Directorii instituțiilor de învățământ susțin implementarea catalogului electronic în sistemul educațional

0
46

Implementarea Sistemului Informațional Catalog Electronic (SICE) în învățământul general a fost discutată în cadrul unei ședințe organizată de secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării Valentina Olaru cu mai mulți directori ai instituțiilor de învățământ și ai organelor locale de specialitate în domeniul educațional.  Instrumentul asigură evidența zilnică a reușitei și frecvenței elevilor (evaluări/note, comentarii, absențe), dar și  date despre lecție (subiectul, tema de acasă, link-ul pentru lecțiile la distanță etc.).

Valentina Olaru a încurajat instituțiile să înainteze propuneri pentru instrucțiunea privind implementarea catalogului electronic, document care se află în proces de definitivare. 

Sistemul Informațional Catalogul electronic (SICE) a fost pilotat începând cu anul de studii 2020-2021 în 190 de instituții de învățământ general, iar din anul  2021 acesta a fost implementat în 379 de instituții la nivel național, ceea ce constituie 31,12% din numărul total de instituții. 

Directorii care deja implementează SICE au menționat că sistemul a simplificat la maximum managementul și evidența reușitei școlare. Potrivit lor, catalogul electronic este o practică salutată și de părinți, aceștia având posibilitatea de a urmări performanța elevilor în timp real.

Managerii școlari au vorbit și despre potențialele provocări, cum ar fi dotarea tehnologică insuficientă a unor instituții și necesitatea îmbunătățirii rețelelor de internet. În plus, s-a accentuat nevoia de a revizui modul în care sunt motivate persoanele responsabile de catalogul electronic și posibilitatea de a folosi sistemul fără a mai completa catalogul tradițional pe suport de hârtie. 

Consultarea publică a servit drept platformă pentru colectarea propunerilor care pot contribui la dezvoltarea și optimizarea funcționalităților SICE, cu scopul de a răspunde cât mai bine nevoilor comunității educaționale.

Instrucțiunea privind implementarea sistemului informațional catalogul electronic a fost propusă spre dezbateri publice și poate fi accesată de pe următorul link https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/10896 

PUBLICITATE