Eficientizarea consumului de energie la Liceul Teoretic ,,Constantin Stere” din orașul Soroca realizată cu suportul AEE

0
87

Clădirea Liceului Teoretic ,,Constantin Stere” din orașul Soroca a fost renovată cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică, proiectul fiind susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 1 în domeniul Eficienţei Energetice şi valorificării Surselor de Energie Regenerabilă.

La 18 mai, curent, a avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în cadrul proiectului ,,Lucrări de eficientizare a consumului de energie la IP LT „Constantin Stere” din or. Soroca”.

Valoarea totală a proiectului constituie 3 309 581,29 lei, contribuția beneficiarului fiind de 932 500,40 lei, iar contribuția AEE, de 2 377 080,89 lei, cu ajutorul cărora a fost posibilă izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 3 331,80 m2 și înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 932,912 m2.

În același timp, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică, ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

PUBLICITATE