vorbirii” la centrul de creație pentru copii din or. Florești. Ea ştie, poate mai bine ca alţii, să coordineze activitatea copiilor preşcolari şi să-i direcţioneze pe calea vorbirii corecte.

– În 2018 am fost angajată prin cumul ca conducător de cerc „Arta vorbirii”. Sunt  înscriși 24 beneficiari, dar mai şi coordonez activitatea colectivului de copii cu vârsta de 5-6 ani  de la IET Nr.7. Activând ca conducător de cerc mă strădui să pun în valoare întregul potențial al copiilor, încurajez și susțin creșterea reală a copilului oferindu-i libertatea în comunicare și exprimare. În cadrul procesului instructiv-educativ  la cercul “Arta vorbirii”  am utilizat  metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea copilului prin experienţă, prin atitudini şi activităţi de creaţie.

Prin exersarea sistematică se obține înlăturarea defecțiunilor tehnice de vorbire, evitarea stărilor de blocaj psiho-emoțional în cadrul comunicării orale, a defectelor de vorbire, ceea ce va facilita dezvoltarea reală a unei competențe-chei de bază – competența de comunicare, relaționarea de succes cu societatea.

Astfel, copiii din Floreşti deprind arta comunicării, iar părinţii,  cointeresaţi în dezvoltarea lor, se implică activ în activităţile din cadru şi în afara centrului.

PUBLICITATE