MAIA lansează apel de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare

0
14

eținătorii de terenuri pot depune cereri de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorarea și protecția solului. Suportul statului constituie 80 % din valoarea proiectului eligibil ce nu va depăși 1 milion de lei. Apelul de depunere a solicitărilor este deschis în perioada 12.09-18.10.2023.

Cererile de solicitare a subvenției în avans se depun pentru următoarele submăsuri:

Submăsura nr. 1: Prevenirea și combaterea eroziunii  solului;

Submăsura nr. 2: Ameliorarea chimică a solurilor;

Submăsura nr. 3: Conservarea și sporirea fertilității solurilor. 

Criteriile de eligibilitate stabilesc că, solicitant al subvențiilor poate fi persoana juridică/fizică sau unitatea administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință, înregistrat în modul stabilit de lege, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ – teritorială de nivelul întâi.

Plățile vor fi efectuate în două tranșe

I Tranșă – 70% din valoarea subvenției, care va fi achitată în condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea Beneficiarului în proporție de cel puțin 20%, din valoarea proiectului investițional;

II Tranșă – 30% din valoarea subvenției, se va efectua în baza cererii de debursare, la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative.  

Dosarul de solicitare urmează să fie depus de către solicitant la oficiile teritoriale ale AIPA din jurisdicția în care solicitantul va efectua investiția.

PUBLICITATE