Un an de activitate a președintelui r.Soroca Ghenadie Muntean

0
526
Președintele raionului Soroca, Ghenadie Muntean, a prezentat un raport despre activitatea defășurată pe parcursul unui an de la alegerea în funcție. Au fost enumerate succesele în diferite domenii, dar și problemele existente, ilucidate perspectivele de dezvoltare economică și socială a raionului. La eveniment au participat șefii direcțiilor și secțiilor Consiliului Raional Soroca, reprezentanți mass-media.

 

Vă prezentăm raportul dlui Ghenadie Muntean

Domnilor și Doamnelor !

La  13 decembrie,  2017 se împlineşte un an de activitate a mea  în funcţia de  Preşedinte al raionului  . Consilierii mi-au acordat votul de încredere, astfel am hotărît că ar fi bine ca în  această zi să fac  o analiză asupra activității mele în calitate de conducător. Este important faptul că am respectat întru totul cadrul legal în realizarea  atribuţiilor  de serviciu! Pe parcurs am reușit să creăm o atmosferă constructivă și transparentă de lucru, s-a găsit limbă comună cu toate formațiunile politice reprezentate în Consiliul Raional. Clar că uneori sînt și confruntări, opinii diferite, dar ne așezăm la masa de tratative și prin discuții, de regulă, ajungem la un numitor comun.

Pe această cale vreau să aduc mulţumiri consilierilor raionali care ne-au acordat sprijinul , au intrat în esenţa problemelor abordate şi au adoptat majoritatea deciziilor iniţiate.

Am încercat să prioritizăm problemele și să identificăm soluții. De sigur situația financiară determină posibilitățile noastre reale. Problemele  legate de formarea bugetului, atît la venituri, cît și cheltuieli au fost permanent în vizorul nostru.

Bugetul raional a fost aprobat și gestionat în așa mod, ca să soluționeze  problemele majore, să asigure buna funcționare a instituțiilor.  Volumul aprobat de 168,0 mln lei, precizat pe parcursul anului prin decizii ale consiliului cu 26,7 mln lei,a constituit la finele anului 194,8 mln lei.

84 la sută au constituit cheltuielile direcţionate pentru întreţinerea instituţiilor şi activităţile din domeniul social, dintre care:

 • 66 % – din domeniul învăţămînt;
 • 12 % – protecţiei socială;
 • 5,5 % – culturii, sport, tineret;
 • 0,6 % – susţinerea, domeniului ocrotirii sănătăţii.

Iniţial în bugetul raional pentru cheltuielile ce ţin de servicii de reparaţii curente   s-au prevăzut 7,4 mln lei. Pe parcursul anului, prin modificările la buget, mijloacele respective au fost suplinite pînă la 21,8 mln lei, inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor.

Desigur în activitate am fost obligaţi să onorăm angajamentele, inclusiv financiare, asumate anterior de consiliul raional.

 • S-a rambursat integral împrumutul intern angajat de Consiliul Raional în anii precedenţi de la B.C. Moldova Agroindbank în sumă totală de 3,4 mln lei înainte de termen, iar banii economisiți (în sumă de 427 mii lei) s-au folosit pentru reparația scenei la Palatul de Cultură.
 • Totodată, în această perioadă nu s-a reuşit rezolvarea deplină a problemei de rambursare a împrumutului BERD , acordat pentru implementarea Programului de Dezvoltarea a Serviciului de Aprovizionare cu Apă Potabilă a şase localităţi din raion.  S-a reuşit, după multe intervenţii, efectuarea recepţiei finale a lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor satelor Egoreni, Regina Maria, Hristici, Rubleniţa şi Zastînca. Aşteptăm ca acelaşi  lucru să fie în sfîrşit efectuat şi în municipiu. Cu regret de peste 2 ani nu s-au efectuat nici un fel de plăţi pe acest împrumut. Totuşi s-a reuşit efectuarea plăţilor de 500,0 mii lei şi 98,2 mii lei achitate de către primăriile implicate , beneficiare de reţelele de apă.

Alocări majore: ÎNVĂȚĂMÎNT

Pentru  asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale în anul de activitate 2017   au fost  alocate din componenta raională circa 7mln 430 mii lei .

 • construcţie a grupurilor sanitare interioare în 6 instituţii de învăţământ :

gimnaziul Vărăncău ,  ŞPG Sobari, ŞPG Slobozia Nouă, ŞPG Tătărăuca Nouă, ŞP Redi-Cereşnovăţ, ŞP Ocolina

 • reparat acoperişul: gimnaziului ”Andrei Porcescu” din s. Căinarii Vechi.
 • schimbate geamurile în gimnaziile: Vasilcău, Voloviţa, Voloave, Racovăţ, Căinarii Vechi.
 • au fost reparate săli de sport la Școala Sportivă, Liceul C. Stere, sala de forță (1mln 026 mii lei)
 • au fost efectuate lucrări de pavaj în LT ”I. Creangă”, gimnaziul Tătărăuca Veche

S-a reuşit obţinerea alocării din bugetul de stat suplimentar a 1,1 mln lei – transferuri pentru reparaţia sălii de forţă la liceului  „C. Stere” şi 400,0 mii lei – pentru reparaţia blocului sanitar din Palatul de cultură din or. Soroca. Sperăm ca aceste mijloace să fie valorificate în termen.

Începând cu 1 septembrie 2017 s-a îmbunătăţit substanţial condiţiile de transportare a elevilor. Parcul de autobuze a DI a fost  completat cu 6 microbuze noi, graţie donaţiei  Guvernului României , iar  pentru procurarea unui microbuz şcolar au fost alocaţi, prin decizia CR 700 mii lei.

         Din bugetul raionului au fost alocaţi circa 118 mii lei pentru  stimularea activităţii de performanţă a elevilor şi cadrelor didactice din raion. În anul curent de studii pentru rezultate excepţionale la concursuri şi olimpiade şcolare au fost menţionaţi cu premii băneşti 90 elevi  şi 65 de cadre didactice.

PALATUL DE CULTURĂ:

Cu susţinerea consilierilor consiliului raional s-a reuşit alocarea finanţelor pentru reparaţi:

–  Renovarea scenei palatului de cultură şi a sălii de fectivităţi-343 mii lei;

–  Reparaţia capitală a grupurilor sanitare– 339 mii lei;

–  Schimbarea geamurilor sălii de sport şi în hol– 254 mii lei;

–  Sper cî în 2018 vom reuşi îmbunătăţirea condiţiilor de activitate în mai multe instituţii de menire culturală din subordine, căci nu întîmplător Soroca este considerată simbol al culturii dar şi al patriotismului.

SPITALUL RAIONAL:

 • secția de traumatologie.(335,3 mii lei)

POLIȚIA:

 • reparația sistemului de încălzire. Problemă, care nu a fost soluționată ani de zile!(242 mii lei)

Efort suplimentar s-a depus  în valorificarea surselor financiare alocate pentru reparația drumurilor. De menționat faptul că s-au valorificat practic toți banii!

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2017, raionului Soroca pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice locale au fost alocate în total 18848,7 mii lei, dintre care:

 • au fost realizate lucrările de reparaţie a drumurilor cu plombarea gropilor la drumurile cu îmbrăcămintea de beton asfaltic pe o porţiune de drum cu suprafaţa  de  27020 m2 cu suma de 7913,214 mii lei  (au fost reparate drumurile în s.Parcani, s.Racovăţ, Slobozia-Cremene, Şeptelici, Regina-Maria). Au fost plombate cu asfalt drumurile spre s.Rudi, Soroca–Holoşniţa–Grigorăuca, spre s.Ocolina, Voloviţa, Vasilcău, Tătărăuca Nouă, Rădi-Cereşnovăţ, Voloave şi spre monumentul ”Badea Mior”;
 • au fost efectuate lucrările de reparaţie a drumurilor cu îmbrăcăminte din pietriş cu suprafaţa de 1994 m2 în sumă totală de 3671,641 mii lei (spre Dubna, Nimereuca, Cerlina, Slobozia Nouă, Niorcani, Visoca, Oclanda, Cremenciug, Ţepilova, Regina Maria;
 • pentru întreţinere în sezonul de primăvară, vară, toamnă a tuturor drumurilor publice locale au fost alocate şi valorificate 1 236,569mii lei;
 • pentru întreţinere în sezonul de iarnă au fost alocate şi valorificate 993,197 mii lei;
 • la capitolul asigurării securităţii rutiere au fost alocate şi valorificate 251,567 mii lei. În cadrul acestor lucrări au fost instalaţi 110 stâlpi din metal şi montate 110 indicatoare rutiere, de asemenea au fost instalate 200 m de parapet metalic.

Pentru primăriile raionului Soroca au fost alocate investiţii capitale la capitolul ” Întreţinerea drumurilor locale „ în mărime de 10883,0 mii lei, dintre care au fost valorificaţi la ziua de azi 10874,2 mii lei.

Reparaţia şi întreţinerea drumurilor raionale cu acoperirea financiară din bugetul de stat este o responsabilitate nouă, şi cu toate problemele existente,  am reuşit în temei să valorificăm practic toate sumele.

În  anul 2017 au fost efectuate lucrări de reparaţie capitală a  reţelelor electrice din oraş şi raionul Soroca în suma de peste 10 mln. lei . Consiliul Raional Soroca în parteneriat cu primăriile Voloviţa şi Rubleniţa finanțează iluminarea stradală pe porţiunile respective de drum naţional din aceste localități.(50%/50%)

Administrația de Stat a drumurilor a  asigurat iluminarea de noapte la trei intrări în oraș, pe porțiunile unde este sens geratoriu.

Un obiectiv important mi l-am stabilit, şi el constă în implicarea în găsirea soluţiilor pentru problema veche a oraşului (şi nu numai)- staţia de epurare. În acest context am organizat şi vizită unor consilieri şi specialişti în Slovenia. În permanenţă am abordat această problemă în faţa autorităţilor centrale pentru a găsi soluţii. Astăzi e încă devreme de enunţat, dar sper că ne apropiem de dezlegare. Oraşul a fost vizitat de potenţiali investitori din Italia, Franţa, Slovenia. Există, din ce cunosc şi cîteva variante de alternativă la Minister. Sper, în anul viitor să avem o soluţie reală.

Una din probleme constă şi în valorificarea potenţialului turistic local, inclusiv a spațiului din preajma Lumînării Recunoştinţei. Am solicitat în repetate rînduri Ministerului Mediului, altor autorităţi centrale acordarea suportului privind elaborarea unei note conceptuale privind amenajarea zonei cultural-istorice cu indicarea obiectivelor ce pot fi amplasate pe aceste sectoare. Cu regret la etapa actuală poziţia lor a rămas neschimbată, inclusiv a Academiei de Ştiinţe.

În acest context avem promisiunea Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului privind examinarea în format larg cu toţi factorii de decizie implicaţi a întrebării privind viitorul complexului cultural-istoric „Lumînarea Recunoştinţei”.

Clar că bugetul Raional nu permite soluționarea tuturor problemelor. Din aceste considerente suntem în căutarea surselor alternative de finanțare, a parteneriatelor.

PARTENERIATE ȘI PROIECTE IMPLEMENTATE

În acest an  s-a  finalizat Proiectul de construcţie a locuinţelor sociale în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și a primăriei Soroca ,  costul total al acestuia constituind circa 2,2 mln euro, beneficiari fiind  72 familii social vulnerabile şi angajaţi din domeniul bugetar din diverse domenii, locuitori ai raionului Soroca.

Cu suportul finanțarii din Partea Ambasadei Poloniei s-a implementat proiectul cu referire la irigarea parcului din preajma Cetății.

S-a   aprobat propunerea de subproiect pentru Instituția Publică Liceul Teoretic ”Petru Rareș” Soroca din cadrul  Proiectului ”Reforma Învățămîntului în Moldova”, finanțat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova FISM în sumă 700 mii dolari.

S-a revitalizat colaborarea cu județele din România:

Cu Consiliul Județean Vaslui s-a realizat proiectul ,,JUDO – nu are hotare”

Valoarea totală a proiectului este de  461858,00 lei MDL, bani care au fost utilizați pentru dotarea cu utilaj sportiv a sălii de forță de la Școala Sportivă și pentru organizarea turneului internațional la judo, la care au participat peste 100 de tineri din 6 raioane din R Moldova și Județul Vaslui.

Un grup de elevi, dintre cei mai buni au vizitat în vara aceasta Muzeul și Planetariul din Bîrlad, Vaslui.

Consiliul Județean Buzău a donat pentru spitalul Raional ”A. Prisacari” trei incubatoare și injectomate, iar la anul viitor va aloca suma de 100 mii euro pentru această instituție.

În luna noiembrie am organizat o vizită de lucru în România pentru consilierii raionali și primari. Am avut o ședință comună a Consiliului județean Buzău și a Consiliului Raional Soroca, primarii din 12 localități au inițiat acorduri de colaborare. Consiliul Raional Soroca apare aici în calitate de mentor. Vrem să impulsionăm activitatea APL de nivelul I. Noi le deschidem calea și ei n-au decît să lucreze de sine stătător.  Delegația din R Moldova a avut posibilitatea să vadă rezultatele a cîteva proiecte comune cu România, unde am fost parteneri, dar și modalitatea de valorificare a spațiilor într-o cetate.

Am negociat și aprobat la  consilii acordul de colaborare cu Județul Suceava. Urmează semnarea lui. Sperăm să realizăm niște activități frumoase cu referire la Programul Ștefanian.

Avem deschidere și confirmare în scris de a colabora cu Județele Bacău și Alba. Ne propunem ca orice Acord de Colaborare să aducă o soluție, o investiție cît de mică.

Avem o conlucrare frumoasă cu Administrația de Stat din Regiunea Vinnița. O delegație numeroasă a fost în vizită de lucru la noi în luna noiembrie. De menționat faptul că ei au rămas impresionați de tehnologiile moderne implementate în domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare, care le-au văzut la Soroca.

În domeniul tineretului ,au fost încheiate acorduri de parteneriat cu Ministerul educaţiei culturii şi inovării şi Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”, vor fi deschise și dotate cu echipament filiale ale centrului de tineret în trei localități din Raionul Soroca.

Este deja semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu referire la dezvoltarea turismului rural din cadrul Proramului operațional Comun Ucraina-Moldova, in care Consiliul Raional este împreună cu Raionul Iampol partener cu buget, aplicant fiind IDIS ”Viitorul”.(Va fi reparată o sală de ședințe la Palatul de Cultură, instruiți prestatori de servicii în turism, elaborate materiale promoționale despre Raionul Soroca)

Am fost anunțati de Fundația Est-Europeană că Raionul Soroca  a fost ales în calitate de partener în proiectul ”Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”, implementat cu sprijinul Biroului de Cooperare al Elveției.

Pregătim propuneri, concepte de proiecte pentru programul operașional România-Moldova.

Am reuşit continuarea colaborării cu sectorul asociativ atît din raion cît şi cu organizaţiile respective republicane şi internaţionale în domeniul asistenței sociale: de exemplu cu  AO „Parteneriat pentru fiecare copil” şi AO „ Casă Copil Familie Moldova,, împreună cu care au fost implementate   Proiectul „Familia puternică pentru fiecare copil” şi  Programul „PANDA”. Scopul constă în mobilizarea resurselor familiei pentru prevenirea separării copilului de familie. Implementarea acestor proiecte pe lîngă ajutorul concret pentru multe familii din raion a permis şi creşterea competenţei profesionale a asistenţilor sociali, colaboratorilor direcţiilor asistenţă socială şi a direcţiei învăţămînt, cadrelor didactice, membrilor echipelor multidisciplinare locale.

Graţie  Acordului  de parteneriat  semnat cu Asociaţia Obştească ,,Concordia ” şi-a început activitatea Centrul multifuncţional din s.Cosăuţi care prestează servicii atît pentru beneficiari din comunitate cît şi din alte localităţi a raionului. Am în vedere cuplul mamă-copil, copiii în situaţii de risc.

A fost semnat acordul de colaborare cu fundaţia ”Peepl and Needs”din Republica Cehă, care va permite evaluarea nevoilor raionului în servicii sociale şi elaborarea strategiei de dezvoltare a lor.

Considerăm importante aceste colaborări şi vom continua şi pe parcurs extinderea lor. Am saluta, dacă în raion ar apărea organizaţii din sectorul asociativ, care ar presta şi servicii sociale pentru persoanele aflate în dificultate tip (deservirea la domiciliu,respiro,centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi, locuinţă protejată cu asistenţa respectivă,etc.).

A fost semnat acordul de colaborare cu AO ,,Soarta” din Soroca, îndreptat la întreprinderea acţiunilor concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de aflare a pacienţilor în Spitalul Raional, cît şi la dotare cu utilaj medical performant. S-a reuşit aducerea a cîtorva loturi de ajutoare umanitare, care conţin atît utilaje medicale necesare, consumabile, cît şi 117 paturi cu saltele, 270 seturi de  lengerie, premergătoare, mobilă în valoare totală de peste 2 mln 200 mii lei. Recent a fost adus încă un lot în care pe lîngă paturi mai sunt  3 instalaţii X-ray, (rentghen) moderne, din care una mobilă. Sperăm, că acest ajutor împreună cu eforturile pentru reparaţia secţiilor (acum traumatologia, în 2018- încă 3 secţii) vor permite îmbunătăţirea condiţiilor de aflare a pacienţilor, cît şi calitatea actului medical.

În baza Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală sînt stabilite priorităţile şi măsurile de subvenţionare a agenţilor economici din agricultură. Datorită subvenţiilor acordate de către stat s-a înnoit parcul de tractoare şi maşini agricole, se procură tehnica performantă, se construiesc depozite, frigidere, linii de procesare a producţiei etc.

Numai în anul curent au fost depuse 166 dosare de solicitare a subvenţiilor în suma totală de 34558176 lei.

În Rublenița am soluționat cu succes  Situația excepțională cu referire la gripa porcină africană în comun cu Direcţia raională Siguranţa alimentelor, Inspectoratul de Poliție și alte structuri implicate. Focarul a fost localizat.

Pe parcursul anului au fost organizate  4 ședințe ordinare și 5 extraordinare ale Consiliului  Raional Soroca. Am depus efort pentru a pregăti proiectele de decizie și a asigura transparența procesului decizional. Chiar dacă au fost probleme tehnice cu site-ul consiliului, am căutat metode alternative pentru a consulta proiectele de decizie. Le-am transmis consilierilor prin poșta electronică. Avem și un trofeu în acest sens, ne-am plasat în clasament în primele trei, cele mai transparente raioane.

Am susţinut în continuare desfăşurarea activităţilor culturale, care au devenit carte de vizită a raionului.

Festivalurile : Mărţişor, Trandafir de pe cetate, Festivalul de muzică sacră Cu noi este Dumnezeu, tîrgul meşterilor populari, festivalul Naţional al Mărului pentru prima dată îmbinat şi cu festivalul etniilor, şi cred că a fost o reuşită ş.a.

Anume în Cetatea Soroca şi-a marcat a 25 aniversare Poliţia de Frontieră a RM, departamentul situaţii Excepţionale-la fel şi-a marcat a 25 aniversare. E memorabil pentru noi toţi spectacolul aniversar a maestrului E. Doga, care a ţinut mult ca aici, la margine de ţară, în ţinutul cu oameni frumoşi la suflet, de valoare, să se desfăşoare această activitate.

PENTRU ANUL VIITOR NE PROPUNEM:

 • să atragem investiții pentru  spitalul Raional, pentru a asigura repararea a trei secții;
 • soluționarea definitivă a problemei legate de Stația de Epurare;
 • vom identifica idei de proiecte interesante cu partenerii din România și contăm pe sprijinul lor în acest sens;
 • vom aplica la toate Programele de finanțare externă la care vom fi eligibili;
 • vom identifica parteneriate noi;
 • vom dezvolta servicii turistice;
 • în parteneriat cu Federația de fotbal vom iniția construcția Stadionului Raional la Rublenița și la Liceul ”C. Stere”
 • ne vom mobiliza pentru valorificarea deplină a surselor financiare bugetare și extrabugetare;
 • vom depune efort pentru a menține și ridica imaginea pozitivă a Raionului Soroca în plan național și internațional.

Rezultatele enunţate  ne permit să privim  în viitor  cu  optimism.  Desigur, în raion sunt şi probleme nesoluționate pînă cînd, care fac dificilă asigurarea unei dezvoltări stabile a raionului și valorificarea deplină  a potenţialului existent.

Dar sunt ferm convins că e nevoie să ne unim eforturile  pentru a garanta succesul, de aceea, fac apel către toţi cetăţenii raionului Soroca – să ne unim! Am toată încrederea că doar consolidaţi într-o ECHIPĂ , vom reuși să  depăşim multe probleme de moment. Am declarat  această deschidere de mai multe ori şi invit din nou la un parteneriat între instituţiile statului şi societatea civilă.

Apreciez şi respect pe cei care vin  cu  obiecţii şi propuneri constructive , pentru că  prin spiritul  critic asigurați  presiunea necesară pentru a ne mobiliza și   prin asta contribuiţi  la îndeplinirea obiectivelor stabilite .

Sper că în această perioadă am reuşit prin fapte să vă demonstrez că am intenții  bune şi mă concentrez pe rezultate concrete pentru raion . Am înţeles că există o singură soluție: fapte concrete  în beneficiul cetăţenilor.

Mulțumesc consilierilor raionali și colaboratorilor Consiliului Raional pentru înțelegere și susținere.

Fie  ca sărbătorile care vin   să ne unească pe toţi, să ne asigure perspectiva de a depăşi divergenţele, să ne arate clar ce avem de făcut. Acest lucru este posibil, dacă noi toţi  ne vom uni fără întârziere eforturile şi ne vom implica personal, în mod activ.

De aceea, reiterez apelul la consolidare  către fiecare cetăţean care-şi  doreşte un viitor mai bun  şi Vă felicit , Dragi prieteni ,  cu sărbătorile de iarnă .   Să aveţi sănătate, succese şi încredere în propriile forţe. La mulţi ani!

PUBLICITATE