Autoritatea Consiliului raional Drochia, la raport

0
175

Președintele raionului Drochia, Ion Dascăl, a trecut în revistă activitățile anului 2018 și a analizat rezultatele muncii împreună cu echipa. Câteva repere a acestei activități, citiți în comunicatul de mai jos.

– În calitate de autoritate executivă și reprezentativă a raionului Drochia, țin să comunic că, întru dezvoltarea economico-socială a raionului, acordăm atenție tuturor categoriilor și domeniilor profesionale, a specificat Ion Dascăl.

Un domeniu important este educația. Astfel, au fost alocate mijloace financiare:

  • pentru acoperirea deficitului bugetar al tuturor instituțiilor de învățămînt preuniversitar din raion;
  • pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă, contribuții la implementarea proiectelor și procurarea mijloacelor fixe instituțiilor de învățămînt preșcolar și preuniversitar din raion;
  • pentru ca toți elevii care se deplasează din localitățile rurale către liceele din oraș să fie asigurați cu transport gratuit.

Calitatea actului medical și a condițiilor de tratament reprezintă o altă prioritate. Aici, amintesc despre faptul că, în prezent se desfășoară lucrările de reparație a holurilor IMSP „Centrul de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”, în sumă de 950,0 mii lei.

Au fost alocate mijloace financiare pentru efectuarea lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare în secțiile ingrijiri cronice și chirurgie a IMSP „Spitalul raional Drochia „Nicolae Testemițanu”, precum și pentru reparația și dotarea centrelor de sănătate autonome din raion.

În satul Chetrosu a fost deschis și activează Centrul de sănătate privat „Vladeliza”, care oferă servicii de calitate cetățenilor.

În luna martie a anului curent, în satul Pelinia, a fost dat în exploatare Punctul de asistență medicală de urgență.

În cadrul proiectelor transfrontaliere „Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a bazinelor Prut şi Nistru, prin îmbunătăţirea sistemelor de epurare a apelor uzate în Cernăuţi şi Drochia” şi „Construcţia sistemului de epurare în or. Drochia” a fost construită Staţia de epurare în orașul Drochia.

În satul Gribova a fost deschis și funcționează Unitatea de pompieri și salvatori.

Unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi și instituțiilor din raion li s-au alocat mjloace financiare ca contribuție la implementarea diferitor proiecte economice, sociale, culturale.

Grație reformelor implementate de guvernarea actuală, a fost modernizată infrastructura drumurilor. În anul curent, în raionul Drochia, au fost valorificate în total peste 71 mln lei. Programul „Drumuri bune pentru Moldova” a fos texecutat în raport de 103%.

De asemenea recent, a fost deschis și în Drochia Centrul multifuncțional.

Țin să informez că, asigurarea populației cu apă potabilă de calitate rămine a fi o necesitate stringentă la nivelul raionului, dar sperăm cu susținerea guvernării să soluționăm problema respectivă.

Au luat amploare activitățile culturale. Au fost desfășurate deja două ediții ale Festivalului „Regina Dulce”, care reprezintă o carte de vizită a raionului Drochia.

Sunt susținuți financiar tinerii prin contribuția la desfășurarea și participarea în cadrul activităților sportive atît în țară cît și peste hotare, a mai specificat președintele raionului Drochia.

– În vederea dezvoltării și modernizării raionului Drochia, prin atragerea investițiilor, o parte componentă a activităţii a devenit stabilirea și promovarea relațiilor de colaborare cu autorități și instituții din alte țări. Avem stabilite acorduri de colaborare cu autorități din România și Federația Rusă. Recent, în cadrul vizitei de lucru în China, am semnat un memorandum de cooperare în cadrul alianței orașelor care fac parte din inițiativa ”Drumul Mătăsii” cu Camera Interațională de Comerț a ”Drumului Mătăsii”.

Proiectele inițiate și implementate de guvernare, orientate spre bunăstarea cetățeanului, au rezultate frumoase. Mă bucură faptul că, și la Drochia avem deja 6 beneficiari ai Programului „Prima casă”. Am convingerea că, programul ambițios de dezvoltare a Republicii Moldova va fi continuat cu succes. Deja, este așteptat programul „Drumuri bune pentru Moldova 2” și alte inițiative cu impact pozitiv asupra vieţii cetățenilor noștri.

Doresc să subliniez faptul că, prin activitatea desfășurată pe parcursul anilor 2016 – 2018 au fost îndeplinite din obiectivele propuse și s-au creat premisele unor acțiuni viitoare care vor avea drept finalitate dezvoltarea mai accentuată a raionului Drochia, prin creșterea investițiilor, prin crearea de noi locuri de muncă și menținerea celor existente, prin creșterea nivelului de trai al cetățenilor raionului nostru, a mai precizat în discursul său președintele raionului Drochia, Ion Dascăl.

 

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.