Ghidul alegătorului

0
183

Alegerile parlamentare care vor avea loc pe 24 februarie 2019 se vor organiza în baza Legii privind modificarea Codului Electoral care prevede trecerea la sistemul de vot mixt, adoptată de Parlament și promulgată de către șeful statului, apoi publicată pe 21 iulie 2017 în Monitorul Oficial. În Codul Electoral au apărut noțiunile:
„Circumscripție națională” – circumscripție electorală de nivel național în care se organizează și se desfășoară alegerile deputaților în Parlament în baza votului reprezentării proporționale pe listele de partid;
„Circumscripţie uninominală” – circumscripție electorală în care se organizează şi se desfăşoară alegerile unui singur mandat de deputat în Parlament în baza votului majoritar;”
Parlamentul se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani. Alegerile Parlamentului se efectuează în baza unui sistem de vot mixt (proporţional şi majoritar) într-o circumscripţie naţională şi în circumscripţii uninominale.
În circumscripţia naţională, care cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova și secțiile de votare din străinătate, se aleg 50 de deputaţi, pe liste de partid, în baza votului reprezentării proporţionale.
În circumscripţiile uninominale se aleg 51 de deputaţi în baza votului majoritar, câte unul de la fiecare dintre cele 51 de circumscripții uninominale, inclusiv pentru localitățile din stânga Nistrului și de peste hotare.
Circumscripțiile electorale uninominale vor cuprinde între 55000 și 60000 de alegători cu drept de vot. În cazul în care numărul alegătorilor dintr-o localitate este mai mare decât cel mediu calculat pentru o circumscripţie uninominală, în această localitate se formează mai multe circumscripții uninominale.
La birourile electorale ale secțiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova se vor expedia 5000 de buletine de vot pentru fiecare secție, iar în țară – câte 3000. Pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), Comisia Electorală Centrală organizează mai multe secţii de votare cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale. La formarea respectivelor secții de votare, Comisia Electorală Centrală va ține cont de organizarea administrativ-teritorială și va asigura accesul alegătorului la procesul electoral și la organele electorale respective.
Partidul și/sau blocul electoral poate înainta lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 30 de persoane și nu va depăși 55 de persoane și câte un candidat pentru fiecare circumscripție uninominală. Candidatul pentru circumscripția uninominală prezintă liste de subscripție care conțin semnăturile a cel puțin 500 și cel mult 1000 de susținători cu drept de vot din circumscripția uninominală unde intenționează să candideze. Un candidat femeie poate fi înregistrat dacă prezintă semnăturile a cel puțin 250 și cel mult 500 de susținători cu drept de vot din circumscripția unde candidează.
Dacă candidatul ales în circumscripţia uninominală a fost ales şi pe lista de partid în circumscripţia naţională, se consideră că a fost ales doar în circumscripţia uninominală şi nu va fi luat în calcul la atribuirea mandatelor în baza listei de partid.
Partidele politice care vor respecta cota de cel puțin 40% de candidați femei înaintați în circumscripțiile uninominale vor beneficia de o majorare a suportului bugetar de cel puțin 10% din suma alocată pentru anul bugetar respectivului partid și de un coeficient de multiplicare pentru fiecare candidat femeie ales în circumscripția uninominală. Plafoanele donațiilor din partea persoanelor fizice şi juridice în contul „Fond electoral” pentru o campanie electorală vor constitui 50 şi, respectiv, 100 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv.
Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă, pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii:
a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
b) să prezinte carnetul de student/elev al instituţiei de învăţământ din localitatea respectivă;
c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informaţi despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligaţii.
Campania electorală pentru alegerile Parlamentului începe nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua alegerilor. În cazul în care în urma alegerilor parlamentare în circumscripția uninominală nu a fost ales un deputat, Comisia Electorală Centrală organizează, în termen de 2 săptămâni, alegeri parțiale în circumscripția uninominală respectivă. Dacă şi după votarea repetată alegerile sunt declarate nule sau funcția de deputat a devenit vacantă, Comisia Electorală Centrală stabilește data desfășurării alegerilor noi, care au loc peste cel puțin 60 de zile de la data când alegerile sunt declarate nule, dar nu mai târziu decât peste 3 luni de la această dată.

Pentru mai multe informații, vă recomandăm să consultați pagina oficială http://lex.justice.md/md/370943/

PUBLICITATE