”A fi, sau a nu fi?”….asta-i întrebarea….

0
189

 ”Hamlet”, un text contemporan, chiar și la peste 400 de ani de la apariție, devine din nou actual. Celebra replică din ”Hamlet”, peste care au trecut anii, a rămas la fel de relevant și în zilele noastre, deși într-o nouă formulă, ce persistă acum la biblioteca publică din s.Miciurin, r-nul Drochia.

În anul 2016 biblioteca publică a aderat la Programul  Novateca, fiind dotată cu două calculatoare și o imprimantă. Mare a fost bucuria copiilor din sat, care pe lîngă împrumutul de carte, mai puteau avea acces la internet și tehnologii informaționale. La început lucrurile mergeau destul de bine, pînă în momentul cînd între contabilul-șef al primăriei Mihail Lisnic și șefa bibliotecii din sat- Elena Stati  au apărut probleme de serviciu, care, cu timpul au erupt într-un conflict grav – o situație destul de alarmantă, ajunsă la stare de duel între bibliotecă și primăria din sat. Punctul culminant a fost cînd acum o lună în urmă, contabilul prmăriei a venit și a declarat doamnei Elena Stati, că dînsul nu are de gînd să achite mai mult cheltuielile și a sigilat ușa  bibliotecii (din spusele dumnealui – la indicația primarului Galina Catlabuga), care la moment nici nu era la fața locului. Nici Biblioteca publică raională, nici Secția Cultură (organe superioare, care dețin controlul asupra îndeplinirii condițiilor impuse de Programul Novateca)  nu au știut de acest lucru, cu toate că primăria a semnat un contract cu Novateca, făcîndu-se responsabilă de echipamentul oferit în donație. Acum s-ar părea că nu mai există pîrghii de rezolvare a conflictului, cu toate că șefa bibliotecii a apelat la organele mass-media, a scris plîngeri la Inspecția Muncii, la ziar și posturi de televiziune.

În acest sens, Secția cultură Drochia, de comun acord cu Biblioteca publică raională ”Iuilian Filip”, au decis să formeze o comisie, să plece la fața locului, să analizeze problema existentă. Comisia în componența vice președintelui raionului Drochia,d-nul Vitalie Josanu, specialistul principal de biblioteci Secția cultură,d-na Ala Bugai, directorul BPR ”Iulian Filip”,d-na Maria Cojocaru și președintele sindicatului de ramură, d-na Valentina Luchianciuc au plecat în s.Miciurin, pentru a soluționa conflictul în cauză. La primărie, în discuție cu primarul Galina Catlabuga și contabilul Mihail Lisnic, au aflat motivul, din care cauză a fost închisă biblioteca. Au prezentat acte de control a bibliotecii și au menționat că cheltuielile făcute la încălzire și energia electrică au depășit orice limite și nu-și mai pot permite astfel de cheltuieli, fiindcă nu au bani. Comisia a explicat primarului că poartă o responsabilitate față de Novateca, prin semnarea unui acord și nu au nici un drept să limiteze sătenii la dreptul la informație, numai din ambiție. Contabilul a informat comisia, că sursa de încălzire în bibliotecă lucra în regim nonstop, astfel depășind de două ori sursele financiare planificate. Dînsul nu mai vrea și nu mai poate lucra mai departe cu d-na Stati Elena. Ce-i de făcut? D-nul Vitalie Josanu a venit cu propunerea ca biblioteca publică să fie amplasată în școala din vecinătate. După ce au vizitat și biblioteca, împreună cu d-na Elena Stati, au plecat la școală, pentru a căuta o soluție. Starea tehnică a echipamentului poate fi pusă în primejdie, deoarece temperatura joasă a aerului poate scoate din funcțiune utilajul, iar în școală este încălzire. Nici acolo nu a fost de găsit o încăpere potrivită, pentru că este și grădiniță, iar la nivelul doi totul este în mucegai din cauza umezelii de pe acoperiș. Decizia comisiei a fost ca biblioteca din s.Miciurin să-și reia  activitatea, ca tineretul din sat să poată avea acces la calculatoare. Șefa bibliotecii a fost avertizată că  în termenul propus vor fi întreprinse vizite inopinate în teritoriu, pentru a verifica programul de lucru cu beneficiarii și  accesul la echipament.

Primăria va îndeplini condițiile Contractului semnat cu Novateca și va respecta cerințele minime, pînă la momentul, cînd în contextul  unor modificări, va fi luată o altă decizie. Membrii comisiei au fost de părerea unanimă, că biblioteca trebuie să-și preia activitatea, în afara oricăror ambiții și conflicte personale, căci este instituție publică și trebuie să activeze în folosul comunității.

Comisia și-a spus cuvîntul. Problema e – ce va fi mai departe? Va fi respectată și  îndeplinită decizia  organelor superioare? Va fi aplanat pînă la net conflictul existent? Vom vedea. O soluție și un compromis întotdeauna există, trebuie doar să dorești. Va fi sau nu Novateca în s. Miciurin? Asta e întrebarea. De data aceasta  celebra replică din ”Hamlet” sună cam trist, dar mizăm pe bunul simț al celor, care preprezintă factorul de decizie și, care ar trebui să-și modereze un pic orgoliul, să se gîndească bine, înainte de a-și spune ultimul cuvînt, de care depinde soarta și bunăstarea celor, care au avut încredere în tine.

                                                                                                              Ala Bugai

Specialist principal in biblioteconomie

Secția cultură Drochia

PUBLICITATE