De la coasă până la masă

0
631

La Florești, în incinta Casei de cultură s-a desfășurat festivitatea de totalizare a rezultatelor primului seceriș. Evenimentul a fost organizat de direcția agricultură și alimentație susținută de direcția cultură, turism, tineret și sport a consiliului raional.

La Sărbătoarea Pâinii au participat conducerea raionului, conducători, specialiști și agricultori din colectivele de producere, primari, lideri sindicali, consilieri raionali, reprezentanți ai diferitor servicii desconcentrate în teritoriu.
Cu un cuvânt de felicitare către agricultori s-a adresat Ștefan Paniș. Președintele raionului a accentuat aportul producătorilor agricoli în fortificarea economiei raionului, a menționat succesele colectivelor de muncă și cele mai elocvente rezultate înregistrate în obținerea roadelor de grâu, orz și rapiță de toamnă.
O alocuțiune, referitor la totalurile secerișului, a rostit șeful direcției agricultură și alimentație Anatolie Cocerovschi.
Din partea specialiștilor în agricultură către plugari s-a adresat agronomul-tehnolog în SRL „Tetracom-Agro” Igor Popovschi. El a spus că în gospodăria ce o reprezintă deja au fost pregătite pentru comercializare altor agenți economici din domeniu 800 de tone de semințe de grâu și orz, ce nu cedează în calitate celor de import, dar prețurile de vânzare sunt cu mult mai scăzute.
Vladimir Ceban, șeful oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, reprezentantul Guvernului în teritoriu a declarat că conducerea țării întreprinde acțiuni pentru a dezvolta noi afaceri în agricultură, susține agenții economici din domeniu. Oficialul a adresat cuvinte de mulțumire plugarilor pentru munca lor și importanța fiecăruia în dezvoltarea sectorului agrar.
șeful direcției politici de producere, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală a Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Vasile Șarban a menționat că floreștenii, an de an, înregistrează rezultate apreciabile nu doar în țară, dar și întreaga regiune de producere a cerealelor. Vasile Șarban i-a chemat pe specialiști să stabilească și să dezvolte colaborările cu sectorul academie pentru aplicarea celor mai moderne tehnologii, a tehnicii agricole și materialului semincer. Acest fapt ar contribui la sporirea rodniciei hectarului cu circa 30 la sută. Anticipând întrebarea producătorilor referitor la prețurile de achiziții Vasile Șarban a declarat, că acest lucru nu depinde de minister, ci se stabilește la bursa internațională. Apoi Vasile Șarban a înmânat Diplome de Onoare ale Ministerului pentru 6 agricultori floreșteni.
Anatolie Cocerovschi a înmânat 80 de Diplome, premii bănești și colaci din roada nouă mecanizatorilor, șoferilor, specialiștilor și conducătorilor întreprinderilor agricole, care au înregistrat cele mai înalte rezultate în cadrul desfășurării campaniei de recoltare a spicoaselor și legumenoaselor din prima grupă.

Sărbătoarea Pâinii a fost amplificată de moderatoarea evenimentului Dora Odobescu și colectivele artistice din mai multe localități ale raionului.

Diplome de la Minister

Pentru rezultate remarcabile la creşterea roadelor bogate de culturi spicoase şi leguminoase din prima grupă, desfăşurarea organizată a secerişului cu Diplome de Onoare ale Ministerului Agriculturii, dezvoltării Regionale şi Mediului au fost menţionaţi:
Valeriu Antoci – directorul SRL „Antagro CBS”, Putineşti
Gheorghe Pînzaru – directorul SRL „Sorforjar”, Băhrineşti
Vladimir Rudinciuc – conducătorul gospodăriei ţărăneşti „Rudinciuc Vladimir”, Ciutuleşti
Leonid Turculeţ – preşedintele cooperativei de producere „AgroRodCom”
Dumitru Ţepordei – directorul SRL „Unigrain”
Igor Popovschi – agronom-şef în SRL „Tetracom-Agro”, Ghindeşti

Anatolie Cocerovschi:„Plugarii merită onoruri”

Actuala campanie de recoltare a fost una complicată, dar care s-a soldat cu succes.

Spicoasele din prima grupă, împreună cu mazărea și rapița s-au cultivat pe 25454 hectare, cu 6996 hectare mai mult comparativ cu anul precedent.
Începând cu pregătirea de bază a solului și semințelor, semănatul culturilor, combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor, apoi pentru organizarea și desfășurarea recoltării – producătorii agricoli au investit resurse destul de serioase. Așteptările plugarilor la recolte pe măsura investițiilor au fost, însă, zădărnicite de seceta din lunile aprilie, mai și jumătate din iunie, când, potrivit înregistrărilor oficiale la punctul meteorologic din or. Florești, în zona raionului au căzut doar 11,2 mm de precipitații. Urmare a fenomenului nominalizat, primul seceriș în raion a demarat cu circa două săptămâni mai devreme față de termenii obișnuiți, începând cu recoltarea mazării de toamnă pe 8 iunie în SRL „Sorforjar” și SRL „Chipagro”.
Un impact negativ asupra ritmului de recoltare, asupra cantității și calității producției, au avut și ploile, care ne-au însoțit practic pe întreaga perioadă de recoltare. În același rând, constrângerile climaterice au demonstrat încă odată conducătorilor, specialiștilor, cât de importante și prețioase sunt cunoștințele și practica acumulate de-a lungul anilor în organizarea muncii, priceperea de-a prevedea problemele din timp, iscusința de a depăși și preveni situațiile de risc.
Potrivit datelor operative, producătorii agricoli din raion au finalizat recoltarea spicoaselor din prima grupă, mazării și rapiței. S-au produs în total 70280 tone de pâine, recolta medie la culturile cerealiere și leguminoase din prima grupă constituind 30,8 chintale la hectar. Grâul de toamnă, cultivat pe 16878 hectare a rodit cu 33,0 chintale. De pe 2808 hectare cultivate cu orz de toamnă s-au recoltat în medie câte 36,4 chintale. Recolta la orzul de primăvară constituie 18,0 chintale, de mazăre – 10,6 chintale, de rapiță – 21,8 chintale de semințe la hectar.
Cele mai înalte recolte pe culturi la grâul de toamnă le-au obţinut plugarii de la SRL „Sorforjar” – 533 ha x 52,6 chintale; SRL „Unigrain” – 116 ha x 52,6 chintale; SRL „Antagro CBS” – 655 ha x 51,9 chintale; SRL „Lunca Văscăuţului” – 45 ha x 48,0 chintale; SRL „Agrocirip” – 204 ha x 47,0 chintale.
La orzul de toamnă – SRL „BioAlianţa” – 425 ha x 63,7 chintale; SRL „Agrocirip” – 163 ha x 51,0 chintale; SRL „Tetracom Agro” – 178 ha x 49,5 chintale; SRL „Sorforjar” – 199 ha x 48,2 chintale; CP „Nordflor” – 42 ha x 47,1 chintale.
În primul seceriş au fost antrenate 105 combine. Sarcina medie de recoltare la o combină a alcătuit 242 hectare ori cu 64 hectare mai mare faţă de anul trecut.

O recoltare clasică a spicoaselor, mazărei şi rapiţei a fost organizată în SRL „Agrocirip”, SRL „Sorforjar”, SRL „Panclip”, SRL „Tetracom-Agro”, SRL „Antagro CBS”, SRL „BioAlianţa”, SRL „ValenagroCom”, SRL „Agroelit”, CP „Nordflor”, dar şi în alte colective, unde concomitent cu recoltarea au fost organizate şi lucrările de prelucrare şi pregătire a solului pentru semănatul de toamnă.

În majoritatea colectivelor s-au făcut totalurile primului seceriş, participanţii fiind stimulaţi moral şi material în dependenţă de gradul de participare şi rezultate înregistrate. Producătorii agricoli, aproape integral au achitat proprietarii de pământ cu pâine potrivit contractelor de arendă, distribuindu-se în aceste scopuri peste 12 mii tone de grâu. Pentru semănatul de toamnă au fost rezervate circa 4 mii tone de grâu şi 450 tone de orz. În raion se finalizează pregătirea solului, pentru semănatul de toamnă, reparaţia tehnicii pentru recoltarea culturilor târzii. Totodată suntem conştienţi, căci a doua jumătate a anului agricol, va fi mult mai încordată, cu un volum de lucrări mult mai mare şi cu responsabilitate mult mai înaltă. Pentru a reuşi sarcina noastră comună este de a manifesta şi în continuare responsabilitate de a întreprinde toate măsurile pentru finalizarea reuşită al anului agricol 2018 şi a pune o bază trainică pentru roada anului viitor.

Fruntaşii secerişului

Rapiţa de toamnă
Locul II – SRL „Bio Alianţa”, conducător Scorpan Viorel, care a recoltat câte 23,0 chintale de seminţe oleagenoase de pe suprafaţa de 306 ha.
Locul I – SRL „Antagro CBS”, conducător Antoci Valeriu, care a recoltat câte 30,0 chintale seminţe oleagenoase de pe suprafaţa de 240 ha.

Culturile  cerealiere şi  leguminoase
I grupă – Colectivele de producători agricoli cu suprafeţele de gestionare de la 50 ha până la 600 ha
Locul III – SRL „Fetagro-Com”, conducător Fetescu Nicu, care a recoltat de pe suprafaţa de 145,0 ha câte 33,3 chintale de cereale
Locul II – GŢ „Rudinciuc Vladimir”, conducător Vladimir Rudinciuc, care a recoltat de pe suprafaţa de 107,0 ha câte 38,0 chintale de cereale
Locul I – GŢ „Fiodorciucova Zoia”, conducător Zoia Fiodorciucova, care a recoltat de pe suprafaţa de 18,0 ha câte 45,0 chintale de cereale.
II grupă – Colectivele de producători agricoli cu suprafeţele de gestionare de la 600 ha până la 1500 ha
Locul III – CP „AgroRodCom”, preşedinte Leonid Turculeţ, care a recoltat de pe suprafaţa de 208 ha câte 34,3 chintale de cereale
Locul II – SRL „Unigrain”, conducător Dumitru Ţepordei, care a recoltat de pe suprafaţa de 308 ha câte 34,7 chintale de cereale
Locul I – SRL „Agrocirip” conducător Lupu Victoria, care a recoltat de pe suprafaţa de 465 ha câte 41,8 chintale de cereale.
III grupă – Colectivele de producători agricoli cu suprafeţele de gestionare mai mare de 1500 ha
Locul III – SRL „Tetracom-Agro”, conducător Vladimir Novac, care a recoltat de pe suprafaţa de 1141 ha câte 40,4 chintale de cereale
Locul II – SRL „Sorforjar”, conducător Gheorghe Pînzaru, care a recoltat de pe suprafaţa de 975 ha câte 43,3 chintale de cereale
Locul I – SRL „Antagro CBS”, conducător Valeriu Antoci, care a recoltat de pe suprafaţa de 840 ha câte 44,9 chintale de cereale.
Colectivele fruntaşe au fost menţionate cu Diplome şi premii băneşti.

PUBLICITATE
DISTRIBUIȚI
Articolul precedentCu ochii pe comercianți
Articolul următorOAMENI ȘI DESTINE