Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-iunie anul curent

0
19

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2023 s-a înregistrat creșterea numărului de turiști și excursioniști, participanţi la turismul organizat de agențiile de turism şi turoperatori, cu 22,1% față de ianuarie-iunie 2022 și a constituit 173,4 mii persoane, din care:

  • turismul emițător – 117,9 mii persoane (+22,2%);
  • turismul intern – 39,0 mii persoane (+11,1%);
  • turismul receptor – 16,5 mii persoane (+58,6%).

Încasările agențiilor de turism și turoperatorilor în ianuarie-iunie 2023 au crescut cu 38,2% față de ianuarie-iunie precedent și au însumat 1 338,9 mil. lei.

În perioada cercetată, turismul emițător și intern au deținut cea mai mare pondere în numărul total de turiști și excursioniști, revenindu-le, respectiv, 68,0% și 22,5%, iar turismului receptor – 9,5%.

Evoluția numărului de turiști și excursioniști, participanţi la turismul organizat de agenţiile de turism şi turoperatori, pe categorii de turism, se caracterizează prin următoarele date:


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie-2023 datele privind numărul turiștilor și excursioniștilor care au beneficiat de serviciile agențiior de turism și turoperatorilor au depășit cu 14,4 puncte procentuale datele înregistrate în perioada respectivă a anului 2019, ultimul an înainte de pandemie.

Tabelul 1. Numărul de vizitatori (turiști și excursioniști) după scopul vizitelor

Descarcă datele în format .xlsx

Turismul emițător. În ianuarie-iunie 2023 s-a înregistrat creșterea numărului de turişti şi excursionişti care au plecat în străinătate prin intermediul agențiilor de turism cu 22,2% față de ianuarie-iunie 2022 și a constituit 117,9 mii persoane. Majoritatea covârșitoare (99,0%) au călătorit în scopuri de odihnă, recreere şi agrement. Cetăţenii moldoveni au preferat să viziteze, preponderent, Turcia (42,2% din total plecați în străinătate), Egipt (16,8%), Bulgaria (13,6%), România (13,3%) și Grecia (4,0%). Numărul de turiști-zile în perioada cercetată a crescut cu 18,1% față de ianuarie-iunie 2022, iar durata medie a sejurului cetățenilor moldoveni peste hotare s-a diminuat de la 7,0 zile, în ianuarie-iunie 2022, până la 6,6 zile în ianuarie-iunie curent.

Turismul receptor. În ianuarie-iunie 2023 s-a înregistart creșterea numărului cetățenilor străini care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism cu 58,6% față de ianuarie-iunie precedent și a constituit 16,5 mii vizitatori, majoritatea (circa 90,0%) fiind vizitatori de o zi (excursioniști) care au sosit în scop de odihnă, recreere și agrement. Ponderi mai însemnate au revenit vizitatorilor din România (34,7% din total cetățeni străini primiți în țară), Italia (16,8%), Ucraina (13,7%), Germania (9,4%) și Franța (6,6%). În ianuarie-iunie curent față de ianuarie-iunie 2022 s-a înregistrat scăderea atât a numărului de turiști-zile (de circa 3,0 ori) cât și durata medie a sejurului în țară a cetățenilor străini (de 2,2 ori).

Tursmul intern. În ianuarie-iunie 2023 numărul vizitatorilor participanţi la turismul intern a crescut cu 11,1% față de ianuarie-iunie 2022 și a constituit 39,0 mii persoane, majoritatea (76,7%) fiind vizitatori de o zi (excursioniști). Numărul de turiști-zile a crescut cu 20,4% față de ianuarie-iunie precedent. Durata medie a sejurului cetățenilor moldoveni în țară, în scop turistic, a crescut de la 10,6 zile, în ianuarie-iunie 2022, la 11,4 zile în ianuarie-iunie curent. Deplasarea rezidenţilor moldoveni în interiorul ţării, în scop turistic, a fost organizată în special de agenţiile de turism şi turoperatorii din municipiul Chișinău (40,4%), regiunile de dezvoltare Centru (36,6%) și Sud (19,9%).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023, comparativ cu perioada similară a anului precedent, au crescut încasările agențiilor de turism și turoperatorilor din turismul emițător – cu 347,1 mil. lei (+38,6%), turismul intern – cu 22,1 mil. lei (+39,9%) și turismul receptor – cu 1,3 mil. lei (+8,9%).

Încasările din activitatea turistică în perioada de raport au depășit de 1,4 ori încasările înregistrate de agențiile de turism în ianuarie-iunie 2019, ultimul an înainte de pandemie. 

PUBLICITATE