Vasile Medvedi: „Moldova e o ţară confortabilă pentru dezvoltarea bussinesului”

0
274

În luna mai anul curent în Soroca, după zece ani de suspendare, şi-a reînceput activitatea uzina de producere a hrişului. Produsul finit e pus în vânzare.Cumpărătorii îşi pun întrebarea vis-a-vis de calitate,  cum şi în ce condiţii întreprinderea şi-a reluat activitatea, etc.

Pentru amănunte, ne-am adresat către d-l Vasile Medvedi, directorul întreprinderii «ÎCS Inceko SRL».

Vasile Medvedi, 48 ani. S-a născut în regiunea Hmelniţc, Ucraina. A studiat în Academia de bussines şi afaceri din oraşul Moscova. A activat broker la birja de comerţ. În Ucraina, a comercializat grâne, produse petroliere, a activat în compania „ТВ-fruid”, iar din  2013 – în Moldova. În oraşul Edineţ a construit, din temelie, pe un teren de  6 hectare, o uzină de producere a sucului concentrat din mere cu o capacitate de prelucrarea a o mie de tone de mere pe zi. În decembrie, anul trecut, a procurat întreprinderea din Soroca, iar în mai, curent, ea şi-a reînceput activitatea.

– Cum ați călcat pe acest făgaş şi ce Va motivat? Până la DVS au mai probat acest bussines mai multe persoane, dar fără prea mare succes. Totuşi, este o provocare.

– Riscul survine în orice fel de activitate, mai ales în bussines. Chiar dacă pur şi simplu mergi pe drum. Am experienţă în domeniu. Până a procura întreprindrerea timp de trei ani am analizat şi am pus la punct toate aspectele, începând de la capacitatea întreprinderii şi terminând cu specialiştii din domeniu, posibilităţile pieţii de desfacere. Cântărinu-le pe toate, am şi făcut pasul hotărâtor.

– Experienţa DVS îşi are rădăcini în Ucraina, dar aici sunt alte particularităţi şi posibilităţi.

– Din start vreau să accentuez, că Moldova este o ţară  favorabilă pentru afaceri şi bussines. E creată baza juridică, e un mare avantaj. Aici nimeni nu te irită cu controluri fără sens, se recupereă TVA, sunt stabilite relaţii cu Uniunea Europeană. Adică, există toate premizele pentru a activa cu success.

– Când aţi conştientizat acest lucru?

– Când lucram la Edineţ, dar şi în cei trei ani când am activat în calitate de manager. M-am gândit că nu ar fi rău să-mi iniţiez şi eu o afacere aici, în Moldova. Când a apărut această oportunitate, m-am decis definitiv. Obiectivul din Soroca mi-a părut destul de atractiv, cu atât mai mult că, datorită dlui Valentin Tîmciuc şi fostului colectiv, a rămas intactă toată infrastructura. Nu s-a furat nimic, utillajul a rămas integru, nu s-a risipit nicio clădire, niciun perete.

– A fost nevoie de a pune câte ceva la  punct înainte de start?

– Desigur. La început i-am rechemat la lucru pe foştii muncitori, dar nu a fost de ajuns. Am invitat specialişti din Ucraina – energitician, inginer, tehnolog. Am adunat un colectiv nou, am instruit operatori. Am reglat din nou linia de producere, ca să nu „scârţâie” nicăieri şi în mai, anul curent, a început  „a curge” hrişul.

– Dar  materia primă?

– Am găsit trei surse – Rusia, Ucraina, China, dar am ales să lucrăm cu regiunea Altai. Acolo şi hrişul e mai calitativ, preţurile ne-au convenit. Au fost ceva probleme legate cu transportarea producţiei prin Ucraina, dar s-a implicat Ministerul economiei şi piedicile au fost înlăturate. În prezent marfa se aduce cu trenul până în Ocniţa, iar de  acolo până în Soroca cu camioanele.

Nu aţi încercat producerea hrişului aici, pe loc, în Moldova?

– Au fost încercări până la mine, dar nu s-a reuşit.

– Deci, utilaj, locaţie erau, a rămas doar una – de început  a produce.

– Da, procesul a demarat. Am pelucrat o oarecare cantitate de probă, am negociat cu potenţialii parteneri şi am dat start întreprinderii. Acum prelucrăm  o sută de tone de materie primă, cu un produs finit de pe 65 procente.

-Aţi pus la punct şi reţeaua de desfacere? Se pare că aici puteau apărea probleme?

– Am accentuat, că înainte de a începe activitatea am analizat minuţios piaţa de desfacere. Moldova consumă de 250 tone de hriş pe lună. Noi am  găsit o nişă şi acum o sută  din aceste două sute cincizeci de tone le oferim noi. Iar în Ucraina exportăm lunar şapte sute de tone.

– Dacă nu este un secret, la ce preţ?

– Cam 10 lei kilogramul. Dar pe parcurs spre comercializare preţul creşte – ambalarea, adausuri, etcetera. Noi nu asigurăm cu produsul nostru magazinele în direct. Cu aceste lucruri se ocupă alte structuri. Scopul nostru e să producem cât mai mult. Să asigurăm piaţa.

– Aţi vorbit de Uniunea Europeană. Aveţi şi acolo parteneri?

– Ne dorim foarte mult, căci calitatea producţiei corespunde etaloanelor europene. Alta e că condiţia Uniunii Europene este ca hrişul să fie produs aici, pe loc, în Moldova. Însă am găsit o altă modalitate să conlucrăm cu Europa – am instalat o linie de producere a făinei şi crupelor de porumb. La anul ne dorim să stabilim relaţii cu agenţii economici autohtoni pentru cultivarea porumbului de soiuri tari. Deocamdată prelucrăm cîte zece tone de porumb şi acoperim necesitatea pieţii interne la nivel de 25 de procente. Ne propunem să extindem această nişă. Planific să ieşim pe piaţa europeană cu suportul structurilor de stat, dar şi bazându-mă pe propriile cunoştinţe şi relaţii în Republica Cehă, Polonia, Republicile Baltice, Germania.

– Întreprinderea este rentabilă?

– În primul rând, am creat 60 locuri de munca. Am achitat datoriile din sectorul fiscal. Am efectuat plăţi în bugetul local în sumă de 2 milioane de lei. Dar principalul e că exemplul meu dovedeşte o dată în plus că Moldova este o ţară benefică pentru  busines şi investitori străini.

– Apropo, DVS sunteţi aici, familia – în Hmelniţc.

– Nimeni nu suferă. Eu locuiesc aici, în Soroca, soţia şi feciorii îşi au afacerile lor în regiunea Hmelniţc. Eu pe toţi i-am deprins să-şi câştige bucata de pâine.

– În ce relaţii sunteţi cu  busnessmanii de aici?

– Punem baza unor relaţii de conlucrare şi prietenie. Conducerea raionului şi a municipiului e interesată ca întreprinderea să nu staţioneze, să genereze contribuţii în buget. Eu sper ca colaborarea noastră să se extindă şi să se consolideze. Accentuez, eu am venit la Soroca să lucrez să creez noi locuri de muncă ca toţi să se simtă confortabil.

 

PUBLICITATE