Care este rolul deputatului?

0
390
Foto: www.rfi.ro

În plină desfășurare a campaniei electorale, mulți candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova promit marea și sarea, posibilul și imposibilul, în schimbul unui vot. Care este totuși rolul unui deputat? Ce prevede Legea adoptată de Parlamentul Republicii Moldova despre statutul deputatului în Parlament? Ce poate face cu adevărat un deputat după ce este ales?

DEPUTÁT, -Ă este persoană aleasă, prin vot, ca reprezentant al poporului într-un organ al puterii de stat – PARLAMENTUL.

PARLAMÉNT – Organ legislativ (care elaborează legi!), eligibil, alcătuit din reprezentanți ai diferitelor partide politice sau din deputați independenți.

Exercitarea mandatului de deputat:

Deputatul este persoană oficială și reprezentant al puterii legislative supreme. În exercitarea mandatului, deputații sunt în serviciul poporului! Durata mandatului de deputat este de 4 ani. Deputatul este obligat să respecte cu stricteţe Constituţia, legile, normele etice şi morale. Deputatul este dator să fie demn de încrederea alegătorilor. Deputatul participă obligatoriu la examinarea colectivă şi liberă a problemelor ce ţin de competenţa Parlamentului. Deputatul beneficiază de dreptul de vot deliberativ asupra tuturor problemelor examinate de Parlament.

Deputatul este în drept:

  1. a) să aleagă şi să fie ales în organele Parlamentului;
  2. b) să-şi exprime părerea asupra componenţei nominale a organelor formate de Parlament şi asupra candidaturilor persoanelor oficiale în cadrul dezbaterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea lor de către Parlament;
  3. c) să facă propuneri legislative în scris spre a fi examinate de Parlament;
  4. d) să facă propuneri şi observaţii asupra ordinii de zi a şedinţei, asupra esenţei problemelor puse în discuţie şi modului lor de examinare;
  5. e) să dea dovadă de iniţiativă şi să facă propuneri vizând examinarea la şedinţele Parlamentului a dărilor de seamă sau a informaţiilor prezentate de orice organ sau persoană oficială, aflată în subordinea sau sub controlul Parlamentului;
  6. f) să pună problema votului de încredere în Guvern, în persoanele oficiale alese, numite sau confirmate de Parlament, dacă propunerea este susţinută de cel puţin o pătrime din deputaţii aleşi;
  7. g) să propună spre examinare Parlamentului probleme ce ţin de controlul asupra modului în care organele de stat şi cele obşteşti, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile (mai departe unităţi) execută legile şi hotărârile Parlamentului;
  8. h) să participe la dezbateri, să facă interpelări, să adreseze întrebări reporterilor şi preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri;
  9. j) să facă amendamente la proiectele de legi, de hotărâri şi de alte acte normative.

Din însărcinarea Parlamentului sau a organelor lui, deputatul participă la controlul executării legilor de către organele de stat şi cele obşteşti, de către unităţi. El poate lua cunoştinţă de documentele necesare şi în caz de necesitate, face propuneri privind lichidarea carenţelor, anularea hotărârilor nelegale, tragerea la răspundere a persoanelor care au încălcat legea. Nimeni nu este în drept să se eschiveze de la prezentarea explicaţiilor cerute de deputatul care efectuează cercetările.

Pentru a soluţiona problemele legate de interesele alegătorilor deputatul beneficiază de dreptul de a fi primit în audienţă fără întârziere de conducători şi de alte persoane oficiale. Deputatul are dreptul de a vizita, prezentând legitimaţia de deputat, orice organ de stat şi obştesc, orice unitate, în modul stabilit de Biroul permanent. Orice persoană oficială este obligată, la legitimarea dreptului să-i pună la dispoziţie informaţia necesară fără concordanţe şi permisiuni suplimentare.

Deputatul este în drept să se adreseze oricărui organ de stat şi obştesc, oricărei persoane oficiale în probleme ce ţin de activitatea de deputat şi să participe la examinarea lor. Organul sau persoana oficială respectivă sunt obligate să dea fără întârziere răspuns la adresare, iar în cazul examinării sau verificării suplimentare a problemei – în cel mult o lună. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să acorde deputatului sprijinul necesar pentru organizarea lucrului cu alegătorii.

Deputatul are dreptul să organizeze mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri paşnice în condiţiile Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor.

Deputatul ca reprezentant al puterii legislative supreme este în drept să ceară la faţa locului încetarea încălcării legii, iar în caz de necesitate să adreseze organelor şi persoanelor oficiale respective cerinţa de a fi oprită încălcarea legii, lezarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor.

Persoanele oficiale din organele de stat şi cele obşteşti, din unităţi cărora le este adresată cerinţa deputatului sunt obligate să ia fără întârziere măsuri pentru oprirea încălcării, iar în caz de necesitate şi măsuri pentru tragerea la răspundere a vinovaţilor, informându-l ulterior pe deputat.

Fii informat, alege persoane competente în legislativul țării tale!

Sursa informației: L E G E despre statutul deputatului în Parlament, nr. 39-XIII  din  07.04.1994 semnată de PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA, Mircea SNEGUR. Chişinău, 7 aprilie 1994.

Nr.39-XIII.

PUBLICITATE